Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktOrdliste

Forklaringer på termer / ord innen bl.a. Innkjøp, Logistikk, Økonomi, Lean, Tekniske fag mm.

Innholdet i ordlisten publisert uten ansvar for mulige feil.

Det finnes 27 ord og uttrykk i denne ordlisten.
Søk etter ord og uttrykk (Vanlige uttrykksformer er tillatt)
Term Betegnelse
V, Volt, elektro, batteri

Volt er en avledet SI-enhet som beskriver verdien av en elektrisk spenning. Symbolet for volt er V.  En volt er definert som det elektriske potensialet (spenningen) over en leder når denne avgir 1 watt (W) effekt og fører en strøm på 1 ampere (A). Dette betyr at lederen har en motstandsverdi på 1 Ohm.

Enhet for å måle spenning. Et vanlig batteri (saltsyre/sink) holder ca. 1.5 volt som nytt. Det finnes forøvrig forskjellige spenninger og batterityper - eks. Ni-Mh - 1,2V. Alkalisk batter 1,5V. Lithium har 3,0V.

Forfatter - mos
Treff - 229
Synonyms - V, Volt, elektro, batteri
VA, elektro

VA -

 1. Elektrisk kapasitet eller elektrisk belastning uttrykt som volt*ampere.
 2. Volt-ampere-klassifisering som angir effekten som en transformator kan levere ved nominell spenning og frekvens, uten å overstige en gitt temperaturstigning.
Forfatter - mos
Treff - 339
Synonyms - VA, elektro
Vange (Display)

Vange (Display) - (Ord og uttrykk vanlig bruk i bl.a. emballasje- og displaybransjen)

 • Brukes for å beskrive et sidestykke på en displayvegg.
Forfatter - mos
Treff - 114
Synonyms - Vange (Display)
Vannbrett (Display)

Vannbrett (Display) - (Ord og uttrykk vanlig bruk i bl.a. emballasje- og displaybransjen)

 • Når display skal beskyttes mot fuktig underlag, kan vannbrett plasseres i bunnen.Vannbrett kan være laget av massivpapp med pp-folie (plastbelegg) eller av kun plast. Vanlig ubehandlet bølgepapp kan også benyttes for ekstra beskyttelse, men vil ikke være vannbestandig.
Forfatter - mos
Treff - 137
Synonyms - Vannbrett (Display)
Vannressursloven (Teknisk)

Vannkraft, Vannkraftverk - Vannressursloven er den loven som regulerer hvordan landets vannressurser skal brukes og forvaltes. Den ivaretar både samfunnets interesser og den enkelte grunneiers interesser ved å fastslå en del kjøreregler for bruk av vannet. Det er en missforståelse ut og går når det av noen hevdes at råderetten over vannressursene tilhører "Storsamfunnet": Råderetten over vannet tilhører eieren av den grunn som vannet dekker (§ 13). Denne retten kan han nytte med de begrensninger som følger av lovens bestemmelser mht. miljøet, slik at de allmenne interessene i vassdraget ikke blir skadelidende i nevneverdig grad.

Forfatter - mos
Treff - 206
Synonyms - Vannressursloven, Vannkraft, Vannkraftverk
VAR, elektro

VAR - (Volt-ampère reaktiv), er enheten som brukes for reaktiv effekt. Dimensjonen tilsvarer watt, men det er ofte ønskelig å skille den fra den aktive effekten som oppgis i watt. Tilsvarende brukes volt-ampère eller VA om tilsynelatende effekt. Betegnelsen var kommer fra fransk Volt-Ampère-réactif, ble foreslått av den rumenske elektroingeniøren Constantin Budeanu på begynnelsen av 1930-årene, og deretter fastlagt av International Electrotechnical Commission (IEC).

Forfatter - mos
Treff - 229
Synonyms - VAR, elektro, Volt-Ampere-reaktiv
Vare

Vare - En type produkt -

 • Det kan være et produkt du kjøper, slik som et brød, en liter melk, klær, biler etc. Varen har normalt en pris, som du må betale for å få kjøpt den. ... Mens varer er fysiske gjenstander, så er tjenester normalt ytelser som ikke går ut på å levere en vare.
 • Varer kan følgelig deles inn etter holdbarhet, hvordan de kjøpes og etter interesser blant forbrukerne.
Forfatter - mos
Treff - 146
Synonyms - Vare, Produkt, Fysiske gjenstander
Varelinje

Varelinje -

 • Man kan si at det er det samme som varenummer, Artikkelnummer eller GTIN (Global Trade Item Number).
Forfatter - mos
Treff - 315
Synonyms - Varelinje, Varenummer, Artikkelnummer, GTIN
Varenummer

Varenummer -

 • Varenummer, også kalt HS-nummer (fra engelsk Harmonized System Code) og tolltariffnummer, er et unikt nummer en bedrift setter på sine produkter for å loggføre og vedlikeholde informasjon om produktet. Et varenummer har mellom seks og ti siffer.
  Kilde: no.wikipedia.org
 • PLU (Price Look Up Code) kan ha både fire og fem siffer kode - er også definert som et varenummer.
 • En unik identifikator som gjelder for alle varer i alle varegrupper for den enkelte pakningstørrelse. Et varenummer inneholder nødvendige opplysninger for sikker og effektiv håndtering av varen i hele verdikjeden fra produsent/leverandør, via grossist og detaljist, til sluttbruker. Alle legemidler i alle ulike former, styrker og pakningsstørrelser har ulike varenummer.
  Kilde: apotek.no
 • Sammenheng med Emballasje/Display bransjen: Hver enkelt del på et display får et unikt varenummer, slik at det blir riktig display som produserer opp ved et opptrykk. Ref. Glomma Papp
Forfatter - mos
Treff - 169
Synonyms - Varenummer, GTIN, Artikkelnummer
Variabel deterministisk etterspørsel

Etterspørselen etter en vare eller tjeneste er kjent, men den er ikke konstant fra periode til periode.

Forfatter - mos
Treff - 225
Synonyms - Ikke konstant, Periode, Tjeneste, Vare

Utvalgte artikler

Husk at også innbruddstyver sjekker Facebook.

5 spørsmål og svar/råd.

Hva bør du gjøre når du skal reise bort?

Les mer …

Noen søketips.

Standardsøk, Katalogsøk.

Vi vil i denne oversikten, etterhvert som vi blir kjent med det, legge inn opplysninger som kan gjøre det litt lettere å søke etter linker, leverandører osv.. 

Les mer …

Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.