Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktOrdliste

Forklaringer på termer / ord innen bl.a. Innkjøp, Logistikk, Økonomi, Lean, Tekniske fag mm.

Innholdet i ordlisten publisert uten ansvar for mulige feil.

Det finnes 16 ord og uttrykk i denne ordlisten.
Søk etter ord og uttrykk (Vanlige uttrykksformer er tillatt)
Term Betegnelse
Uformelle samordningsmekanismer

Virksomhetens uskrevne regler og funksjoner som er med på å koordinere logistikkaktiviteter (Persson og Virum 1995)

Forfatter - mos
Treff - 248
Synonyms - Logistikk, Aktiviteter, Samordning, Uskrevne
Ukurans

Varer som bedriften ikke kan, eller ikke ønsker å benytte i produksjon eller for salg.

Forfatter - mos
Treff - 198
Synonyms - Utgått, Umoderne, Benytte, Produksjon, Salg
Underleverandør

Leverandør som benyttes for å fremstille halvfabrikata til bestemte produkter i virksomhetens sortiment, eller deler for videresalg.

Forfatter - mos
Treff - 212
Synonyms - Halvfabrikat, Leverandør, Produkter, Sortiment
Undersøkelsesplikt (Logistikk)

Undersøkelsesplikt (Logistikk) - 

  • Plikt ifølge veifraktloven som en fraktfører har til å undersøke gods ved mottak for transport.
Forfatter - mos
Treff - 148
Synonyms - Undersøkelsesplikt (Logistikk)
Universell utforming (Logistikk)

Universell utforming (Logistikk) -

  • Utforming av transportmidler og infrastruktur slik at alle kan ta seg fram uhindret.
Forfatter - mos
Treff - 122
Synonyms - Universell utforming (Logistikk)
URL Spoofing

URL Spoofing: En falsk nettadresse som poserer som et legitimt nettsted. URL Spoofing er et nettsted som forsøker å utgi seg for å være den web-adressen som vises i nettleserens adressefelt.

Forfatter - mos
Treff - 192
Synonyms - URL Spoofing
Utførselsveileder (Toll)

Utførselsveileder (Toll) -

  • Tollvesenets veileder for eksport av varer fra Norge.
Forfatter - mos
Treff - 129
Synonyms - Utførselsveileder (Toll)
Utgående logistikk

Benevnelse på aktiviteter som ferdigvarelagring, transport og ordrebehandling.

Forfatter - mos
Treff - 242
Synonyms - Aktiviteter, Ferdigvarelagring, Ordrebehandling, Transport
Utgang (Teknisk)

I teknisk sammenheng - Normalt en elektrisk tilkobling hvor et signal kan hentes ut for videre bruk.

Eksempelbilde:

power adaptors_18

Forfatter - mos
Treff - 209
Synonyms - Utgang (Teknisk)
Utnyttelsesgrad

Et begrep som benyttes for å angi graden (i prosent) av hvor mye et objekt er utnyttet i forhold til maksimal kapasitet. Utnyttelsesgraden kan eksempelvis beregnes som antall benyttede lagerplasser i forhold til antall tilgjengelige. Utnyttelsesgraden av et transportmiddel vil være forholdet mellom godsets volum og transportmiddelets kapasitet.

Forfatter - mos
Treff - 262
Synonyms - Antall, Begrep, Graden, Kapasitet, Lagerplasser, Objekt, Transportmiddel

Utvalgte artikler

Husk at også innbruddstyver sjekker Facebook.

5 spørsmål og svar/råd.

Hva bør du gjøre når du skal reise bort?

Les mer …

Noen søketips.

Standardsøk, Katalogsøk.

Vi vil i denne oversikten, etterhvert som vi blir kjent med det, legge inn opplysninger som kan gjøre det litt lettere å søke etter linker, leverandører osv.. 

Les mer …

Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.