Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktOrdliste

Forklaringer på termer / ord innen bl.a. Innkjøp, Logistikk, Økonomi, Lean, Tekniske fag mm.

Innholdet i ordlisten publisert så nøyaktig og etterrettelig som mulig, men uten ansvar for mulige feil. -

Det finnes 97 ord og uttrykk i denne ordlisten.
Søk etter ord og uttrykk (Vanlige uttrykksformer er tillatt)
Term Betegnelse
T-pak (Emballasje)

T-pak - (Ord og uttrykk vanlig bruk i bl.a. emballasje- og displaybransjen)

 • Dagligvarebransjens betegnelse på en transportenhet, normalt en europall.
Forfatter - mos
Treff - 336
Synonyms - T-pak (Emballasje)
Takheng (Banner)

Takheng (Banner) - (Ord og uttrykk vanlig bruk i bl.a. emballasje- og displaybransjen)

 • Banner eller plakater som henger fra taket i butikk.
Forfatter - mos
Treff - 205
Synonyms - Takheng (Banner)
Taktekking

Taktekkeren tekker og isolerer tak på ulike bygninger.

Å tekke betyr å feste takbelegg, takstein, shingel, membran og andre produkter på tak eller andre konstruksjoner. Produktene festes med skruer, bolter, sveising, flytende asfalt, lim eller ballast.

Som taktekker, tekker du tak på nybygg, og reparerer og rehabiliterer eksisterende tak. Arbeidet utføres på blant annet boligblokker, småhus, industribygg og idrettshaller. Taktekkeren legger også membran i våtrom, på terasser, parkeringsdekker, broer og i tunneler.

En taktekker må vurdere og planlegge arbeidet som skal utføres. Et bygg har fem fasader som skal beskytte mot vær og vind, og gi et godt inneklima. Taktekkeren har ansvar for at det tas hensyn til de klimapåkjenninger som et tak utsettes for. Også varmetap er viktig å motarbeide gjennom godt taktekkearbeid.

Det benyttes materialer som folie, asfaltbelegg, takstein, skifer, plater, shingel og torv.

Vanlige arbeidsoppgaver for taktekkeren:

 • Tekke flate tak, skråtak og andre takformer.
 • Tekke membraner inne og ute.
 • Feste sluk og enkle beslag.
 • Vurdere behov for omtekking av tak og membraner.
 • Vurdere underkonstruksjoner.

En taktekker restaurerer også verneverdige tak.

Som taktekker må du beherske sveiseutstyr og ulike håndverktøy. Du må kunne vurdere faren for brann og lekkasje i forbindelse med arbeidsoperasjoner. En taktekker benytter personlig sikringsutstyr og personløfter, og kan sette opp kollektiv sikring.

Ref.: Utdanning.no

Forfatter - mos
Treff - 67
Synonyms - Taktekking, Taktekkere. Membraner
Takttid

(Lean ordliste)

Tilgjengelig produksjonstid delt på raten i kundeetterspørsel. Hvis en fabrikk opererer for eksempel 480 minutter per dag og kundens krav er 240 enheter per dag, er takttiden på 2 minutter.

Forfatter - mos
Treff - 631
Synonyms - Lean ordliste
Talestyrt plukk

Talestyrt plukk -

 • Plukk av ordrer på et grossistlager der plukkeren får overført plukkinformasjonen trådløst og har begge hender fri til plukk, blir også kalt "voicepick" eller "Pick-By-Voice". Nedenfor er klippet og limt en "Case" basert på en løsning i Bama regi fra firma - isys/Integrasjonssystemer AS
 • Bama var allerede bruker av iSYS løsninger for lager og logistikk, og brukte håndterminaler til ordrehåndtering. Motivasjonen for å gå for talestyrt løsning var plukkfeil, ønske om bedre effektivitet og bedre vareflyt. Bamas lager ble omorganisert for å underbygge muligheten for økt effektivitet og bedre kvalitet på sine leveranser. Ingen endringer var ønsket i egne systemer og en database ble opprettet for å bygge logikk rundt Talestyrt Plukk.

  • Litt om løsningen:
   Meldinger gis basert på plukker, vare eller lokasjon. Plukkeren kan registrere emballasje og lastbærere fortløpende og systemet håndterer ordrelinjer som ikke skal plukkes.
   Variantstyring muliggjør at innkjøper kan overstyre ordre basert på regler og plukker vil ikke merke at ordre er endret. En ordre kan endres underveis i plukk.
   Man kan begrense mengde varer til hver kunde basert på lagerbeholdning i %, min/max regler og avrunding til hele kasser.
   Det finnes funksjon for å parkere ordre ved lite strøm, pause el.
   Ordre lagres lokalt og startes igjen når man ønsker.

  • Flerordreplukk er innført slik at man kan plukke effektivt til hver kunde.
   Nye ordre kan legges til ved å varsle plukkeren som da kan refreshe for å få med nye ordre. Flerkundeplukk er innført for å kunne plukke flere mindre ordre til flere kunder samtidig, noe som bidrar til økt effektivitet.

  • Systemet er basert på noen kommersielle komponenter, ellers egenutviklede løsninger. Terminalene sjekker selv om det finnes programoppdateringer når de settes til lading. Dette kan styres, slik at man kan teste ny funksjonalitet på enkelte avdeling først. Plukkere slipper å tenke og planlegge. Systemet gir rekkefølge og man bekrefter lokasjon, vare og antall. Alt skjer med stemmestyring! Alle plukkere har blitt mer effektive og antall feil har blitt dramatisk redusert.
Forfatter - mos
Treff - 410
Synonyms - Talestyrt plukk
Tariffavtale

Tariffavtale -

 • Avtale om lønns- og arbeidsvilkår mellom fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening.
Forfatter - mos
Treff - 227
Synonyms - Tariffavtale
Teknologiske forhold

Teknologiske forhold er teknologiske endringer som har innvirkning på markedsaktiviteter, produkter, markedsmuligheter og forbrukeratferd. Se PEST-analyser og PES-TEL-analyser.

Forfatter - mos
Treff - 47
Synonyms - Teknologiske forhold, PES, PES-TEL
Telefonsalg

Telefonsalg er bruk av telefon for å selge direkte til forbruker. Se Salgsprosessen.

Forfatter - mos
Treff - 45
Synonyms - Telefonsalg
Terminal

Anlegg for samlasting eller omlasting av gods eller omstigning av personer. I varetransport er en terminal, (også kalt HUB) et sted der varer blir sendt inn for omlasting og videre distribuert til regionale eller lokale enheter.

Forfatter - mos
Treff - 355
Synonyms - Distribusjon, Gods, HUB, Logistikk, Omstigning, Samlasting, Varetransport
Terminalnett

Terminalnett -

 • Består av en sentralterminal og mindre terminaler spredt rund om i landet.
Forfatter - mos
Treff - 279
Synonyms - Terminalnett

Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.