Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktOrdliste

Forklaringer på termer / ord innen bl.a. Innkjøp, Logistikk, Økonomi, Lean, Tekniske fag mm.

Til orientering; Termer på Å finnes også. - Innholdet i ordlisten publisert uten ansvar for mulige feil. -

Det finnes 73 ord og uttrykk i denne ordlisten.
Søk etter ord og uttrykk (Vanlige uttrykksformer er tillatt)
Term Betegnelse
T-pak (Emballasje)

T-pak - (Ord og uttrykk vanlig bruk i bl.a. emballasje- og displaybransjen)

 • Dagligvarebransjens betegnelse på en transportenhet, normalt en europall.
Forfatter - mos
Treff - 218
Synonyms - T-pak (Emballasje)
Takheng (Banner)

Takheng (Banner) - (Ord og uttrykk vanlig bruk i bl.a. emballasje- og displaybransjen)

 • Banner eller plakater som henger fra taket i butikk.
Forfatter - mos
Treff - 138
Synonyms - Takheng (Banner)
Takttid

(Lean ordliste)

Tilgjengelig produksjonstid delt på raten i kundeetterspørsel. Hvis en fabrikk opererer for eksempel 480 minutter per dag og kundens krav er 240 enheter per dag, er takttiden på 2 minutter.

Forfatter - mos
Treff - 352
Synonyms - Lean ordliste
Talestyrt plukk

Talestyrt plukk -

 • Plukk av ordrer på et grossistlager der plukkeren får overført plukkinformasjonen trådløst og har begge hender fri til plukk, blir også kalt "voicepick" eller "Pick-By-Voice". Nedenfor er klippet og limt en "Case" basert på en løsning i Bama regi fra firma - isys/Integrasjonssystemer AS
 • Bama var allerede bruker av iSYS løsninger for lager og logistikk, og brukte håndterminaler til ordrehåndtering. Motivasjonen for å gå for talestyrt løsning var plukkfeil, ønske om bedre effektivitet og bedre vareflyt. Bamas lager ble omorganisert for å underbygge muligheten for økt effektivitet og bedre kvalitet på sine leveranser. Ingen endringer var ønsket i egne systemer og en database ble opprettet for å bygge logikk rundt Talestyrt Plukk.

  • Litt om løsningen:
   Meldinger gis basert på plukker, vare eller lokasjon. Plukkeren kan registrere emballasje og lastbærere fortløpende og systemet håndterer ordrelinjer som ikke skal plukkes.
   Variantstyring muliggjør at innkjøper kan overstyre ordre basert på regler og plukker vil ikke merke at ordre er endret. En ordre kan endres underveis i plukk.
   Man kan begrense mengde varer til hver kunde basert på lagerbeholdning i %, min/max regler og avrunding til hele kasser.
   Det finnes funksjon for å parkere ordre ved lite strøm, pause el.
   Ordre lagres lokalt og startes igjen når man ønsker.

  • Flerordreplukk er innført slik at man kan plukke effektivt til hver kunde.
   Nye ordre kan legges til ved å varsle plukkeren som da kan refreshe for å få med nye ordre. Flerkundeplukk er innført for å kunne plukke flere mindre ordre til flere kunder samtidig, noe som bidrar til økt effektivitet.

  • Systemet er basert på noen kommersielle komponenter, ellers egenutviklede løsninger. Terminalene sjekker selv om det finnes programoppdateringer når de settes til lading. Dette kan styres, slik at man kan teste ny funksjonalitet på enkelte avdeling først. Plukkere slipper å tenke og planlegge. Systemet gir rekkefølge og man bekrefter lokasjon, vare og antall. Alt skjer med stemmestyring! Alle plukkere har blitt mer effektive og antall feil har blitt dramatisk redusert.
Forfatter - mos
Treff - 190
Synonyms - Talestyrt plukk
Tariffavtale

Tariffavtale -

 • Avtale om lønns- og arbeidsvilkår mellom fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening.
Forfatter - mos
Treff - 155
Synonyms - Tariffavtale
Terminal

Anlegg for samlasting eller omlasting av gods eller omstigning av personer. I varetransport er en terminal, (også kalt HUB) et sted der varer blir sendt inn for omlasting og videre distribuert til regionale eller lokale enheter.

Forfatter - mos
Treff - 271
Synonyms - Distribusjon, Gods, HUB, Logistikk, Omstigning, Samlasting, Varetransport
Terminalnett

Terminalnett -

 • Består av en sentralterminal og mindre terminaler spredt rund om i landet.
Forfatter - mos
Treff - 186
Synonyms - Terminalnett
Termocontainer

Termocontainer -

 • Temperaturisolert konteiner. Brukes til transport av lett bedervelige matvarer i samsvar med ATP-konvensjonen.
Forfatter - mos
Treff - 178
Synonyms - Termocontainer
Terskelverdi

Anskaffelser som overstiger terskelverdiene omfattes av EØS-avtalen, og som hovedregel også av WTO-avtalen om offentlige anskaffelser, og skal behandles etter reglene i forskriftens del III. Dersom anskaffelsen ikke overstiger terskelverdiene skal reglene i forskriftens del II følges. Forskriftens del I gjelder for alle anskaffelser. Forskrift av 7. april 2006 nr. 402 om offentlig anskaffelser.

Forfatter - mos
Treff - 268
Synonyms - Anskaffelse, Beløpsgrense, Forskrift, Forsyning, Offentlig
Testliner (Emballasje)

Testliner (Emballasje) - (Ord og uttrykk vanlig bruk i bl.a. emballasje- og displaybransjen)

 • Brun liner bestående av resirkulert fiber (Ref. Glomma Papp)
Forfatter - mos
Treff - 142
Synonyms - Testliner (Emballasje)

Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.