Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktOrdliste

Forklaringer på termer / ord innen bl.a. Innkjøp, Logistikk, Økonomi, Lean, Tekniske fag mm.

Til orientering; Termer på Å finnes også. - Innholdet i ordlisten publisert uten ansvar for mulige feil. -

Det finnes 101 ord og uttrykk i denne ordlisten.
Søk etter ord og uttrykk (Vanlige uttrykksformer er tillatt)
Term Betegnelse
Sesongindeks

Et sammenligningstall som angir forholdet mellom normaletterspørselen i en periode og gjennomsnittsetterspørselen per periode for hele året. Sesongindeksen brukes for å rense tidsserier for sesonginnflytelse, og for å korrigere prognoser i forhold til sesongeffekter. Sesongindeksen brukes normalt på en hel produktgruppe av gangen.

Forfatter - mos
Treff - 343
Synonyms - Effekter, Etterspørsel, Produktgruppe, Prognoser, Sammenligningstall
Settpakk (Display)

Settpakk (Display) - (Ord og uttrykk vanlig bruk i bl.a. emballasje- og displaybransjen)

  • Display består ofte av mange deler som skal settes sammen. For at et display skal kunne fraktes komplett til utsalgssted før det monteres, blir det settpakket i krympeplast før levering fra fabrikk.
Forfatter - mos
Treff - 62
Synonyms - Settpakk (Display)
Settpunkt

Med et settpunkt menes den ønskede verdien i en reguleringsprosess. Kalles ofte " skal-verdi" eller "bør-verdi".

En regulator eller termostat har også en innstilling for den ønskede temperaturen, på fagspråket kalles den settpunkt. Regulatoren avføler altså romtempeaturen og sammenligner den med settpunktet. Dersom temperaturen er for høy, slår regulatoren av eller minsker effekttilførselen til varmeelementene. Dersom temperaturen er for lav, under settpunktet, vil regulatoren slå på eller øke effekttilførselen til elementene.

Forfatter - mos
Treff - 330
Synonyms - Settpunkt
SI-systemet

SI-systemet er et internasjonalt system for å måle enheter, og brukes som oftest innenfor matematikk, fysikk og kjemi. Navnet er en forkortelse for Det internasjonale system for enheter, og stammer fra det franske navnet Système International d'Unités.

Bakgrunnen for å lage SI-systemet var at alle forskere skulle bruke samme standarder for å regne ut ligninger på oppgaver, slik at det ville være mye lettere å samarbeide på tvers av landegrenser og språkbarrierer. Enhetene i SI-systemet vil nemlig være helt like for alle som bruker dem, og en ligning vil dermed si lik ut uansett om den ble løst i Norge, England, USA, Kina eller Japan.

I dag bruker så godt som alle land og vitenskapsmenn dette SI-systemet, selv om folket ikke bruker disse enhetene til dagligdags.

Linker til SI-ressurser på Rogalandsguiden.no

Forfatter - mos
Treff - 113
Synonyms - SI-systemet
Sikkerhetsfaktor

En faktor som brukes ved bergning av sikkerhetslager. Representerer antall standardavvik fra etterspørselens gjennomsnitt.

Forfatter - mos
Treff - 151
Synonyms - Beregning, Etterspørsel, Gjennomsnitt, Lager, Standardavvik
Sikkerhetslager

Totalt lager minus omløpslageret. Sikkerhetslageret er den mengde varer som sikrer at bedriften ikke løper tom i tiden fra bestilling til ny leveranse. En annen metode for å beregne sikkerhetslageret er å ta utgangspunkt i den mengde som forventes å være igjen på lager når en ny leveranse ankommer.

Forfatter - mos
Treff - 173
Silketrykk

Silketrykk - (Ord og uttrykk vanlig bruk i bl.a. emballasje- og displaybransjen)

  • En trykkemetode som benyttes ved displayproduksjon. Trykkfargen blir overført til pappen gjennom en stram finmasket duk, som er eksponert med en film av trykkmotivet på forhånd. Silketrykk er en gammel metode, som gir en klar og fin trykkfarge hvor det skal trykkes rene farger (PMS). Kan også trykke i CMYK.Trykkmetoden gir et grovere trykk ved trykking av bilder, enn det offset og digitaltrykk gir. Lange innstillingstider ved bytting av trykkmotiv.
Forfatter - mos
Treff - 62
Synonyms - Silketrykk, CMYK, PMS
Sjåførkort

Sjåførkort - Kort som yrkessjåfører må bruke for å registrere kjøre- og hviletiden ved hjelp av en ferdsskriver.

Følgende forklaringer om kort i denne sammenheng som er hentet fra Statens Vegvesens nettside; vegvesen.no

  • Sjåførkortet skal identifisere hvem som er sjåfør på kjøretøyet til enhver tid og dessuten registrerer en del bestemte opplysninger om sjåførens aktiviteter, uavhengig av hvilken bil som er brukt.
  • Bedriftkortet skal identifisere transportbedrift data og gir adgang til all informasjon som er lagret i kjøretøyenheten for transportbedriften
  • Verkstedkortet skal brukes på et godkjent fartsskriververksted i forbindelse med arbeid med å kontrollere, reparere og justere digitale fartsskrivere. Det gir også adgang til å lese og hente ut alle registrerte data i skriveren, uavhengig av hvilken transportbedrift som har brukt bilen.
  • Kontrollkortet gir adgang til å lese og hente ut alle data som er registrert i fartsskriveren.
Forfatter - mos
Treff - 79
Synonyms - Sjåførkortet, Bedriftskortet, Verkstedskortet, Kontrollkortet
Sjokkselger (Display)

Sjokkselger (Display) - (Ord og uttrykk vanlig bruk i bl.a. emballasje- og displaybransjen)

  • Et annet ord som brukes for display. En vareplaserer som skal fange kundens oppmerksomhet og interesse på kort tid, og få kunden til å velge ditt produkt fremfor andres. Også kalt impulsselger. Hver trede vare som handles i butikk, gjøres på impuls.
Forfatter - mos
Treff - 73
Synonyms - Sjokkselger (Display)
Skanner, Antivirus

Skanner, Antivirus: Et program som søker og finner viruser.

Forfatter - mos
Treff - 78
Synonyms - Skanner, Antivirus

Utvalgte artikler

Husk at også innbruddstyver sjekker Facebook.

5 spørsmål og svar/råd.

Hva bør du gjøre når du skal reise bort?

Les mer …

Noen søketips.

Standardsøk, Katalogsøk.

Vi vil i denne oversikten, etterhvert som vi blir kjent med det, legge inn opplysninger som kan gjøre det litt lettere å søke etter linker, leverandører osv.. 

Les mer …

Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.