Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktOrdliste

Forklaringer på termer / ord innen bl.a. Innkjøp, Logistikk, Økonomi, Lean, Tekniske fag mm.

Til orientering; Termer på Å finnes også. - Innholdet i ordlisten publisert uten ansvar for mulige feil. -

Det finnes 101 ord og uttrykk i denne ordlisten.
Søk etter ord og uttrykk (Vanlige uttrykksformer er tillatt)
Term Betegnelse
Samferdsen

Samferdsel -

 • omfatter transport av gods, personer og informasjon lokalt, regionalt og internasjonalt.
 • Til samferdselssektoren hører planlegging, forvaltning og drift av anlegg (veg, bane, havner, fyr, radiomaster, telefonlinjer, bredbånd osv); og utvikling, vedlikehold og kontroll av transportmidler .
 • Viktige delområder av samferdsel er:JernbaneVeiLuftfartSjøfartBuss, trikk, bybane og tunnelbaneTelefoniRadiokommunikasjon ReiseSamferdsel Samferdselsdepartementet
  Kilde: no.wikipedia.org
Forfatter - mos
Treff - 172
Synonyms - Samferdsel
Samlaste

Betyr at et transportmiddel laster varer fra en eller flere leverandører og sender godset til en eller flere mottakere. (Lasting av gods til mange mottakere i én og samme konteiner).

Forfatter - mos
Treff - 287
Synonyms - Samlaste, Gods, Laster, Leverandør, Mottakere, Varer
Samlastspeditør

Samlastspeditør -

 • Speditør som opptrer som fraktfører og tar imot gods for transport fra mange avsendere til mange mottakere innenfor speditørens definerte markedsområde.
Forfatter - mos
Treff - 432
Synonyms - Samlastspeditør
Samsvarserklæring

Samsvarserklæring -

 • Dokument som skal ligge ved produkter med skadepotensial. Av samsvarserklæringen skal det framgå hvilken type godkjenningsstandard produktet samsvarer med.
Forfatter - mos
Treff - 154
Synonyms - Samsvarserklæring
Sann effekt, elektro

Sann effekt - Gjennomsnittsverdien til det umiddelbare produktet av volt og ampere over en gitt tidsperiode i en vekselstrømskrets.

Forfatter - mos
Treff - 223
Synonyms - Sann effekt, elektro
Sann RMS, elektro

Sann RMS - De fleste vekselstrømmer og - spenninger uttrykkes i effektive verdier, også kjent som RMS-verdier (RMS=Root-Mean-Square). Den effektive verdien er kvadratroten av gjennomsninttskvadratet av vekselstrøms- eller vekselspenningsverdien. Mange strømtenger med likeretterkretser har skalaer som er kalibrert for AC RMS-verdier. Men egentlig måler de gjennomsnittsverdien av inngangsspenningen eller -strømmen med den antagelse at spenningen eller strømmen er en sinuskurve. Konverteringsfaktoren for en sinuskurve, som fås gjennom å dele effektiv verdi på gjennomsnittlig verdi, er 1.1. Disse instrumentene måler feil hvis inngangsspenningen eller -strømmen ikke er sinusformet.

Forfatter - mos
Treff - 248
Synonyms - Sann RMS, elektro
Sarie (Display)

Sarie (Display) - (Ord og uttrykk vanlig bruk i bl.a. emballasje- og displaybransjen)

 • Samlebetegnelse for front, sider og bakvegg for et palle-display.
Forfatter - mos
Treff - 154
Synonyms - Sarie (Display)
Scanstar (Emballasj)

Scanstar (Emballasj) - (Ord og uttrykk vanlig bruk i bl.a. emballasje- og displaybransjen)

 • Scanstar er en felles nordisk emballasjekonkurranse, som har vært arrangert hvert år siden 1969 av SPA, Scandinavian Packaging Assosiation. Siden 1991 er mer enn 900 bidrag blitt bedømt av juryen. Av disse er i overkant av 200 blitt tildelt en Scanstar.
Forfatter - mos
Treff - 147
Synonyms - Scanstar (Emballasj)
Selvkostkalkyle

Selvkostkalkyle, Selvkostkalkulasjon -

 • En priskalkuleringsmetode som tar utgangspunkt i innkjøpsprisen. Man kommer frem til brutto salgspris ved å legge til andre direkte kostnader, indirekte kostnader, fortjeneste og merverdiavgift.
Forfatter - mos
Treff - 148
Synonyms - Selvkostkalkyle, Selvkostkalkulasjon
Selvkostmetoden

Selvkostmetoden -

 • En kalkulasjonsmetode der samtlige kostnader, både faste og variable, fordeles på produktene. De faste kostnadene fordeles ut fra bestemte fordelingsnøkler. Dersom et produkt kan selges til over selvkost, betraktes det vanligvis som lønnsomt. Selvkostmetoden kalles også fullfordelingsmetoden. Se også dekningsbidragsmetoden.
Forfatter - mos
Treff - 175
Synonyms - Selvkostmetoden, Selvkostkalkyle, Selvkostkalkulasjon

Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.