Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktOrdliste

Forklaringer på termer / ord innen bl.a. Innkjøp, Logistikk, Økonomi, Lean, Tekniske fag mm.

Innholdet i ordlisten publisert uten ansvar for mulige feil.

Det finnes 55 ord og uttrykk i denne ordlisten.
Søk etter ord og uttrykk (Vanlige uttrykksformer er tillatt)
Term Betegnelse
Radiell rute

Radiell rute -

  • Kollektivrute som går mellom et boligområde og sentrum i en by.
Forfatter - mos
Treff - 195
Synonyms - Radiell rute
Råmateriale

Innsatsfaktor til videre bearbeiding og fremstilling av et produkt.

Forfatter - mos
Treff - 233
Synonyms - Innsatsfaktor, Produkt
Rammeavtale

Avropsbestillinger gjøres i henhold til en rammeavtale, og derfor kalles den også en avropsavtale. Avtalen er en overenskomst mellom kunde og leverandør om et fast innkjøp, vanligvis i form av et minimumsmengde per år. Avtalen sikrer tilgjengelighet av en vare innenfor et definert omfang, den signeres og er tidsbestemt for en periode. Avtalen inneholder også eventuelle bestemmelser for den leveringsservice som skal ytes (Se leveringsservice), og eventuelt andre rammer for ordre og leveranser. En slik avtale vil bidra til å redusere usikkerheten for begge parter (Se ev. leveringsbetingelser)

Forfatter - mos
Treff - 209
Synonyms - Avropsbestillinger, Innkjøp, Leveringsbetingelser, Leveringsservice, Minimumsmengde, Overenskomst
Redirect

Redirect: Omdirigering er en handling benyttet av noen viruser for å henvise deg til et annet sted. Ofte er dette stedet adressen til viruset, og ikke den opprinnelige filen eller programmet.

Men vær obs på at alt av redirect / omdirigering ikke er ondsinnet - det meste er faktisk en hjelp for å sikre at en fil / webside ol... som er flyttet fortsatt kan bli brukt og av den grunn blir brukeren flyttet automatisk til den nye siden. Det kan også skje hvor en fil er utgått og blitt erstattet av en annen.

Forfatter - mos
Treff - 173
Synonyms - Redirect
Reefer containers

Reefercontainer / Kjølecontainer -

  • Reefer containers eller kjølecontainere brukes til å transportere gods som er sensitivt til temperaturer, som for eksempel frukt, grønnsaker, meieriprodukter, fisk og kjøtt. Containerne er utstyrt med kjøleanlegg som er koblet til skipets elektriske strømforsyning.
  • Reefer container størrelser og kapasitet samt spesifikke mål kan variere avhengig av containerprodusenten, containerens alder og containerens eier.
Forfatter - mos
Treff - 134
Synonyms - Reefer containers, Reefercontainer, Kjølecontainer
Referanse måling

Referansemåling er en metode for å måle kvaliteten på en virksomhets totale ytelser, ofte ved å sammenligne med de beste konkurrentene.

Forfatter - mos
Treff - 266
Synonyms - Referansemåling
Referanseforhold, elektro

Referanseforhold - Bruksvilkår for en omformer som brukes til ytelsestesting, eller for å sikre korrekt sammenligning av måleresultatet.

Forfatter - mos
Treff - 205
Synonyms - Referanseforhold, elektro
Referanseområde, elektro

Referanseområde - Et bestemt verdiområde for påvirkningsmengde som omformeren er i samsvar med, med kravene til iboende feil tatt i betraktning.

Forfatter - mos
Treff - 212
Synonyms - Referanseområde, elektro
Referanseverdi, elektro

Referanseverdi - En bestem enkeltverdi for påvirkningsmengde som omformeren er i samsvar med, med kravene til iboende feil tatt i betraktning.

Forfatter - mos
Treff - 250
Synonyms - Referanseverdi, elektro
Refleksjonsfaktor

En prosentvis angivelse av hvor mye lys som blir reflektert fra en flate.

Lystekniske begreper:

  • Størrelse/begrep: Refleksjonsfaktor
  • Symbo:ρ
  • Enhet: %
  • Formel: φ inn / φ ut
Forfatter - mos
Treff - 298
Synonyms - Refleksjonsfaktor

Utvalgte artikler

Husk at også innbruddstyver sjekker Facebook.

5 spørsmål og svar/råd.

Hva bør du gjøre når du skal reise bort?

Les mer …

Noen søketips.

Standardsøk, Katalogsøk.

Vi vil i denne oversikten, etterhvert som vi blir kjent med det, legge inn opplysninger som kan gjøre det litt lettere å søke etter linker, leverandører osv.. 

Les mer …

Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.