Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktOrdliste

Forklaringer på termer / ord innen bl.a. Innkjøp, Logistikk, Økonomi, Lean, Tekniske fag mm.

Innholdet i ordlisten publisert så nøyaktig og etterrettelig som mulig, men uten ansvar for mulige feil. -

Det finnes 82 ord og uttrykk i denne ordlisten.
Søk etter ord og uttrykk (Vanlige uttrykksformer er tillatt)
Term Betegnelse
Pacta sunt servanda

Det latinske uttrykket "pacta sunt servanda" som betyr at "avtaler skal holdes" er utgangspunktet for norsk kontraktsrett. Uttrykket som har røtter tilbake til romertiden innebærer at parter som inngår en avtale selv må bære risikoen for at avtalen gir de resultatene man ønsker.

En avtale kan inngås muntlig eller skriftlig og begge avtaleformer er like bindende etter sitt innhold, uavhengig av form. Problemet med muntlige avtaler er at det er langt mer utfordrende å føre bevis for hva som er avtalt dersom partene blir uenige om avtalens innhold. I forretningsforhold inngår partene som oftest skriftlige avtaler. Utgangspunktet for tolkningen av en avtale er at den tolkes ordrett i forhold til hva som er nedfelt i avtalen. Men både forutgående korrespondanse, partens opptreden, samt partenes subjektive mening med det som er skrevet i avtalen, kan trekkes inn som tolkningsmomenter.

 • Lovregler som er ufravikelige kan sette en avtale helt eller delvis tilside. Motsatt kan ikke regulerte forhold finne sin løsning i det som er regulert i lov og forskrift, eller for eksempel følger av bransjenormer.

En god leveregel ved inngåelse av avtaler er å tenke på mulige konfliktsituasjoner og fortrinnsvis regulere disse på best mulig måte. Dersom avtalen skal kunne sies opp er det fornuftig å innta oppsigelsesregler og -frister. Er det viktige forhold ved leveransen eller tjenesten som må være på plass, kan det også være fornuftig å avtaleregulere hva som kan gi rett til å heve avtalen. Er man misfornøyd med motpartens etterlevelse av en kontrakt kan man ikke uten videre heve denne. For at en kontrakt skal kunne heves må det foreligge vesentlige misforhold i forhold til det partene har avtalt.

Forfatter - mos
Treff - 988
Synonyms - Avtaler, Holdes, Muntlig, Skriftlig
Pådrag (Teknisk)

Pådrag i teknisk sammenheng - Signalet ut fra en regulator, som skal påvirke prosessen.

Forfatter - mos
Treff - 279
Synonyms - Pådrag, Signal
Pådragsorgan (Teknisk)

Et pådragsorgan er en komponent som griper inn i, og påvirker prosessen. Det kan være en reguleringsventil, et spjeld, en motor, ei vifte, en pumpe el.lign.

Bilde eksempel og skisse på pådragsorgan:

butterfly valve skisse paadragsorgan

Bildene viser: "Butterfly valve og Skjematisk - reg. ventil.

Forfatter - mos
Treff - 576
Synonyms - Pådragsorgan
Pakkerill (Emballasje)

Pakkerill (Emballasje) - (Ord og uttrykk vanlig bruk i bl.a. emballasje- og displaybransjen)

 • Får å få plass til displayet innenfor en europall eller tilpasset en yttereske ved prapakking, må det lages en pakkerill på displayet der det skal knekkes/brettes for å få det innenfor formatet til europallen eller ytteresken. Uten denne pakkerillen vil man kunne ødelegge displayet hvis det brettes.
Forfatter - mos
Treff - 185
Synonyms - Pakkerill (Emballasje)
Pakkseddel

Varespesifikasjon/ liste over alle varene som følger med i en ferdig pakket ordre.

Et kundeordredokument som spesifiserer hva en leveranse skal inneholde, og som legges ved leveransen. Mens en leveransliste / fraktbrev ol... viser hvor mange kolli, paller ol.. som er levert.

Forfatter - mos
Treff - 303
Synonyms - Materialrekvisisjon, Ordrebekreftelse, Pakkseddel
Palle varianter

Pallevarianter (Ord og uttrykk vanlig bruk i bl.a. emballasje- og displaybransjen)

 • 1/1 pall (Helpall) Mål: 1200x800mm
 • 1/2 pall Mål: 600x800mm
 • 1/3 pall Mål: 400x800mm
 • 1/4 pall Mål: 400x600mm

Vanlige høyder:

 • Høyde Europall i tre: 144 mm
 • Høyde lettpall i papp: 110 mm
Forfatter - mos
Treff - 210
Synonyms - Pallevarianter (Ord og uttrykk vanlig bruk i bl.a. emballasje- og displaybransjen)
Palledisplay

Palledisplay - (Ord og uttrykk vanlig bruk i bl.a. emballasje- og displaybransjen)

 • Display som er konstruert for å fraktes på pall når varemengden og tyngden er så stor at det ikke lar seg flytte fornuftig uten bruk av truck.
Forfatter - mos
Treff - 174
Synonyms - Palledisplay
Pallehøyde (Display)

Pallehøyde (Display) - (Ord og uttrykk vanlig bruk i bl.a. emballasje- og displaybransjen)

 • Høyden på en ferdig pakket display som står pakket på en pall. Ofte er det et maksimumskrav at pallehøyden ikke kan overstige 120 cm (inkl Europall-høyde på 15 cm) Dette av logistikkhensyn for transporthøyde og tilpasning for lagring på høytlager.
Forfatter - mos
Treff - 228
Synonyms - Pallehøyde (Display)
Pallereol systemer

I et tradisjonelt opplegg er lageret organisert rundt reoler for paller som kan plasseres i høyden. Pallene tas inn og ut i samme retning. Et reolopplegg som er basert på et gjennomløpssystem medfører at pallene kjøres inn på den ene siden, f.eks. rett fra produksjon eller fra et pakke/stablesystem, og hentes ut med trucker fra motstående side av reolen for utkjøring til rampe og avhenting. Pallene kan i et slikt lager bevege seg på skinner eller ruller slik at pallene ved hjelp av gravitasjon selv forflytter seg fra innlastingssiden til uttakssiden.

Forfatter - mos
Treff - 305
Synonyms - Gjennomløpssystem, Innlastingssiden, Lager, Paller, Reoler, Uttakssiden
Palleskjørt (Emballasje)

Palleskjørt (Emballasje) - (Ord og uttrykk vanlig bruk i bl.a. emballasje- og displaybransjen)

 • Bølgepapp på rull med én slett og én bølget side. Kan trekkes rundt for å dekorere en europall med ønsket motiv i butikk.
Forfatter - mos
Treff - 174
Synonyms - Palleskjørt (Emballasje)

Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.