Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktOrdliste

Forklaringer på termer / ord innen bl.a. Innkjøp, Logistikk, Økonomi, Lean, Tekniske fag mm.

Innholdet i ordlisten publisert så nøyaktig og etterrettelig som mulig, men uten ansvar for mulige feil. -

Det finnes 29 ord og uttrykk i denne ordlisten.
Søk etter ord og uttrykk (Vanlige uttrykksformer er tillatt)
Term Betegnelse
Nav-eike-system (Transport)

Nav-eike-system (Transport) -

  • Rutesystem der omstigning mellom ruter må skje i et sentrum (nav) og alle ruter er enkeltruter (eiker) til og fra navet.
Forfatter - mos
Treff - 1402
Synonyms - Nav-eike-system (Transport)
Nåverdi (Marked)

Nåverdi er verdien av kunden i dag og fremtidig verdi forutsatt at kunde-forbindelsen fortsetter i samme omfang som nå.

Se Potensiell verdi og Livslang kundeverdi.

Forfatter - mos
Treff - 342
Synonyms - Nåverdi, Verdien, Kunden, Forbindelsen, Omfang,Potensiell verdi,Livslang kundeverdi
Nedbryting

Nedbryting av kundeordre, leveringsprogram eller salgsprognose til inngående deler og materiale i mengde per tidsenhet. Spesifisering av et produkt, ordre eller prognose som gir detaljert oversikt (et strukturskjema) behovsliste (på engelsk: Bill of Material (BOM).

Forfatter - mos
Treff - 325
Synonyms - Material, BOM, Kundeordre, Leveringsprogram, Salgsprognose
Nedbørfelt

Et vanninntak til et kraftverk har et nedbørfelt oppstrøms inntaksstedet. Nedbørfeltet er det areal som har helling til bekken bekken /elven oppstrøms vanninntaket. Nedbørfeltets grenser følger fjelltopper og høydedrag og går i hovedsak på tvers av kartets høydekurver.

Forfatter - mos
Treff - 360
Synonyms - Nedbørsfelt, Vannkraft, Vannkraftverk
Nedenfra-og-opp-planlegging

Nedenfra-og-opp-planlegging er en planleggingsmetode der alle virksomhetsnivåer er med i planleggingsprosessen og utvikler en markedsplan som til slutt presenteres for toppledelsen. Se Ovenfra-og-ned-planlegging.

Forfatter - mos
Treff - 362
Synonyms - Nedenfra og opp planlegging, Ovenfra-og-ned-planlegging.
Negativt reguleringsavvik

Et tilfelle i reguleringsteknikken hvor prosessverdien er lavere enn settpunktet.

Forfatter - mos
Treff - 349
Synonyms - Negativt reguleringsavvik
NEK 406

Standard: NEK 406 : 2007  - Smarthusguiden.

I NEK 406 - Smarthusguiden kan du lese om alt fra utforming av brukergrensesnitt, universiell utforming, forbrukervern, ulike tjenesteleverandører, kommunikasjonstjenester og IKT, varslings-systemer, kabel-TV-system, innbruddsalarm, styring av hvitevarer, underholdnings-tjenester i og til hjemmet, intern-kommunikasjon, kamer-overvåkning, analyse-metoder, kabling, installasjon, fleksibilitet, sikkerhets-aspekter, digitale rettigheter og enda mer.

Standarden kan kjøpes på standard.no

Forfatter - mos
Treff - 438
Synonyms - NEK406, NEK406:2007, Smarthusguiden
Nektet gods

Nektet gods -

  • Gods som en mottaker nekter å ta imot. Fraktføreren må da innhente en ny forholdsordre fra avsenderen.
  • Om mottakeren nekter å ta imot godset, gjelder fortsatt fraktavtalen mellom avsenderen og fraktføreren. Fraktføreren må derfor henvende seg til avsenderen på nytt for å innhente en ny forholdsordre om hva som skal skje med godset.
  • For avsenderen innebærer dette at en ny transportavtale må inngås. Derfor må alle opplysninger om det nye fraktoppdraget noteres som om det var en ny sending.
Forfatter - mos
Treff - 312
Synonyms - Nektet gods, forholdsordre
Nemawashi

(Lean ordliste)

Bokstavelig oversatt "forberede et tre for planting", refererer til den formelle og uformelle for å oppnå konsensus før implementering av hoshin eller en plan.

Forfatter - mos
Treff - 328
Synonyms - Lean ordliste
Nett-trykk (Gass)

Nett-trykk (Gass) - Trykk i bar på sentralgassanlegget etter hovedregulator.

Forfatter - mos
Treff - 246
Synonyms - Nett-trykk (Gass)

Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.