Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktOrdliste

Forklaringer på termer / ord innen bl.a. Innkjøp, Logistikk, Økonomi, Lean, Tekniske fag mm.

Innholdet i ordlisten publisert så nøyaktig og etterrettelig som mulig, men uten ansvar for mulige feil. -

Det finnes 65 ord og uttrykk i denne ordlisten.
Søk etter ord og uttrykk (Vanlige uttrykksformer er tillatt)
Term Betegnelse
MA

Begrepet MA og logistikk har i dag samme betydning.

MA er et skandinavisk fenomen som fremsto i begynnelsen av 1960-årene. Begrepet benyttes ikke internasjonalt.

Logistikk (logistics) synes å være det mest alminnelig brukte innenfor området. Med materialadministrasjon (MA) menes de aktiviteter og funksjoner som har til hensikt å styre og koordinere informasjons- og materialflyten fra leverandør til kunde, slik at lønnsomheten maksimeres (Brenden og Hellberg 1988).

En annen definisjon som oftest benyttes: "MA er synspunkter og prinsipper i forbindelse med planlegging, utvikling, koordinering, organisering, styring og kontroll av materialflyten fra leverandør til endelig forbruker." (Ericsson og Persson 1981). En annen betegnelse i denne sammenheng er "Supply Chain Management" eller "forsyningsledelse".

Forfatter - mos
Treff - 1318
Synonyms - Forsyningsledelse, Logistics, Logistikk, Materialadministrasjon, Supply Chain Management
MAD

Mean Absolute Deviation. Gjennomsnittet av de absolutte prognosefeil under et antall prognoseperioder. For prognosefeil som antas å være normalfordelte, er prognosefeilens standardavvik 1,25 x MAD.

Forfatter - mos
Treff - 374
Synonyms - Mean Absolute Deviatin, Gjennomsnitt, Prognosefeil
MAG (Sveising)

MAG (Sveising) - Sveisemetode med aktiv gass (Påvirker smeltebadet).

Forfatter - mos
Treff - 267
Synonyms - MAG (Sveising)
mAh, (milli Ampere timer)

mAh - Er en forkortelse på milli Amper timer og viser kapasiteten på batteriet. Desto høyere mAh et batteri har, desto lengre tid kan du bruke det.

Forfatter - mos
Treff - 489
Synonyms - mAh, (milli Ampere timer)
Målegods (logistikk)

Målegods (logistikk) -

  • Gods med lav tetthet, det vil si stort volum i forhold til vekt. Kalles også volumgods.
  • Eksempel her kan være - Glava isolasjonsmatter / ruller, - Isopor ol...
Forfatter - mos
Treff - 255
Synonyms - Målegods (logistikk)
Målesløyfe

En fullstendig elektrisk krets for måling av en størrelse, kalles målesløyfe.

Forfatter - mos
Treff - 372
Synonyms - Målesløyfe
Måleteknikk

Kunnskap om, og metoder for måling av verdier.

Eksempler på hva som ligger i dette:

  • Områder du kan komme borti - Temperatur, Trykk, Nivå...
  • Kunne forklare hvordan måleinstrumenter og måleomformere fungerer.

  • Vite hvordan man angir målenøyaktighet og beregner avvik.

  • Kune utføre en kalibrering av et måleinstrument.
Forfatter - mos
Treff - 346
Synonyms - Måleteknikk
Måleverdi omformer

Måleverdiomformere - generelt.

En måleverdiomformer kan brukes til flere ulike formål. De vanligste bruksområdene er:

  • Konvertering av et prosessignal til et annet f.eks. 4-20 mA inn / 0-10 V DC ut.
  • Måling av f.eks. temperatur, strøm, spenning, flow, trykk, resistans.
  • Forsterking av lave innsignaler til et mer stabilt prosessignal.
  • Konvertere et unormalt signal et et standardsignal f.eks. 0-750 mV inn / 0-10 V ut.

For å kunne garantere en sikker prosessfunksjon er det meget viktig at overføringen mellom inn- og ut- signal skjer uten at signalet forvrenges eller på annen måte blir dårligere.

Referanse: OEM Automatic

Forfatter - mos
Treff - 509
Synonyms - Måleverdiomformer
Måleverdi omformere

Ulike varianter av måleverdiomformere:

Enfunksjonsomformere / Isolasjonsforsterkere

Enfunksjonsomformere er et meget kostnadseffektivt valg om man kjenner ønskede inn- og ut- signaler samt at det ikke foreligger krav til å kunne endre / trimme signalene. Måleverdiomformerne bestilles med et fast inn- og ut- signal. De er ikke mulig å finjustere, dette er gjort på fabrikken. Omformerne er kun 6,2 mm. brede og er derfor godt egnet når mange signaler skal behandles.

Flerfunksjonsomformere

Flerfunksjonsomformere programmeres med hjelp av en DIP switch. Et antall inn- og ut- signaler kan velges. Den store fordelen sammenlignet med multiomformerne er at etterjustering ikke trengs. Når inn- og ut- signal er valgt med DIP-switchen, justerer omformeren seg automatisk. Dette forenkler idriftsetting, ettersom man ikke behøver kjøre f.eks. en maskin på min- og maks- fart for å hente min- og maks- signaler. Omformerne finnes for 2- og 3- veis galvansik isolasjon og bredden er kun 6,2 mm.

Multiomformere

Multomformere er også meget fleksible, ønsket inn- og ut- signal programmeres med hjelp av DIP-switcher. Et stort antall signalalternativer og konfigurasjoner kan velges. Noen etterjusteringer behøves ikke, omformeren justerer seg automatisk inn, noe som sparer tid og penger. Bredden er kun 17,5 mm. og 3-veis galvanisk isolasjon på 4 kV. De fleste omformerne har også multispenning 24 - 230V AC/DC, slik at de eksempelvis takler 110V DC.

PC-programmerbare måleverdiomformere for temperatur eller standardsignaler

Programmeres med hjelp av en software eller via DIP-switcher. Omformerne er produsert ihht. FDT / DTM konseptet som er den siste teknikken for å forenkle benyttelse av intelligente produkter i prosess i prosessappliksjoner. Disse omformerne har også DIP-switcher for manuell innstilling av inn / ut- signal.

PC-programmerbare grenseverdireleer for temperaturer eller standardsignaler

Programmeres med hjelp av software. Disse grenseverdireleene er også produsert ihht. FDT / DTM konseptet. De har to uavhengige utganger av halveleder teknikk. Hver utgang programmeres separat og kan eksempelvis benyttes til å gi under- eller over-alarm.

Referanse: OEM Automatic

Forfatter - mos
Treff - 403
Synonyms - Måleverdiomformere
Malware

Malware: Et vanlig ord som beskriver ondsinnete programmer som viruser, trojanske hester, spionprogrammer og ondsinnet, aktivt innhold.

Forfatter - mos
Treff - 356
Synonyms - Malware

Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.