Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktOrdliste

Forklaringer på termer / ord innen bl.a. Innkjøp, Logistikk, Økonomi, Lean, Tekniske fag mm.

Innholdet i ordlisten publisert så nøyaktig og etterrettelig som mulig, men uten ansvar for mulige feil. -

Det finnes 70 ord og uttrykk i denne ordlisten.
Søk etter ord og uttrykk (Vanlige uttrykksformer er tillatt)
Term Betegnelse
L, elektro

L - Et symbol som brukes til å uttrykke induktans. Måleenheten er "Henry".

Forfatter - mos
Treff - 332
Synonyms - L, elektro, Henry
Labelist (Emballasje)

Labelist (Emballasje) - (Ord og uttrykk vanlig bruk i bl.a. emballasje- og displaybransjen)

  • Plastremser for festing av prisinformasjon og strekkoder på hyller i butikk.
Forfatter - mos
Treff - 165
Synonyms - Labelist (Emballasje)
Ladetid, batteri

Ladetiden defineres som den tiden fra start av ladingen til batteriet er helt oppladet. Ladingen begynner ikke automatisk når batteriet settes i laderen. Hvis batteriet for eksempel er for varmt, må det avkjøles før det lades. Dermed kan det virke som om ladingen varer lenger enn forventet.

Forfatter - mos
Treff - 293
Synonyms - Ladetid, batteri
Lading, batteri

Lading - En operasjon som gir energi til cellen. (Battericellen).

Forfatter - mos
Treff - 299
Synonyms - Lading, batteri
Lager (Logistikk)

Hvilende ressurs. Et fysisk sted der varer blir oppbevart.

Materialer (og informasjon) som er tilstede mellom prosesstrinnene i en verdistrøm (Lean ordliste)

Forfatter - mos
Treff - 289
Synonyms - Lean ordliste, Lager, Lagerjournal, Lagerordre, Lagersaldo, Lagerstatus, Nøkkeltall, Servicegrad
Lager omløpshastighet

Se nøkkeltallsbegreper.

Forfatter - mos
Treff - 339
Synonyms - Omløpshastighet, Lager, Lagerjournal, Lagerordre, Lagersaldo, Lagerstatus, Lagringstjenester, Nøkkeltall, Servicegrad, FIFO
Lagerdriftkostnad

Kostnader som er knyttet til selve driften av lageret, eksempelvis lagerleie, lønn, investeringskostnader, strøm og databehandlingskostnader.

Forfatter - mos
Treff - 348
Synonyms - Investeringskostnader, Lager, Lagerleie, Warehousing cost
Lagerfinansiering

Lagerfinansiering (LF) viser hvor mye det er igjen av langsiktig kapital til å finansiere bedriftens varelager etter at anleggsmidler er finansiert langsiktig. Den langsiktige lagerfinansieringen bør normalt være like stor som bedriftens faste minimumslager. Tommelfingerregel: > 50%

Forfatter - mos
Treff - 340
Synonyms - Anleggsmidler, Finansiering, Lager, Lagerfinansiering, Langsiktig kapital
Lagerholds kostnader

Kostnader som er direkte knyttet til lagerbeholdningen, eksempelvis renter:

  • Forsikring
  • Svinn
  • Ukurans
  • Verdiforringelse
  • Kvalitetsforringelse
  • Beholdningskontroll.

Den såkalte lagerrente baseres normalt på denne type kostnader.

Forfatter - mos
Treff - 310
Synonyms - Lagerholdskostnader, Inventory costs
Lagerhotell

Innebærer at en virksomhet tilbyr lagringstjenester for én eller flere virksomheter.

Forfatter - mos
Treff - 316
Synonyms - Lager, Lagerjournal, Lagerordre, Lagersaldo, Lagerstatus, Lagringstjenester, Nøkkeltall, Servicegrad

Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.