Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktOrdliste

Forklaringer på termer / ord innen bl.a. Innkjøp, Logistikk, Økonomi, Lean, Tekniske fag mm.

Innholdet i ordlisten publisert uten ansvar for mulige feil.

Det finnes 90 ord og uttrykk i denne ordlisten.
Søk etter ord og uttrykk (Vanlige uttrykksformer er tillatt)
Term Betegnelse
Kabotasje

Kabotasje -

  • Tredjelandskjøring, det vil si utføring av transportoppdrag som i sin helhet skjer i et annet land enn der kjøretøyet hører hjemme.
Forfatter - mos
Treff - 175
Synonyms - Kabotasje, Tredjelandskjøring
Kaizen

(Lean ordliste)

Japansk betegnelse som betyr forbedring, men som også beskriver måten man skal oppnå ønskede endringer på. Kaizen er konsentrert rundt menneskers handlemåte og ikke nødvendigvis ved at det skal investeres penger for å oppnå forbedringer (Dansk Teknologisk Institutt 1990).

(Kontinuerlig forbedring av en hel verdistrøm eller en individuell prosess for å skape mer verdi med mindre sløsing. Ordet er japansk og betyr gradvis kontinuerlig forbedring. Det er to nivåer av kaizen:

  1. System- eller flytkaizen som fokuserer på hele verdistrømmen. Dette er kaizen for ledelsen.
  2. Prosesskaizen som fokuserer på individuelle prosesser. Dette er kaizen arbeidsteam og teamledere.)
Forfatter - mos
Treff - 281
Synonyms - Lean ordliste, Betegnelse, Forbedring, Endringer, Handlemåte, Forbedringer
Kalibrering - elektro

Kalibrering - Justering av et apparat slik at utgangen er innenfor et visst område av inngangens bestemte verdier.

Forfatter - mos
Treff - 202
Synonyms - Kalibrering, Justering, Verdier
Kampanje plan

Kampanjeplan er en plan for markedsaktiviteter i en viss periode. Se Reklamebudsjett og Markedsplan.

Forfatter - mos
Treff - 241
Synonyms - Kampanjeplan, Reklame
Kanban

(Lean ordliste)

Japansk ord som betyr "synlig bevis". Opprinnelig et styrings- og rekvireringssystem innen material- og produksjonsstyring som benytter et kort med opplysninger som følger varen. Kanban-systemer finner vi ofte i sammenheng med JIT-produksjon.

(Betyr tegn. Et system/signal, ofte visuelt som regulerer flyt ved å signalisere etterspørselen til oppstrømsaktiviteter).

Det er hovedsakelig to typer kanban som er relevante i material- og produksjonssammenheng:

  1. Transportkanban.
  2. Produksjonkanban.

Kanban er en tilnærming til endringsledelse og kontinuerlig forbedring, og er som en verktøykasse. Det viktige er egentlig ikke navnet på verktøykassen, men forbedringsverktøyene den inneholder. Finn ut mer ved å søke på internett.

Forfatter - mos
Treff - 208
Synonyms - Lean ordliste, Synlig bevis, Opprinnelig, Styring, Rekvirering, Material, Produksjon, Opplysninger, JIT
Kapasitans - elektro

Kapasitans -

  1. Forholdet mellom en påtrykt ladning i en leder og den tilsvarende potensialendring.
  2. Forholdet mellom ladningen på begge kondensatorens ledere og spenningsforskjellen mellom lederne.
  3. Evnen til å kunne lagre elektrisk ladning.
Forfatter - mos
Treff - 197
Synonyms - Kapasitans, elektro
Kapasitet

I en produksjonsgruppe er kapasitet et mål på og et uttrykk for produksjonsevnen. Kan være målt i timer per periode, eller i kilo, kroner, liter eller enheter per periode. I streng forstand er kapasitet det samme som såkalt volumkapasitet.

Forfatter - mos
Treff - 212
Synonyms - Produksjon, Gruppe, Produksjonsevne, Periode, Kilo, Kroner, Liter, Enheter, Volumkapasitet
Kapasitet, batteri

Kapasitet - Er et mål på hvor lenge batteriet kan brukes før lading. Måles ofte i mAh. Desto høyere verdi, desto lengre brukstid.

Utvidet informasjon:

Kapasiteten (Ah) kan brukes til å sammenligne arbeids- eller produksjons kapasiteten per batterilading ved samme spenning. Jo større kapasiteten er, jo lengre er den disponible driftstiden. Energiinnholdet (Wh) kan brukes til å sammenligne arbeids- eller produksjons kapasiteten per batterilading ved forskjellig spenning.

Forfatter - mos
Treff - 196
Synonyms - Kapasitet, batteri
Kapasitetsplanlegging

Omfatter aktiviteter for å beregne, forberede og administrere produksjonsressurser med det forventede kapasitetsnivå som er nødvendig i den aktuelle tidshorisonten for planleggingen. Kapasitetsnivået må dessuten være i overensstemmelse med overgripende produksjonsbudsjett og produksjonsplaner.

Forfatter - mos
Treff - 205
Synonyms - Aktiviteter, Beregne, Administrere, Ressurser, Tidshorisont, Planlegging, Produksjon
Kapitalbindingsdiagram

Et diagram som viser økningen i kapitalbinding fra innkjøp og frem til lagringstidspunktet.

Forfatter - mos
Treff - 199
Synonyms - Innkjøp, Lagringstidspunkt

Utvalgte artikler

Husk at også innbruddstyver sjekker Facebook.

5 spørsmål og svar/råd.

Hva bør du gjøre når du skal reise bort?

Les mer …

Noen søketips.

Standardsøk, Katalogsøk.

Vi vil i denne oversikten, etterhvert som vi blir kjent med det, legge inn opplysninger som kan gjøre det litt lettere å søke etter linker, leverandører osv.. 

Les mer …

Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.