Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktOrdliste

Forklaringer på termer / ord innen bl.a. Innkjøp, Logistikk, Økonomi, Lean, Tekniske fag mm.

Innholdet i ordlisten publisert uten ansvar for mulige feil.

Det finnes 4 ord og uttrykk i denne ordlisten.
Søk etter ord og uttrykk (Vanlige uttrykksformer er tillatt)
Term Betegnelse
Jevnhet

Forholdet mellom laveste verdi og middelverdi. Gjelder både belysningsstyrke og lumnians.

Formel: Emin / Emid  Lmin / Lmid.

Forfatter - mos
Treff - 242
Synonyms - Jevnhet, Middelverdi
JIT

Just In Time. Japansk produksjonsfilosofi. Behovsbasert produksjon, det vil si at alle prosesser i et produksjonssystem produserer de nødvendige detaljene på det nødvendige tidspunkt, og kun i den spesifiserte / ordrebaserte mengde.

Målsettingen er:

  1. Kontinuerlig produksjonsforbedring for å minimere produksjonskostnadene.
  2. Kvalitet på alle nivåer og alle områder i virksomheten.

Begrepet benyttes også i forbindelse med leveranser som skal leveres på et bestemt tidspunkt. JIT-leveransen skal verken leveres for tidlig eller for sent.

Forfatter - mos
Treff - 248
Synonyms - Just in time, Produksjon, System, Detaljer, Tidspunkt
Jord, elektro

Jord -

  1. Et elektrouttrykk som betyr å koble til jord.
  2. En ledende forbindelse som bevisst eller tilfeldig er koblet til jord eller en ledende del som erstatter jord, ved hjelp av en elektrisk krets eller apparat.

På denne linken internt på netresources.no, finner du litt mer innen jording:Systemjording/Beskyttelsesjording

Forfatter - mos
Treff - 353
Synonyms - Jord, elektro, krets
Jpeg

Jpeg - Bildeformat

  • Ofte forkortet til JPG. Et elektronisk bildefilformat utviklet av Joint Photographic Experts Group. Bildeformatet bruker en komprimeringsmetode på hovedbildefilen (RAW-filen) som gjør bildefilen mindre (ant. bytes). Ved komprimering vil bildet få en del kvalitetstap, men filen blir såpass mye mindre at den egner seg for lagring av digitale fotografier og til bruk på Internett.
Forfatter - mos
Treff - 141
Synonyms - Jpeg

Utvalgte artikler

Husk at også innbruddstyver sjekker Facebook.

5 spørsmål og svar/råd.

Hva bør du gjøre når du skal reise bort?

Les mer …

Noen søketips.

Standardsøk, Katalogsøk.

Vi vil i denne oversikten, etterhvert som vi blir kjent med det, legge inn opplysninger som kan gjøre det litt lettere å søke etter linker, leverandører osv.. 

Les mer …

Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.