Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktOrdliste

Forklaringer på termer / ord innen bl.a. Innkjøp, Logistikk, Økonomi, Lean, Tekniske fag mm.

Innholdet i ordlisten publisert uten ansvar for mulige feil.

Det finnes 36 ord og uttrykk i denne ordlisten.
Søk etter ord og uttrykk (Vanlige uttrykksformer er tillatt)
Term Betegnelse
IATA

IATA - The International Air Transport Association - Flyselskapenes sivile bransjeorganisasjon.

Forfatter - mos
Treff - 139
Synonyms - IATA
IBG (Gass)

IBG innen sveis og gass er en forkortelse for - Ikke Brennbare gasser

Forfatter - mos
Treff - 100
Synonyms - IBG, Gass, BG
ICAO

ICAO - International Civil Aviation Organisation - FNs organ for koordinering av regelverk ved lufttransport.

Forfatter - mos
Treff - 125
Synonyms - ICAO
Idédugnad

Idédugnad er en metode for problemløsning i gruppe der deltakerne kommer med så mange forslag som mulig, og der en kombinasjon av løsningsforslag kan lede til bedre løsninger.

Forfatter - mos
Treff - 206
Synonyms - Idédugnad
Identity theft

Identity theft: Identitetstyveri skjer når en angriper utgir seg for å være deg. De fanger opp deler av nøkkeinformasjon, slik som ditt personnummer, fødselsdato, førerkortnummer eller annen personlig informasjon.

Forfatter - mos
Treff - 169
Synonyms - Identity theft
IEC, elektro

IEC - International Electrotechnical Commission.

Link til IEC på internett - trykk her (IEC)

Forfatter - mos
Treff - 198
Synonyms - IEC, elektro
Ikke-Verbal-Kommunikasjon

Ikke-Verbal-Kommunikasjon -

  • Ikke-verbal kommunikasjon vil, enkelt sagt, bety kommunikasjon uten ord, i motsetning til verbal kommunikasjon som er muntlig kommunikasjon med bruk av ord. Betegnelsen «nonverbal» blir også brukt. Det er kanskje litt merkelig å definere denne formen for kommunikasjon ved noe den ikke er – den er ikke kommunikasjon med ord.

Non-verbal kommunikasjon, også kjent som kroppsspråk, er en avgjørende del av den totale kommunikasjon. Folks sanne følelser er reflektert i deres kroppsspråk enda mer enn hva de sier verbalt. Mens kommunisere, folk gir ledetråder som tyder på en dypere mening og følelser bak det de sier. Disse signalene kan være en rekke ikke-verbale handlinger som øyekontakt, gester, kroppsbevegelse og holdning, ansiktsuttrykk, stemme, fysisk berøring og plass.

Forfatter - mos
Treff - 273
Synonyms - Ikke-Verbal-Kommunikasjon, Ikke verbal kommunikasjon
Illustrasjon

Illustrasjon er all illustrasjon og utforming for produksjon av reklame. Se Reklame.

Mer spesifikk forklaring :

En illustrasjon er et bilde som skal visualisere eller anskueliggjøre et budskap eller en idé. Vanligvis vil det si en tegning eller et fotografi som skal forklare, pynte eller tolke et tekstinnhold. Illustrasjoner er viktige virkemidler i visuell kommunikasjon. I motsetning til fri billedkunst har illustrasjoner en bestemt hensikt, og verket skal fortelle eller formidle noe konkret utover seg selv. Det er vanlig å skille mellom beskrivende, altså saklig eller poengtert, illustrasjon og tolkende, det vil si personlig og friere, illustrasjon. Illustrasjoner blir laget av en illustratør, en håndverker som oftest er en tegner.

Forfatter - mos
Treff - 211
Synonyms - Illustrasjon, Bilde, Tegning, Reklame, Budskap, Fotografi
IMDG-koden, IMO

IMDG-koden: International Maritime Dangerous Goods Code - Forskrifter om transport av farlig gods til sjøs fra Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO).

IMO: International Maritime Organization - FNs organ for koordinering av regelverk til sjøs.

Forfatter - mos
Treff - 239
Synonyms - IMDG-koden, IMO
Impedans, Z, elektro

I teknisk litteratur betegnes impedans ofte med Z.

Elektrisk impedans er forholdet mellom spenning og strøm i en vekselstrømkrets. Impedansen kan betraktes som en kompleks størrelse, der absoluttverdien angir forholdet mellom effektivverdiene av spenningen og strømmen.

Forfatter - mos
Treff - 371
Synonyms - Impedans, elektro

Utvalgte artikler

Husk at også innbruddstyver sjekker Facebook.

5 spørsmål og svar/råd.

Hva bør du gjøre når du skal reise bort?

Les mer …

Noen søketips.

Standardsøk, Katalogsøk.

Vi vil i denne oversikten, etterhvert som vi blir kjent med det, legge inn opplysninger som kan gjøre det litt lettere å søke etter linker, leverandører osv.. 

Les mer …

Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.