Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktOrdliste

Forklaringer på termer / ord innen bl.a. Innkjøp, Logistikk, Økonomi, Lean, Tekniske fag mm.

Innholdet i ordlisten publisert uten ansvar for mulige feil.

Det finnes 33 ord og uttrykk i denne ordlisten.
Søk etter ord og uttrykk (Vanlige uttrykksformer er tillatt)
Term Betegnelse
Halvfabrikat

En egenprodusert eller innkjøpt, delvis bearbeidet artikkel, som inngår i et sluttprodukt.

Forfatter - mos
Treff - 181
Synonyms - Egensprodusert, Innkjøp, Bearbeidet, Artikkerl, Sluttprodukt
Halvkjemisk flute (Emballasje)

Halvkjemisk flute (Emballasje) - (Ord og uttrykk vanlig bruk i bl.a. emballasje- og displaybransjen)

  • Flute/bølge bestående av jomfruelig fiber
Forfatter - mos
Treff - 114
Synonyms - Halvkjemisk flute (Emballasje)
Handelskjøp

Handelskjøp - Handel mellom næringsdrivende.

Forfatter - mos
Treff - 151
Synonyms - Handelskjøp
Handling

Handling (action) er fjerde steg i AIDA-modellen. Se AIDA.

Forfatter - mos
Treff - 192
Synonyms - Aida
Hansei

(Lean ordliste)

Refleksjon; en del av både hoshin planlegging og problemløsing.

Forfatter - mos
Treff - 213
Synonyms - Lean ordliste
Harmoniske (elektro)

Harmoniske - En sinusformet komponent av spenningen som er en mutippel av kurvens grunnfrekvens. Harmoniske er hovedsakelig en følge av dagens moderne elektroniske utstyr. Dagens elektronikk er laget for å trekke strøm i form av "pulser" i stedet for som en jevn sinuskurve, slik eldre ikke elektroniske apparater gjorde. Disse pulsene genererer forvrengte strømkurver som dermed kan forvrenge spenningen. Harmoniske i strøm og spenning kan føre til problemer som overoppheting av kabler, tilkoblinger, motorer og transformatorer, og kan utløse jordfeil.

Forfatter - mos
Treff - 187
Synonyms - Harmoniske, elektro, sinus
Havari

Havari -  Begrepet brukes bl.a. i forsikring av transportmidler. Ved landbasert transport betyr havari en skade som gjør det umulig å kjøre videre.

Forfatter - mos
Treff - 143
Synonyms - Havari
Heijunka

(Lean ordliste)

Japansk betegnelse som betyr utjevning av vareflyten og kapasitetsutnyttelsen. Prinsipielt skjer dette ved at man deler opp vareflyten i mindre sykler; og lar hvert produkt inngå med den samme vekt/verdi i syklusen som for den samlede mengde som flyter gjennom strømmen (Dansk Teknologisk Institutt 1990).

(Utgjevning av arbeidsmengden. Man jevner ut typen og kvantiteten av produksjonen av enten et produkt eller en tjeneste over en gitt tidsperiode. Dette gjør at produksjonen på en effektiv måte kan oppfylle kundens krav samtidig som en unngår batching og minimerer lager, kostnader, arbeidskraft og ledetiden gjennom hele verdistrømmen).

Forfatter - mos
Treff - 247
Synonyms - Lean ordliste, Japansk, Betegnelse, Utjvening, Vareflyt, Kapasitet, Prinsipielt, Syklus, Vekt, Verdi
Heldekk (Display)

Heldekk (Display) - (Ord og uttrykk vanlig bruk i bl.a. emballasje- og displaybransjen)

  • Når et display trykkes med en jevn farge over hele dispayet, kalles den en heldekk trykk.
Forfatter - mos
Treff - 111
Synonyms - Heldekk (Display)
Helfabrikat

En artikkel som kan karakteriseres som et sluttprodukt, og som leveres til kunder. Vanlige betegnelser er ferdigprodukt eller sluttprodukt.

Forfatter - mos
Treff - 217
Synonyms - Artikkel, Sluttprodukt, Kunder, Betegnelser, Ferdigprodukt

Utvalgte artikler

Husk at også innbruddstyver sjekker Facebook.

5 spørsmål og svar/råd.

Hva bør du gjøre når du skal reise bort?

Les mer …

Noen søketips.

Standardsøk, Katalogsøk.

Vi vil i denne oversikten, etterhvert som vi blir kjent med det, legge inn opplysninger som kan gjøre det litt lettere å søke etter linker, leverandører osv.. 

Les mer …

Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.