Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktOrdliste

Forklaringer på termer / ord innen bl.a. Innkjøp, Logistikk, Økonomi, Lean, Tekniske fag mm.

Til orientering; Termer på Å finnes også. - Innholdet i ordlisten publisert uten ansvar for mulige feil. -

Det finnes 32 ord og uttrykk i denne ordlisten.
Søk etter ord og uttrykk (Vanlige uttrykksformer er tillatt)
Term Betegnelse
Galileo (GPS)

Galileo (GPS) - Europeisk satelittnavigasjonssystem.

Forfatter - mos
Treff - 151
Synonyms - Galileo (GPS)
Galvanisk Isolasjon

Hva er galvanisk isolasjon?

Med galvanisk isolasjon menes det at måleverdiomformeren ikke har noen fysisk kontakt mellon inngang og utgang. Man snakker om to- eller tre- veis galvanisk isolasjon. Med tre-veis isolasjon er til og med driftsspenningen skilt fra inn- og utgangs- siden.

Hva er fordelen med isolasjon?

Det vanligste problemet med overføring av analoge signaler over lange strekninger er at det blir forskjeller i potensialet mellom giver og inngang. Ulik resistans i jordings-punktene er opphavet til at en uønsket strøm flyter i målekretsen, denne strømmen kan påvirke prosess-signalet og gi feilaktige måleverdier og i verste fall skade dyre inngangskort. Med galvanisk isolerte omformere forhindre man effektivt at strømslynger oppstår mellom inn- og ut- signal / spenning. Gjenstående blir det riktige prosessignalet. Forstyrrelser fra induktive og kapasitive laster kan være meget kraftige. (Opptil kV). Ved å bruke en måleverdi-omformer med galvanisk isolasjon beskytter man effektivt dyre innganger fra høye spenninger liggende på omformerens inngangsside.

Aktiv eller passiv isolasjon?

En passiv isolasjons forsterker trenger ikke noen separat drifts-spenning, hvilket er en foredel når mange kanaler skal isoleres. Rask og økonomisk installasjon med små byggemål. Ulempen er at nøyaktigheten avhenger av lastimpedansen og man kan ikke la en utgang ligge utilkoblet for senere innkobling. Inngangen orker ikke drive igjennom signalet når lastimpedansen er uendelig. Primærsidens 0 / 4-20 mA slutter å fungere.

En aktiv isolasjons forsterker har som fordel at nøyaktigheten er den samme uansett når lastimpedansen er innenfor det angitte impedansområdet. Omformeren trenger en seperat driftsspenning og genererer et aktivt utsignal. Driftsspenningen kan være 24 V DC eller 230 V AC. En aktiv isolasjons forsterker er å anbefale om man ikke vet hvilken type last man skal tilkoble.

Referanse: OEM Automatic

Forfatter - mos
Treff - 444
Synonyms - Galvanisk, Isolasjon
Gantt skjema

Et grafisk hjelpemiddel for å utarbeide og illustrere tidsplaner. Den horisontale aksen brukes som tidsskala. På den vertikale aksen angis de aktiviteter som planleggingen omfatter.

Forfatter - mos
Treff - 214
Synonyms - Hjelpemiddel, Tidsplaner, Tidsskala, Akse, Aktiviteter, Planlegging
Gassforvarmer

Gassforvarmer - Et utstyr som koples direkte på gassflasken foran regulatoren for å unngå nedkjøling. Fortrinnsvis brukt i forbindelse med CO².

Forfatter - mos
Treff - 138
Synonyms - Gassforvarmer
Gemba

(Lean ordliste)

Det virkelige stedet eller det spesifikke stedet. Betyr vanligvis "på gulvet" og andre steder hvor jobben blir gjort.

Forfatter - mos
Treff - 211
Synonyms - Lean ordliste
Genchi genbutsu

(Leand ordliste)

Gog og se; gå til det virkelige stedet og se hva som faktisk skjer.

Forfatter - mos
Treff - 213
Synonyms - Lean ordliste
Generatorer

Vannkraft/Vannkraftverk - Generatorer er maskiner som omvandler mekanisk energi til elektrisk energi.

Forfatter - mos
Treff - 223
Synonyms - Generatorer, Vannkraft, Vannkraftverk
Gjennomføring

Gjennomføring er det stadiet i markedsplanleggingsprosessen der strategier og planer blir omgjort til handlinger for å oppnå virksomhetens målsetninger. Se markedsføringsstrategier, markedsplanleggingsprosess, markedsføringsmiksstrategi, markedsprogram og markedsplan.

Forfatter - mos
Treff - 203
Synonyms - Markedsføringsstrategier, markedsplanleggingsprosess, markedsføringsmiksstrategi, markedsprogram, marekedsplan
Gjennomløpstid

Tiden fra en prosess startes til aktivitetene i prosessen er ferdig. Dette kan eksempelvis være tiden i produksjonsmaskinen, eller den totale tiden fra et materiale er registrert uttatt fra lager, til varen er kjørt gjennom produksjonsprosessen og plassert tilgjengelig på ferdigvarelager.

Forfatter - mos
Treff - 411
Synonyms - Prosess, Aktivitet, Produksjon, Materiale, Lager, Vare, Ferdigvarelager
Gjennomslag (Emballasje)

Gjennomslag (Emballasje) - (Ord og uttrykk vanlig bruk i bl.a. emballasje- og displaybransjen)

  • Mål for emballasjens evne itl å motstå (absorbere) støt uten at innhold skades.
Forfatter - mos
Treff - 124
Synonyms - Gjennomslag (Emballasje)

Utvalgte artikler

Husk at også innbruddstyver sjekker Facebook.

5 spørsmål og svar/råd.

Hva bør du gjøre når du skal reise bort?

Les mer …

Noen søketips.

Standardsøk, Katalogsøk.

Vi vil i denne oversikten, etterhvert som vi blir kjent med det, legge inn opplysninger som kan gjøre det litt lettere å søke etter linker, leverandører osv.. 

Les mer …

Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.