Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktOrdliste

Forklaringer på termer / ord innen bl.a. Innkjøp, Logistikk, Økonomi, Lean, Tekniske fag mm.

Innholdet i ordlisten publisert så nøyaktig og etterrettelig som mulig, men uten ansvar for mulige feil. -

Det finnes 66 ord og uttrykk i denne ordlisten.
Søk etter ord og uttrykk (Vanlige uttrykksformer er tillatt)
Term Betegnelse
E-flute

E-flute - (Ord og uttrykk vanlig bruk i bl.a. emballasje- og displaybransjen)

  • Bølgen mellom papirlagene. Tykkelsen på e-flute kvalitet er 2 mm
Forfatter - mos
Treff - 275
Synonyms - E-flute
E-handel

Bedriftsmarkedet: Bedriftsmarkedsorganisasjoner, e-handel, er elektronisk handel mellom virksomheter. Se Bedriftsmarkedsføring og Bedriftsmarkedskunder.

Forbrukermarkedet: Forbrukermarkedsføring, e-handel, er en virksomhet som selger produkter og tjenester til sluttbrukere ved hjelp av informasjonsteknologi. Se Forbrukermarkedsføring.

Forfatter - mos
Treff - 336
Synonyms - Bedriftsmarkedsorganisasjoner, E-handel, Forbrukermarkedet
EAN

European Article Numbering. Number - som siden ble endret til GTIN - Global Trade Item Number.

Strekkoden er numerisk oppbygd - og den mest kjente, den vi kjenner fra varer i hyllene i butikkene. Består av 13 ev. 8 sifre. Hvert land har egen landkode (prefiks) som en del av totalkoden. En strekkode er en entydig identifikasjon av en vareenhet. Hver variant har sin strekkode, det samme har to like produkter dersom emballasjen er forskjellig.

EAN ble stiftet i 1977 men utviklet seg raskt til også å gjelde land utenfor Europa. EAN ble siden slått sammen amerikanske UCC (Uniform Code Council) og deretter den tilsvarende kanadiske organisasjonen. Nytt navn ble: GS1 og navnet på standarden endret da samtidig til GTIN. GS1 er nå representert i over 100 land.

Forfatter - mos
Treff - 453
Synonyms - GS1, GTIN, Identifikasjon, Logistikk, Produkt, UCC, Vareenhet
EANCOM

EANCOM:Dagligvarebransjens standarder for utveksling av handelsmeldinger elektronisk, EANCOM-meldinger bygger på FNs EDIFACT-standarder.

Forfatter - mos
Treff - 264
Synonyms - EANCOM
Earnings per share

Earnings per share (EPS): Aksjens andel av selskapets ordinære nettoresultat. Nettoresultat delt på gjennomsnittlig antall aksjer.

Forfatter - mos
Treff - 291
Synonyms - Earnings per share, EPS
EBIT

EBIT: Earnings Before Interest and Taxes. Altså resultat før finansposter og skatt.

Forfatter - mos
Treff - 324
Synonyms - EBIT
EBITDA

EBITDA: Earnings befor interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Det betyr resultat før finansposter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger.

Forfatter - mos
Treff - 340
Synonyms - EBITDA, EBIT
ECB

ECB: European Central Bank - den europeiske sentralbanken som styrer EUs felles valuta; EURO

Forfatter - mos
Treff - 348
Synonyms - ECB, European Central Bank
ECMT, ITF

ECMT, (European Conference of Ministers of Transport): Den europeiske transportministerkonferansen. På fransk er forkortelsen "CMT". I dag har organisasjonen skiftet navn til ITF.

  • ITF - International Transport Forum -
    • Forum der transportministre fra mange land møtes jevnlig og fastsetter regler på transportområdet utenom EU (der mange av de samme ministrene også deltar.
Forfatter - mos
Treff - 263
Synonyms - ECMT, CMT, ITF
Ecowatt

Vannkraft/Vannkraftverk - Ecowatt er fellesnavn for turbingeneratorer produsert av IREM S.p.A, ved Torino i Nord-Italia.

Forfatter - mos
Treff - 370
Synonyms - Ecowatt, Vannkraft, Vannkraftverk

Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.