Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktOrdliste

Forklaringer på termer / ord innen bl.a. Innkjøp, Logistikk, Økonomi, Lean, Tekniske fag mm.

Innholdet i ordlisten publisert uten ansvar for mulige feil.

Det finnes 68 ord og uttrykk i denne ordlisten.
Søk etter ord og uttrykk (Vanlige uttrykksformer er tillatt)
Term Betegnelse
D-lånsrenten

D-lånsrenten: Rente på overnattenlån i Norges Bank. (Dagslån, D-lån, korte utlån, Døgnlån fra sentralbanken Norges Bank til banker for å dekke midlertidige behov for likviditetstilførsel).

D-lånsrenten spiller en viktig rolle som signalrente: en renteforhøyelse gir et signal til aktørene i pengemarkedet om at Norges Bank ønsker å stramme inn den økonomiske politikk.

Forfatter - mos
Treff - 198
Synonyms - D-lånsrente, Dagslån
D-pack

D- pack - (Ord og uttrykk vanlig bruk i bl.a. emballasje- og displaybransjen)

 • Distribusjonsforpakning som benyttes i varehandelsen og er den bestillbare enhet for kjede og grossist. D-pak inneholder F-pk, som er forbrukerpakkningen som inneholder det endelige produktet.
Forfatter - mos
Treff - 128
Synonyms - D-pack, F-pak
D-pak

D-pak: Dagligvarebransjens betegnelse på en kartong eller en detaljistenhet.

Forfatter - mos
Treff - 194
Synonyms - D-pak
Daglig journal (VPS)

Daglig journal (VPS): Register i verdipapirsentralen hvor alle transaksjoner blir samlet opp og ført opp i verdipapirkontiene. Transaksjonene blir vanligvis ført mot konto etter tre (3) dager.

Forfatter - mos
Treff - 169
Synonyms - Daglig journal, VPS, Verdipapirsentralen
Dagligvarer

Dagligvarer - er varer og tjenester som en forbruker kjøper ofte, og som krever liten tid til kjøpsprosessen. Se Forbrukervarer og Produktklassifisering.

Forfatter - mos
Treff - 1
Synonyms - Dagligvarer, Forbrukervarer, Produktklassifisering
DAK

Data assistert konstruksjon. Dataprogram for formgivning, tegning, teknisk beregning, konstruksjonsarbeid og stykklisteframstilling i forbindelse med konstruksjon og produktutvikling.

Forfatter - mos
Treff - 226
Synonyms - CAD
DAP

Delivered At Place. Selger skal stille varen til kjøpers disposisjon, ulosset på angitt sted. Klausulen DAP erstatter DAF (Delivered At Frontier), DES (Delivered Ex Ship), DDU (Delivered Duty Unpaid), - som ikke blir videreført under Incoterms 2010, de utgåtte kodene kan fortsatt benyttes i en framtidig transaksjon, men den næringsdrivende må da vise til at vedkommende benytter en kode som tilhører Incoterms 2000. Dette betyr at både de utgåtte, de videreførte og de nye kodene, vil kunne brukes som leveringsbetingelser i TVINN-systemet fra og med 1. januar 2011.

Forfatter - mos
Treff - 257
Synonyms - cfr, cif, cip, cpt, dap, dat, ddp, exw, fas, fca, fob, Incoterms, Leveringsavtale, Leveringsbetingelser
DAP (Data)

Data assistert produksjon. Omfatter blant annet datastyrt kvalitetsovervåkning, numerisk styrte bearbeidingsmaskiner, robotsystemer, FMS-systemer og autocarriersystemer.

Forfatter - mos
Treff - 234
Synonyms - Datastyrt, Kvalitetsovervåkning
DAT

Delivered At Terminal. Selger skal stille varen til kjøpers disposisjon, avlesset på angitt sted. (evt. terminal). - Incoterms 2010 - Klausulen DAT erstatter DEQ Delivered Ex Quay - som ikke blir videreført under Incoterms 2010, den utgåtte koden - DEQ - kan fortsatt benyttes i en framtidig transaksjon, men den næringsdrivende må da vise til at vedkommende benytter en kode som tilhører Incoterms 2000. Dette betyr at både de utgåtte, de videreførte og de nye kodene, vil kunne brukes som leveringsbetingelser i TVINN-systemet fra og med 1. januar 2011.

Forfatter - mos
Treff - 243
Synonyms - cfr, cif, cip, cpt, dap, dat, ddp, exw, fas, fca, fob, Incoterms, Leveringsavtale, Leveringsbetingelser
Datterselskap

Datterselskap, selskap hvor et annet selskap, morselskapet (holdingselskapet), eier en andel av aksjekapitalen som er stor nok til å sikre den bestemmende innflytelse.

 • Vanligvis er det tilfelle når det andre selskapet eier mer enn 50 % av aksjene, slik at det representerer flertallet av stemmene på generalforsamlingen.

Definisjonen i "Lov om aksjeselskaper" vedrørende forholdet - Morsselskap / Datterselskap:

 • Et morselskap utgjør sammen med et datterselskap eller datterselskaper et konsern.
 • Et aksjeselskap er et morselskap hvis det på grunn av avtale eller som eier av aksjer eller selskapsandeler har bestemmende innflytelse over et annet selskap. Et aksjeselskap skal alltid anses å ha bestemmende innflytelse hvis selskapet:
  • eier så mange aksjer eller andeler i et annet selskap at de representerer flertallet av stemmene i det andre selskapet, eller
  • har rett til å velge eller avsette et flertall av medlemmene i det andre selskapets styre.
 • Et selskap som står i forhold som nevnt i annet ledd til et morselskap anses som datterselskap.
 • Ved beregningen av stemmerettigheter og rettigheter til å velge eller avsette styremedlemmer skal rettigheter som morselskapet og morselskapets datterselskaper innehar, regnes med. Det samme gjelder rettigheter som innehas av noen som handler i eget navn, men for morselskapets eller et datterselskaps regning.
 • Link til visningssiden for nettstedet "Lovdata" i katalogen.
Forfatter - mos
Treff - 189
Synonyms - Datterselskap, Morsselskap

Utvalgte artikler

Husk at også innbruddstyver sjekker Facebook.

5 spørsmål og svar/råd.

Hva bør du gjøre når du skal reise bort?

Les mer …

Noen søketips.

Standardsøk, Katalogsøk.

Vi vil i denne oversikten, etterhvert som vi blir kjent med det, legge inn opplysninger som kan gjøre det litt lettere å søke etter linker, leverandører osv.. 

Les mer …

Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.