Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktOrdliste

Forklaringer på termer / ord innen bl.a. Innkjøp, Logistikk, Økonomi, Lean, Tekniske fag mm.

Til orientering; Termer på Å finnes også. - Innholdet i ordlisten publisert uten ansvar for mulige feil. -

Det finnes 63 ord og uttrykk i denne ordlisten.
Søk etter ord og uttrykk (Vanlige uttrykksformer er tillatt)
Term Betegnelse
C - grad betegnelse

"C" - Celsius - betegnelse på temperatur. En SI-enhet.

Forfatter - mos
Treff - 247
Synonyms - C, Celsius, SI enhet
C-flute

C-flute - (Ord og uttrykk vanlig bruk i bl.a. emballasje- og displaybransjen)

  • Bølgen mellom papirlagene. Tykkelsen på C-flute kvalitet er 4 mm
Forfatter - mos
Treff - 127
Synonyms - C-flute
C-produkt

Et produkt som i henhold til en ABC-klassifisering hører til den store gruppen produkter som representerer en liten del av volumverdien eller dekningsbidraget (ELA).

Forfatter - mos
Treff - 250
Synonyms - ABC-klassifisering, Volumverdi, Liten del av verdien
C-vilkår

C-vilkår: Forsikringsvilkår som bare dekker transportmiddelhavari

Forfatter - mos
Treff - 167
Synonyms - C-vilkår
CAC-40

CAC-40: Aksjeindeks for børsen i Paris

CAC 40 som har sitt navn fra Parisbørsens tidligere handelssystem Cotation Assistée en Continu, er en benchmark fransk aksjeindeks. Indeksen representerer et kapitaliserings-vektet mål for de 40 mest signifikante verdier for de 100 høyest market caps på Euronext Paris. Det er en av de nasjonale hovedindekser for den pan-Europeiske aksjebørsgruppen Euronext ved siden av Brussel' BEL20, Lisbons PSI-20 og Amsterdams AEX.

Denne informasjonen ble hentet fra Wikipedia.

Forfatter - mos
Treff - 217
Synonyms - CAC-40, Aksjeindeks Paris
Cache

Cache: Når du åpner en nettside, blir dataene "cached", som betyr at de blir midlertidig lagret i maskinens minne. Neste gang du ønsker å gå til den siden, får nettleseren tilgang til den fra minnet, slik at den lastes inn fort.

Forfatter - mos
Treff - 224
Synonyms - Cache
CAD

Computer Aided Design - Se DAK

Forfatter - mos
Treff - 256
Synonyms - DAK, Data Assistert Konstruksjon
CAD (Betaling)

CAD, Cash Against Documents: Betalingsbetingelse som sier at en kjøper får utlevert transportdokumentene fra en bank mot kontant betaling i samme bank.

Forfatter - mos
Treff - 410
Synonyms - CAD, Cash Against Documents
Call, Kjøpsopsjon

En kjøpsopsjon (call) gir deg mulighet eller rett - men ingen forpliktelse - til å kjøpe det underliggende papiret til en gitt pris på et gitt tidspunkt. Dette kan være et visst antall aksjer til en viss pris, dollar til en gitt kurs eller råolje til en pris. Selger (eller «utsteder») er forpliktet til å selge det underliggende aktivumet dersom kjøper ønsker å innløse opsjonen. Kjøper betaler et gebyr («premie») for å ha denne rettigheten.

Forfatter - mos
Treff - 207
Synonyms - Call, Kjøpsopsjon
CALS

Continuous Aquisition and Lifecycle Support. En strategi for samordning, integrering, utvikling og standardisering av arbeidsmetoder, teknisk infrastruktur og hjelpemidler i forbindelse med anskaffelse, drift og vedlikehold (Forsvarets Overkommando 1996).

Forfatter - mos
Treff - 242
Synonyms - Strategi, Samordning, Integrering, Utvikling, Standardisering, Arbeidsmetoder

Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.