Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktOrdliste

Forklaringer på termer / ord innen bl.a. Innkjøp, Logistikk, Økonomi, Lean, Tekniske fag mm.

Innholdet i ordlisten publisert uten ansvar for mulige feil.

Det finnes 107 ord og uttrykk i denne ordlisten.
Søk etter ord og uttrykk (Vanlige uttrykksformer er tillatt)
Term Betegnelse
B-flute

B-flute - (Ord og uttrykk vanlig bruk i bl.a. emballasje- og displaybransjen)

  • Bølgen mellom papirlagene. Tykkelsen på b-flute kvalitet er 3 mm.
Forfatter - mos
Treff - 126
Synonyms - B-flute
B-produkt

Et produkt som i henhold til en ABC-klassifisering, hører til den mellomste delen av produkter som representerer en mellomstor del av volumverdien eller dekningsbidraget. (ELA)

Forfatter - mos
Treff - 253
Synonyms - ABC-klassifisering, Volumverdier, Dekningsbidrag
B2B (Handel)

B2B (Handel mellom næringadrivende) markedsføring på bedriftsmarkedet er den markedsføring som retter seg mot organisasjoner som kjøper produkter og tjenester til egen drift

Markedsføring handler om å skape, kommunisere og levere verdi til kunder og for å kunne styre kundeforholdet på måter som er til fordel for din organisasjonen og interessenter. Det handler om verdiskapning for kunden som skal føre til at kunden enten sparer kostnader eller øker inntekten.

Forfatter - mos
Treff - 149
Synonyms - B2B, Handel mellom næringadrivende
B2C (Handel)

B2C salg innebærer, som oftest, lavrisikosalg, salg basert i stor grad på følelser og impulser samt at salgene er preget av raske avgjørelser (korte salgsprosesser, også kalt transaksjonsorientere salgsprosesser). I samme marked/varehandelskjede jobber også B2B selgeren mot for eksempel butikkene og/eller kjedene. En ”key account manager” i B2C markedet jobber mot butikker og/eller kjeder med profesjonelle innkjøpere som motpart. Deres oppgave er å overbevise om at deres produkter vil være riktig å ha for butikk/kjede og vil føre til et godt salg overfor deres sluttbrukere. Deres salgsprosesser er gjerne lengere og med langt flere elementer enn selve produktet/tjenesten (for eksempel annonsering, finansiering, hylleplassering, sjokkselgere, bonusordninger etc.)

En ”B2C selger” selger direkte til forbrukeren og har vanligvis korte og enkle salgsprosesser (transaksjonsorientert salg). Disse appellerer til kundens impuls- og lystkjøp i større grad enn logisk vurderte og fundamenterte innkjøp. Et godt eksempel er mersalg ved kassen hvor selger/ekspeditør gjør oppmerksom på et tilbud som fører til salg. Et annet eksempel er også mersalg av tjenester som oppsalg/oppgradering av kapasitet på et mobiltelefonabonnementet.

Forfatter - mos
Treff - 189
Synonyms - B2C, Handel mellom næringsdrivende og forbruker
B2G (Handel)

B2G = "Business to Government". Uttrykk som brukes for å indikere at partene i en gitt samhandling er bedrifter og offentlige virksomheter. Samhandlingen kan for eksempel brukes om elektronisk fakturering mellom næringsliv og offentlig sektor - "fra bedrift til offentlig virksomhet".

Forfatter - mos
Treff - 165
Synonyms - B2G, Handel mellom næringslivet og det offentlige
Baby boom

Baby boom er perioden etter annen verdenskrig frem til 1960 årene, da det var en sterk økning i fødselsraten og vi fikk den såkalte "baby boom generasjonen".

Forfatter - mos
Treff - 209
Synonyms - Babyboom, Fødselsrate, Boom
Backup

Backup: En backup er en sikkerhetskopi av data som skal arkiveres eller for beskyttelse mot tap og ødeleggelse av data.

Forfatter - mos
Treff - 215
Synonyms - Backup
Baisse

Baisse; Svakt marked med kursfall på verdipapirer. Motsatt av hausse.

Forfatter - mos
Treff - 189
Synonyms - Baisse, hausse
Bakgrunnsskanning

Bakgrunnsskanning: En funksjon i noen anti-virusprogrammer som automatisk skanner filer og dokumenter mens de blir laget, åpnet, lukket eller kjørt.

Forfatter - mos
Treff - 166
Synonyms - Bakgrunnsskanning
Bakker

Benevnelse på pakningsenheter, eksempelvis kan en kartong med majones bestå av 15 bakker som igjen består av f.eks. fem pakker med 330 grams majonesposer.

Forfatter - mos
Treff - 235
Synonyms - Pakningenheter, Kartong, Poser

Utvalgte artikler

Husk at også innbruddstyver sjekker Facebook.

5 spørsmål og svar/råd.

Hva bør du gjøre når du skal reise bort?

Les mer …

Noen søketips.

Standardsøk, Katalogsøk.

Vi vil i denne oversikten, etterhvert som vi blir kjent med det, legge inn opplysninger som kan gjøre det litt lettere å søke etter linker, leverandører osv.. 

Les mer …

Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.