Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktOrdliste

Forklaringer på termer / ord innen bl.a. Innkjøp, Logistikk, Økonomi, Lean, Tekniske fag mm.

Innholdet i ordlisten publisert så nøyaktig og etterrettelig som mulig, men uten ansvar for mulige feil. -

Det finnes 127 ord og uttrykk i denne ordlisten.
Søk etter ord og uttrykk (Vanlige uttrykksformer er tillatt)
Term Betegnelse
A- og B aksjer

A- og B aksjer; Forskjellige aksjeklasser i samme selskap. De fleste selskap på Oslo Børs har kun en aksjeklasse. B-aksjer gir vanligvis mindre eller ingen stemmrett, men har rett til samme utbytte som A-aksjen i samme selskap.

Forfatter - mos
Treff - 464
Synonyms - A- og B aksjer
A-Produkt

Et produkt som i henhold til en ABC klassifisering tilhører en liten gruppe av produkter som representerer en stor del av volumverdien eller dekningsbidraget (ELA).

Forfatter - mos
Treff - 606
Synonyms - ABC klassifisering
A-Vilkår

Mest omfattende transportforsikringsvilkår.

  • Fulle vilkår i en forsikring, det vil si at forsikringen gjelder alle farer med unntak av force majeure-hendelser (naturkatastrofer).

Det er normalt med Transportforsikring ved sending av varer som har stor verdi i forhold til vekt (for eksempel spesielle dataprodukter ol...) som ikke bli dekket fullt ut ved skade av fraktførerens godsansvarsforsikring. Det er da forsikring på A-vilkår bør tegnes hos et skadeforsikringsselskap før transporten tar til.

Forfatter - mos
Treff - 578
Synonyms - Transporforsikring, Vilkår
a/b grensesnitt (kommunikasjon)

a/b grensesnitt (kommunikasjon) - Grensesnitt mellom de analoge signalene fra telefoner, telefakser, telefoner og modem.

Forfatter - mos
Treff - 457
Synonyms - a/b grensesnitt (kommunikasjon)
A3

(Lean ordliste)

Begrepet A3 viser til en internasjonal papirstørrelse. Innenfor Toyota og andre lean bedrifter betyr begrepet mye mer. Her brukes det som standardformatet for blant annet problemløsning, forslag, planer og statusoversikt. Det som er viktig er ikke formatet, men prosessen og tenkningen bak.

Forfatter - mos
Treff - 395
Synonyms - Lean ordliste
ABC-Activity Based Costing

ABC er en forkortelse for Activity Based Costing, det vil si aktivitetsbasert kalkulering. I ABC fokuseres sammenhengen mellom ressurser, aktiviteter og objekt via de forhold som skaper kostnader, såkalte kostnadsdrivere. Med aktiviteter menes f.eks. det å kjøpe inn råvarer, utføre montasje av et produkt og produksjonsplanlegging. Med objekter menes f.eks. produkter, kunder og produksjonslinjer. Med ressurser menes for eksempel personer, maskiner og EDB utstyr.

Forfatter - mos
Treff - 356
Synonyms - ABC-Analyser, Produksjonsplanlegging
ABC-Analyse

ABC-analyse, også kalt volumverdianalyse, er en betegnelse på en metode som har til hensikt å klassifisere eksempelvis lagerførte produkter, leverandører eller kunder i forhold til deres volumverdi. 80-20 regelen eller Paretos prinsipp er andre betegnelser på denne modellen. Analysen kan også utføres med hensyn til lønnsomhet, og da ved bruk av dekningsbidrag som utgangspunkt. Eller klassifisere kunder på, der vi har de kundene som er de mest attraktive og kunder som er minst attraktive. Resultatet av analysen gir mulighet for ulike typer prioritering, avhengig av viktighet.

En vanlig inndeling er i tre kategorier, henholdsvis:

  • A - kategorien er viktigs.
  • B - kategorien nest viktigst
  • C - kategorien minst viktig

Deretter differensieres behandlingen av hver kategori for på den måten sikre riktig oppfølging av kunder, eller produkter osv.. alt etter hvor viktig vi opplever dem i forhold til denne klassifiseringen.

Forfatter - mos
Treff - 986
Synonyms - Analyse, Paretos
ABC-Klassifisering

Se ABC-analyse...

Forfatter - mos
Treff - 357
Synonyms - ABC-analyser
Absolutt måleverdi

Et konkret tall som angir det aktuelle målet, f.eks. i kroner, tid eller kvalitetsnivå.

Forfatter - mos
Treff - 304
Synonyms - aktuelle mål, kvalitetsnivå
AC, Vekselstrøm

"AC" eller Vekselstrøm refererer til elektrisk strøm som endrer sin retning (polaritet) syklisk med tiden, slik at positive og negative øyeblikksverdier er gjentagende, og slik at middelverdien av strømmen over tid er lik null. Benevnelsen brukes også generelt som en benevnelse for et elektrisk kraftsystem med vekselspenning. Videre brukes benevnelsen for å understreke forskjellen med et likestrøms kraftsystem der strømmen og spenningens polaritet ikke skifter.

På verdensbasis er praktisk talt all elektriske energiforsyningen basert på sinusformet vekselstrøm. Årsakene til dette er at produksjon, overføring, transformering, omforming (endring av frekvens) og bruk av elektrisitet med vekselspenning er det mest økonomiske og teknisk optimale. For husholdninger er enfase vekselstrøm det mest vanlige, mens for all annen energioverføring er trefasestrøm enerådende.

Forfatter - mos
Treff - 374
Synonyms - AC, Strøm, spenning

Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.