Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktOrdliste

Forklaringer på termer / ord innen bl.a. Innkjøp, Logistikk, Økonomi, Lean, Tekniske fag mm.

Innholdet i ordlisten publisert så nøyaktig og etterrettelig som mulig, men uten ansvar for mulige feil. -

Det finnes 5 ord og uttrykk i denne ordlisten.
Søk etter ord og uttrykk (Vanlige uttrykksformer er tillatt)
Term Betegnelse
Økonomisk analyse

Økonomisk analyse er en analyse av et produkts lønnsomhet hvor man gjennomgår kostnader ved produksjon, markedsføring og salg for å se om prosjektet tilfredsstiller virksomhetens målsetning. Se Produktutvikling - nye produkter, Produktutvikling, Dekningspunkt-analyse, Kostnader og Pris.

Forfatter - mos
Treff - 46
Synonyms - Lønnsomhet, Kostnader, Produksjon, Markedsføring, Salg
Økonomisk levetid (Teknisk)

I teknisk sammenheng - Den økonomiske levetiden for lyskilder defineres som tidspunktet da normalt 70% av den totale lysmengden gjenstår i et anlegg - dersom det er tatt hensyn til antallet utbrente lyskilder og lysreduksjonen fra lyskildene.

Lystekniske begreper:

  • Størrelse/begrep: Økonomisk levetid for lyskilder
  • Enhet: timer (h)
Forfatter - mos
Treff - 471
Synonyms - Økonomisk, Levetid, Lyskilder
Økonomiske forhold

Økonomiske forhold er en av de makroøkonomiske faktorene som generelt sett virker inn på etterspørselen etter varer og tjenester. Se Makroomgivelser, Mikroomgivelser, Markedsføringens arbeidsbetingelser, PEST-analyser og PESTEL-analyser.

Forfatter - mos
Treff - 39
Synonyms - Makroøkonomiske faktorer, Etterspørsel, Varer, Tjenester, PEST-analyser, PESTEL-analyser
Ønske

Ønske er tredje steg i AIDA-modellen. Se AIDA.

Ønske er også å konkretisere et behov og uttrykke det i form av etterspørsel. Se behov og etterspørsel.

Forfatter - mos
Treff - 44
Synonyms - Ønske, AIDA, Etterspørsel
Øverste ledelse

Øverste ledelse (Kvalitet og ISO 9000:XXXX)

  • Dvs. person eller gruppe mennesker på høyeste nivå som rettleder og styrer en organisasjon.
Forfatter - mos
Treff - 244
Synonyms - Øverste ledelse

Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.