Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktOrdliste

Forklaringer på termer / ord innen bl.a. Innkjøp, Logistikk, Økonomi, Lean, Tekniske fag mm.

Innholdet i ordlisten publisert så nøyaktig og etterrettelig som mulig, men uten ansvar for mulige feil. -

Det finnes 1404 ord og uttrykk i denne ordlisten.
Søk etter ord og uttrykk (Vanlige uttrykksformer er tillatt)
Term Betegnelse
10Base2

10Base2 - Lokalnett basert på Ethernett-standard. Samme som 10BaseT, men basert på tynn coax-kabel.

Forfatter - mos
Treff - 537
Synonyms - 10Base2, 10BaseT
10BaseT

10BaseT - Lokalnett basert på Ethernett-standard.

  • "10" betyr at nettet har en hastighet på 10 Mbits/s.
  • "T" betyr at nettet er bygd opp på basis av Twisted pair.

100BaseT har 100 Mbit/s som eneste forskjell.

Forfatter - mos
Treff - 565
Synonyms - 10Base2, 10BaseT
24-timersmøte

(Lean ordliste)

Møte som har faste tidspunkt med fast agenda, hver dag for å ta pulsen på de daglige gjørmål - oppfølging av prosessene som leverer kundeverdi. Involverer alle medarbeiderne i en gruppe.

Forfatter - mos
Treff - 585
Synonyms - Lean ordliste, 24-timersmøte
3PTY (kommunikasjon)

3PTY (kommunikasjon) - Under en samtale kan nok en deltager kobles inn i samtalen slik at det er 3 stykker som snakker sammen.

Forfatter - mos
Treff - 532
Synonyms - 3PTY, Kommunikasjon
4-farger (Trykkproduksjon)

4-farger (Trykkproduksjon) Er et utrykk for å beskrive en trykkproduksjon med bruk av fire trykkfarger. (Ord og uttrykk vanlig bruk i bl.a. emballasje- og displaybransjen)

  • For å trykke et bilde blir det benyttet et fargesystem med fire prosessfarger, kalt CMYK. Fargene Cyan («blå») Magenta («rosa») Yellow (gul) og Key (sort). Blanding av disse fargene er nok til å danne en troverdig kopi av en original, f.eks et bilde. Hver farge får en %-vis mengde av hver farge som bestemmer hvilken farge fargeblandingen gir. De forskjellige fargene lages ved at små prikker av cyan, magenta, gul og svart kombineres i ulike mengder på mediet det trykkes på.
  • En 4-fargerproduksjon kan også bestå av fire spotfarger, eller PMS. (Pantone Matching System) Dette er forhåndsblandede farger, med egne PMS-koder. De blir brukt når CMYK-fargene ikke klarer å gjengi ønsket farge, f.eks farger i en firma-logo, som krever en spesiell farge. Eller når det er ønskelig med «rene farger» som ikke blir blandet med andre farger i trykkprosessen.
Forfatter - mos
Treff - 296
Synonyms - 4-farger (Trykkproduksjon)
80/20 Regelen

Et spesialtilfelle av det almenne minoritetsprinsippet, Paretos prinsipp:

  • Med 80/20 regelen menes at 20% av antall elementer svarer til 80% av f.eks. omsetningen eller kapitalbindingen.
Forfatter - mos
Treff - 609
Synonyms - ABC - Analyser, Paretos prinsipp, 80/20 regelen
@ (Krøllalfa)

@ - Kalles "alfakrøll" eller "krøllalfa". Uttales gjerne "ætt", fra engelsk "at", dvs. "hos". Korrekt internasjonal betegnelse (ITU-T) er "commercial at", men har mange morsomme, illustrative navn, som strudel, apehale, syklon, kålhode osv... Tegnet brukes bl.a. i adresses for elektronisk post (e-mail) mellom abonnentens brukernavn og domenenavnet. Eksempel: , .

Forfatter - mos
Treff - 730
Synonyms - Krøllalfa, Alfakrøll
A- og B aksjer

A- og B aksjer; Forskjellige aksjeklasser i samme selskap. De fleste selskap på Oslo Børs har kun en aksjeklasse. B-aksjer gir vanligvis mindre eller ingen stemmrett, men har rett til samme utbytte som A-aksjen i samme selskap.

Forfatter - mos
Treff - 476
Synonyms - A- og B aksjer
A-Produkt

Et produkt som i henhold til en ABC klassifisering tilhører en liten gruppe av produkter som representerer en stor del av volumverdien eller dekningsbidraget (ELA).

Forfatter - mos
Treff - 619
Synonyms - ABC klassifisering
A-Vilkår

Mest omfattende transportforsikringsvilkår.

  • Fulle vilkår i en forsikring, det vil si at forsikringen gjelder alle farer med unntak av force majeure-hendelser (naturkatastrofer).

Det er normalt med Transportforsikring ved sending av varer som har stor verdi i forhold til vekt (for eksempel spesielle dataprodukter ol...) som ikke bli dekket fullt ut ved skade av fraktførerens godsansvarsforsikring. Det er da forsikring på A-vilkår bør tegnes hos et skadeforsikringsselskap før transporten tar til.

Forfatter - mos
Treff - 600
Synonyms - Transporforsikring, Vilkår

Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.