Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktOrdliste

Forklaringer på termer / ord innen bl.a. Innkjøp, Logistikk, Økonomi, Juridisk, Lean, Tekniske fag mm.

Innholdet i ordlisten publisert så nøyaktig og etterrettelig som mulig, men uten ansvar for mulige feil. -

Det finnes 1738 ord og uttrykk i denne ordlisten.
Søk etter ord og uttrykk (Vanlige uttrykksformer er tillatt)
Term Betegnelse
10Base2

10Base2 - Lokalnett basert på Ethernett-standard. Samme som 10BaseT, men basert på tynn coax-kabel.

Forfatter - mos
Treff - 1102
Synonyms - 10Base2, 10BaseT
10BaseT

10BaseT - Lokalnett basert på Ethernett-standard.

  • "10" betyr at nettet har en hastighet på 10 Mbits/s.
  • "T" betyr at nettet er bygd opp på basis av Twisted pair.

100BaseT har 100 Mbit/s som eneste forskjell.

Forfatter - mos
Treff - 984
Synonyms - 10Base2, 10BaseT
24-timersmøte

(Lean ordliste)

Møte som har faste tidspunkt med fast agenda, hver dag for å ta pulsen på de daglige gjørmål - oppfølging av prosessene som leverer kundeverdi. Involverer alle medarbeiderne i en gruppe.

Forfatter - mos
Treff - 995
Synonyms - Lean ordliste, 24-timersmøte
3PTY (kommunikasjon)

3PTY (kommunikasjon) - Under en samtale kan nok en deltager kobles inn i samtalen slik at det er 3 stykker som snakker sammen.

Forfatter - mos
Treff - 1064
Synonyms - 3PTY, Kommunikasjon
4-farger (Trykkproduksjon)

4-farger (Trykkproduksjon) Er et utrykk for å beskrive en trykkproduksjon med bruk av fire trykkfarger. (Ord og uttrykk vanlig bruk i bl.a. emballasje- og displaybransjen)

  • For å trykke et bilde blir det benyttet et fargesystem med fire prosessfarger, kalt CMYK. Fargene Cyan («blå») Magenta («rosa») Yellow (gul) og Key (sort). Blanding av disse fargene er nok til å danne en troverdig kopi av en original, f.eks et bilde. Hver farge får en %-vis mengde av hver farge som bestemmer hvilken farge fargeblandingen gir. De forskjellige fargene lages ved at små prikker av cyan, magenta, gul og svart kombineres i ulike mengder på mediet det trykkes på.
  • En 4-fargerproduksjon kan også bestå av fire spotfarger, eller PMS. (Pantone Matching System) Dette er forhåndsblandede farger, med egne PMS-koder. De blir brukt når CMYK-fargene ikke klarer å gjengi ønsket farge, f.eks farger i en firma-logo, som krever en spesiell farge. Eller når det er ønskelig med «rene farger» som ikke blir blandet med andre farger i trykkprosessen.
Forfatter - mos
Treff - 815
Synonyms - 4-farger (Trykkproduksjon)
5-tone-signalering

Relatert til Radio / Kommunikasjon.

5-tone-signalering; 5-toner kan ha flere funksjoner. Ofte fungerer det nærmest som et telefonnummer for å kalle opp en spesiell radio, men kan like godt brukes til oppstart av repeater, eller fjernstyring av andre funksjoner. Brukes også som identifikasjon ved oppkall, slik at den som kalles opp kan se hvem som kaller. Egentlig er det bare fantasien som begrense bruken av denne type signalering. Det mest brukte tonesystemet i dag (2020) kalles CCIR, men det finnes også andre systemer som ZVEI, i bruk.

Ref. West Communication

Forfatter - mos
Treff - 285
Synonyms - 5-tone-signalering,Radio kommunikasjon,Repeater,Fjernstyring
80/20 Regelen

Et spesialtilfelle av det almenne minoritetsprinsippet, Paretos prinsipp:

  • Med 80/20 regelen menes at 20% av antall elementer svarer til 80% av f.eks. omsetningen eller kapitalbindingen.
Forfatter - mos
Treff - 1116
Synonyms - ABC - Analyser, Paretos prinsipp, 80/20 regelen
@ (Krøllalfa)

@ - Kalles "alfakrøll" eller "krøllalfa". Uttales gjerne "ætt", fra engelsk "at", dvs. "hos". Korrekt internasjonal betegnelse (ITU-T) er "commercial at", men har mange morsomme, illustrative navn, som strudel, apehale, syklon, kålhode osv... Tegnet brukes bl.a. i adresses for elektronisk post (e-mail) mellom abonnentens brukernavn og domenenavnet. Eksempel: , .

Forfatter - mos
Treff - 2021
Synonyms - Krøllalfa, Alfakrøll
A- og B aksjer

A- og B aksjer; Forskjellige aksjeklasser i samme selskap. De fleste selskap på Oslo Børs har kun en aksjeklasse. B-aksjer gir vanligvis mindre eller ingen stemmrett, men har rett til samme utbytte som A-aksjen i samme selskap.

Forfatter - mos
Treff - 1223
Synonyms - A- og B aksjer
A-Produkt

Et produkt som i henhold til en ABC klassifisering tilhører en liten gruppe av produkter som representerer en stor del av volumverdien eller dekningsbidraget (ELA).

Forfatter - mos
Treff - 1598
Synonyms - ABC klassifisering

Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.