Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktRogalandsguiden.no er nedlagt pr 01.10.2021

Rogalandsguiden.no is terminated as per 01. october 2021

  • Kort fortalt - Manglende bruk i forholdt til krav om oppdatert innhold og minst at siden ikke var økonomisk bærekraftig - gjør at vi besluttet å avslutte / legge ned Rogalandsguiden.no.

  • Short explanation - Lack of use - and extensive work in updating / getting relevant content / links (urls) - and at last also - not sustainable economi - make us terminate the Rogalandsguiden.no - website.

 

Dette er selvfølgelig beklagelig - men også en naturlig utvikling - sett over år at denne type sider blir brukt mindre og mindre.... Så takk og farvel til dere som har brukt nettsiden.

This is of course unfortunate - but also natural explainable development - over the years, this type of sites got less and less users / and less used - So thanks and goodbye to everybody who has used this site.

 

Best regards

Magne O.Skimmeland
Webmaster / Owner

Rogalandsguiden.no


Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.