Infoklikk.no - Finn artikler, tabeller, PDF filer, Ordlister innen flere temaer - Sjekk oss ut! - Blogs from mos https://www.infoklikk.no/log-blog/blogger/admin Sat, 24 Oct 2020 10:14:13 +0200 Joomla! - Open Source Content Management nb-no Infoklikk.no - Oppdatering pr. 3.mars 2020 https://www.infoklikk.no/log-blog/infoklikk-no-oppdatering-pr-3-mars-2020 https://www.infoklikk.no/log-blog/infoklikk-no-oppdatering-pr-3-mars-2020 En liten oppdatering pr. 3.mars 2020.

Oppsummering antall linker og termer / ord uttrykk i ordlistene.

  • Den norsk språklige ordlisten er i løpet av den siste tiden oppdatert med 13 nye ord og uttrykk innen Radio / kommunikasjon og økonomi / markedsføring.
  • Med dette som bakteppe, så har ordlisten nå 1417 ord og uttrykk.
  • Link til ordlisten - Norsk Språklig ordliste.

Innen det juridiske området er det publisert en artikkel i kategorien: Juridisk - Bedrift, Yrke ol.

Vennlig hilsen

Magne O Skimmeland
Webmaster
Infoklikk.no

]]>
webmaster [AT] infoklikk [DOT] no (mos) Log/Blog Tue, 03 Mar 2020 13:14:50 +0100
Infoklikk.no - Oppdatering februar 2020 https://www.infoklikk.no/log-blog/infoklikk-no-oppdatering-februar-2020 https://www.infoklikk.no/log-blog/infoklikk-no-oppdatering-februar-2020 En liten oppdatering for februar 2020.

Kategori endring og oppdatering.

Vi har etter noen tid kommet til den konklusjon at det begynner å bli en del artikler som omhandler forskjellige juridiske temaer, enten for privat eller bedrift/ansatt.

Så i den sak så har vi opprettet en ny hovedkategori:

I den siste uken 10 - 16 februar er det publisert følgende artikler:

 

Og som alltid håper vi at det som publiseres på Infoklikk.no blir oppfattet som interessant og nyttig for brukerne våre.

 

Vennlig hilsen

]]>
webmaster [AT] infoklikk [DOT] no (mos) Log/Blog Sun, 16 Feb 2020 14:15:50 +0100
Infoklikk.no - Oppdatering januar 2020 https://www.infoklikk.no/log-blog/infoklikk-no-oppdatering-januar-2020 https://www.infoklikk.no/log-blog/infoklikk-no-oppdatering-januar-2020 En liten oppdatering for januar 2020.

Oppsummering antall linker og termer / ord uttrykk i ordlistene.

  • Den norsk språklige ordlisten er i løpet av januar oppdatert med 76 nye ord og uttrykk innen økonomi / markedsføring.
  • Med dette som bakteppe, så har ordlisten nå 1404 ord og uttrykk.
  • Link til ordlisten - Norsk Språklig ordliste.

Vennlig hilsen

Magne O Skimmeland
Webmaster
Infoklikk.no

]]>
webmaster [AT] infoklikk [DOT] no (mos) Log/Blog Mon, 27 Jan 2020 21:22:50 +0100
Infoklikk.no - Oppdatering og Ønske om et godt nytt år https://www.infoklikk.no/log-blog/infoklikk-no https://www.infoklikk.no/log-blog/infoklikk-no Ønsker dere alle et kjempegodt og håfullt nytt år.

Oppsummering antall linker og termer / ord uttrykk i ordlistene.

Godt besøk av Infoklikk.no i 2019 -

  • 32 896 unike besøkende - som betyr ca. 31,8 % flere innom nettsidene i 2019 kontra 2018

Så tusen takk for den tillit dere har vist ved å ta aktivt i bruk infoklikk.no - Vi vil jobbe aktivt også i det nye året med håp om fortsatt å fortjene denne tillitten.

Vennlig hilsen

Magne O Skimmeland
Webmaster
Infoklikk.no

]]>
webmaster [AT] infoklikk [DOT] no (mos) Log/Blog Wed, 01 Jan 2020 17:46:50 +0100
Infoklikk.no - Oppdatering 23.12.2019 https://www.infoklikk.no/log-blog/infoklikk-no-oppdatering-23-12-2019 https://www.infoklikk.no/log-blog/infoklikk-no-oppdatering-23-12-2019 Oppsummering av siste oppdateringer på Infoklikk.no

Hei... i denne oppdateringen fokuserer vi på Nøkkeltall formler innen Innkjøp, Logistikk, Materialstyring og Ordre, sam en artikkel innen Helse og selvfølgelig oppdatering av ordlisten.

Følgende artikler er lagt til:

I tillegg finner du link til ordlisten her: Ordliste, som har fått 12 nye ord og uttrykk tilgjengelig. Den ordlisten inneholder nå 1328 ord og uttrykk (Termer).

Illustrasjonsbilde som speiler de temaene som vi nå har fokusert på:

 

]]>
webmaster [AT] infoklikk [DOT] no (mos) Log/Blog Mon, 23 Dec 2019 15:38:17 +0100