Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktRomertall og omregning

Romertall kalkulatoren finner man i bunn av denne siden.

 • Her finner du en liten oversikt over romertall og hvordan du forstår oppbygningen av disse.
 • Ved å kombinere tallene i listen under her, etter følgende regler:
  • 1000′ere + 100′ere + 10′ere + 1′ere, kan alle romertall dannes fra 1 - 3999.
 • Hvis et lite tall skrives foran et stort tall, trekkes tallet fra:
  • IV = 5 - 1 = 4
 • Hvis et lite tall skrives etter et stort tall, legges tallet til:
  • VI = 5 + 1 = 6
 • Det må kun stå ett lite tall foran et større.
 • Det må høyst stå tre like tegn etter hverandre.
I V X L C D M
1 5 10 50 100 500 1000

 

Romertall - 1 til 9:

1′ere: I = 1 II = 2 III = 3 IV = 4 V = 5 VI = 6
VII = 7 VIII = 8 IX = 9        

 

Romertall - 10 til 90:

10′ere: X = 10 XX = 20 XXX = 30 XL = 40 L = 50 LX = 60
LXX = 70 LXXX = 80 XC = 90        

 

Romertall - 100 til 900:

100′ere: C = 100 CC = 200 CCC = 300 CD = 400 D = 500 DC = 600
DCC = 700 DCCC = 800 CM = 900        

 

Romertall - 1000 til 3000:

1000′ere: M = 1000 MM = 2000 MMM = 3000      

 

Eksempler på sammensetning av tall konstruksjoner:

 • 12 blir da 10 + 2 og som romertall X + II  som da blir = XII
 • 123 blir da 100 + 20 + 3 som romertall C + XX + III som da blir = CXXIII
 • 1234 blir da 1000 + 200 + 30 + 4 som romertall M + CC + XXX + IV som da blir = MCCXXXIV
 • 1999 blir da 1000 + 900 + 90 + 9 som romertall M + CM + CX + IX som da blir = MCMCXIX
 • 3888 blir da 3000 + 800 + 80 + 8 som romertall MMM + DCCC + LXXX + VIII som da blir = MMMDCCCLXXXVIII
 
Tall større enn 3999 fremkommer ved at det settes en strek over romertallet, som betyr at verdien ganges med 1000.
 • V med strek over = 5000
 • X med strek over = 10 000
 • L med strek over = 50 000
 • C med strek over = 100 000
 • D med strek over = 500 000
 • M med strek over  = 1000 000

Romerkalkulatoren:

 • Alle tall - romertall eller arabertall, skrives inn i det øverste feltet.
 • Alle tall / bokstaver må skrives i stor skrift.
 • Kalkulatoren kan kun ta maks tallet 3999 (Arabisk)
 • Velg den knappen som viser med tekst hva du vil konvertere fra / til.

Svaret kommer i det nederste feltet. 

 

Forbehold: Alt ovenfor av standarder, retningslinjer mm., er gitt med basis av alminnelig kjente tekniske håndbøker, allmenn informasjon og etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil.


Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.