Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktHer finner du noen: Engelske og Amerikanske måleenheter

Lengde

 • 1 mile (mil) = 1760 yd = 1609,35 mtr.
 • 1 yard (yd) = 3 ft. = 36 in = 0,9144 mtr.
 • 1 foot (ft) = 12 in = 0,30480 mtr.
 • 1 inch (in) = 0,02540 mtr.

Flate

 • 1 square mile (sq mil) = 640 acres = 2,59 km²
 • 1 yd = 2,5900 km²
 • 1 acre = 4840 sq yd = 4046,8 m²
 • 1 square yard (sq yd) = 9 sq ft = 1296 sq in = 0,8351 m²
 • 1 square foot (sq ft) = 144 sq in = 9,290 dm²
 • 1 square inch (sq in) = 6,4516 cm²

Rommål

 • 1 cubic yard (cu yd) = 27 cu ft = 0,76456 m³
 • 1 cubic foot (cu ft) = 1728 cu in = 28,317 dm³
 • 1 cubic inch (cu in) = 16,387 cm³

Engelske rommål

 • 1 (imperial) quarter = 8 bushels = 64 gallons = 290,94 liter
 • 1 (imperial) bushel = 8 gallons = 36,368 liter
 • 1 (imperial) gallon = 4 quarts = 8 pints = 4,546 liter
 • 1 (imperial) quart = 2 pints = 1,1365 liter

Amerikanse rommål

 • 1 US gallon (flytende varer) = 4 US quarts = 3,7854 liter
 • 1 US quart (flytende varer) = 2 pints = 0,9464 liter
 • 1 US pint (flytende varer) = US qills = 0,4732 liter
 • 1 US bushel (tørre varer) = 35,24 liter

Vekt

 • 1 ton (long ton) = 1016,95 kg
 • 1 short ton (USA) = 2000 lb = 907,185 kg
 • 1 pound (lb) = 16 oz = 0,45359 kg
 • 1 ounce (oz)(unser) = 28,35 g

 


Forbehold: Alt ovenfor av standarder, retningslinjer mm., er gitt med basis av alminnelig kjente tekniske håndbøker, allmenn informasjon og etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil.


Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.