Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktUlike legeringselementers innvirkning på stålets egenskaper.

Stoff

Holdfasthet

Seighet

Formbarhet

Sveisbarhet

Karbon C +   -   -   -
Silisium Si +   0   -   0
Mangan Mn +   +   -   -
Fosfor P +   -   -   -
Svovel S 0   -   -   -
Nitrogen N +   0   -   -
Aluminium Al 0   +   +   0
Nobium Nb +   +   -   0
Vanadium V +   -   -   -
Krom Cr +   -   -   -
Nikkel Ni +   +   0   -
Kobber Cu +   0   0   -
Titan Ti +   +   +   0

Karbon - Er det viktigste og mest innflytelsesrike legeringselementet i stål. I forbindelse med rustfritt stål er karboninnholdet ofte av avgjørende betydning for stålets struktur. Videre vil korrosjonsbestandigheten kunne påvirkes av karboninnholdet. Dersom man øker karboninnholdet, stiger styrken og hardheten, mens forlengelse, smidighet, sveisbarhet og bearbeiding med sponfraskillende verktøy blir dårligere.

Krom - Er hovedelement i rustfritt stål. Ved tilsetning av krom forhøyes styrken i stålet. Forlengelse blir noe mindre, samtidig forbedres varmebestandigheten og motstanden mot dannelse av glødeskall. De såkalte rene kromstål får dårligere sveisbarhet ved større tilsats av rent krom. Krom er en sterk krabid danner.

Kobber - Forhøyer stålets styrke og strekkgrense, derimot forringes forlengelsen. Ved tilsats av kobber i små mengde forbedres det rustfrie stålets korrosjonsegenskaper. Kobber har ingen innflytelse på sveisbarheten.

Mangan - Forhøyer stålets styrke, forlengelsen blir noe dårligere, dessuten innvirker mangan gunstig på smining og sveiseegenskapene. Ved å tilsette mer mangan og karbon oppnår man en større slitestyrke. Mangang øker herdedybden.

Molybden - Forhøyer bruddstyrken og varmefastheten. For sveisbarheten er molybden også gunstig. Molybden anvendes mye i forbindelse med krom. Molybdens egenskaper er tilsvarende som for Wolfram. I legering med krom og nikkel kan høye strekkgrenser og seighetsverdier oppnås. Molybden er en sterk karbid danner, og foretrekkes anvendt kun som legeringselement. Molybden forhøyer korrosjonsbestandigheten.

Nitrogen - I austenittisk stål, stabiliserer nitrogen strukturen, forhøyer styrken og fremfor alt strekkgrensen, såvel som de mekaniske egenskaper ved oppvarming. Nitrogen oppnår høye overflatehardheter ved nitritdannelse.

Niog, Tantal - Forekommer nesten alltid sammen. De brukes som stabiliseringselementer i forskjellige stålkvaliteter.

Nikkel - Øker styrken i stålet. Dog i mindre grad enn for Silisium og Mangan. Nikkel påvirker en god gjennomherding, særlig i forbindelse med Krom. Nikkel påvirker ikke sveisbarheten. Nikkel forhøyer seigheten i materialet, spesielt ved lave temperaturer. Som legeringselement finner Nikkel overveiende anvendelse i autenittisk rustfritt stål.

Oksygen - Vil normalt ikke inngå i stål legeringer. Oksygen forbinder seg lett med de forskjellige legeringselementene og kan derfor påvirke strukturen i stålet på en negativ måte. Mekaniske egenskaper kan bli forringet og mulighet for skjørhet på grunn av oksidering kan oppstå.

Fosfor - Det finnes mange slags fosfor - hvit, rød og fosfor anses normalt som skadelig for stålet, og tilstrebes derfor å minimere det.

Bly - Ca. 0,2-0,5% tilsettes automatstål. Ved hjelp av dette oppnår man bedre sponfraskillende egenskaper. Bly innholdet har ingen andre egenskaper på stålet.

Svovel - Gjør stålet sprøtt og er derfor skadelig. Innhold fra 0,025-0,030% er normalt tillatt. Automatstål utgjør et unntak. I denne sammenheng kan det være tilsatt opptil 0,3% - dette for å få bedre maskineringsegenskaper.

Selen - Benyttes i automatstål på samme måte som svovel.

Silisium - Er på samme måte som mangan, alltid tilstede i stål. Ved selve framstillingen utskilles silisium fra steinene i selve smelteovnen. Et stål som inneholder mer enn 0,4% kalles silisiumstål. Silisium er ikke noe metall, men et metalloid som svovel og fosfor. Silisium forhøyer glødebestandigheten samt styrken og tettheten i materialet. Silisium har så godt som ingen innflytelse på forlengelse. Bruddstyrken og strekkgrensen øker med høyere innhold av silisium.

Titan - Er et meget hardt metall som er sterkt karbiddanner. Benyttes hovedsakelig som legeringselement i austenittisk stål. Bruken av titan gir primært to fordeler. Mekaniske egenskaper forbedres og dannelse av kromkarbider i temperaturområdet 500 - 800°C unngås.

Vanadium - Ved tilsetting av vanadium i meget små mengder, oppnås forbedring av varmefasthet og mekaniske egenskaper.


Forbehold: Alt ovenfor av standarder, retningslinjer mm. er gitt med basis av alminnelig kjente tekniske håndbøker, allmenn informasjon og etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil.


Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.