Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktFakta om stål, strekkfasthet, flytegrense, forlengelse

Samt noe fakta om stål...

 • Jern (Fe) er et grunnstoff. Det stål som normalt er lagerført, er i hovedsak konstruksjonsstål hvor karbon (C) i tillegg til jern er hovedingridiensen.
 • Karbon har stor innvirkning på stålets holdbarhetsegenskaper. Strekkfastheten øker med økt karboninnhold. Flytegrensen øker, og det samme med slitestyrke. Det er og mulighet for bedre herding ved økt karboninnhold. Karbon har imidlertid negativ innvirkning på seighet, forlengelse, slagseighet og sveisbarhet.
 • I jernlegeringer er Fosfor, svovel, oksygen, hydrogen og nitrogen uønskede stoffer, da disse forringer stålets kvalitet.

Forklaring av et par ord og uttrykk:

 • Mekaniske egenskaper
  • Stålene spesifiseres etter strekkfasthet eller flytegrense med eventuelle tilleggskrav til analyse.
 • Flytegrense
  • Den minste belastningen som gir tydelig og varig deformasjon på prøvestave er utgangspunkt for beregning av flytegrensen. Lasten dividert på det opprinnelige tverrsnittet fir flytegrense i N/mm²
 • Strekkfasthet
  • En strekker videre til brudd og noterer maksimal belastning. Belastningen dividert på det opprinnelige tverrsnittet gir flytegrense i N/mm²
 • Forlengelse
  • Bruddstykkene legges sammen. Forlengelsen måles i forhold til opprinnelig målelengde. Resultatet regnes i prosent av målelengden som gir brudd-forlengelse i %. Forlengelsen måles i forhold til opprinnelig målelengde. Resultatet regnes i prosent av målelengden som gir bruddforlengelse i %.
 • Slagseighet
  • Skårslagseighet kommer oftest inn når det gjelder bedre kvaliteter. Spesielt for offshore. Temperaturen som testen ble utført i, skal oppgis, ofte -20°C
 • Seighet
  • Eller duktilitet, er stålets evne til å deformere seg uten å få brudd. Hvis en stålkonstruksjon får en ujevn, høy belastning vil litt lokal flyting sørge for å omfordele påkjenningen slik at den blir mer jevn. Seigheten er også helt avgjørende for å kunne smi, valse og dyptrekke stål. Seigheten er derfor viktig både under framstillingen av et stålprodukt og under anvendelsen av det.

Strekkfasthet - Flytegrense

Norsk Svensk Dansk Tysk Engelsk
Strekk-fasthet Brottgräns Bruddstyrke Zug-festigkeit Tensile strenght
Flytegrense Sträckgrens Flydegrense Streck-grenze Yield stress
Forlengelse Førlängning Forlængelse Bruch-dehngung Elongation
Skårslags-prøve Slaghetsprov Slagsij-hedsprøve Kerb-schlagprobe Impact test
Utettet Otätat Uberorliget Unberuhigt Rimmede
Tettet Tätat Beroliget Beruhigt Killed

 

Strekkfasthet - RM: Den kraft vi måler like før bruddet inntreffer. (A - C)
Flytegrense - Re: Den grensen hvor materialet slutter å være lastiskt. (A - C)
Forlengelse - A: Den forlengelse som materiealt har når bruddet finner sted, i forhold til opprinnelig lengde. (A - D)

 


Forbehold: Alt ovenfor av standarder, retningslinjer m.m. er gitt med basis av alminnelig kjente tekniske håndbøker, allmenn informasjon, og etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil. For utfyllende data, henvises det til de respektive standarder. De kan fås (kjøpes) hos www.standard.no


Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.