Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktMetriske ISO - grovgjenger. Gjengebortabeller.

I ISO-standard brukes "muttergjenger" for innvendige gjenger. I den norske teksten brukes i motsetning til ISO's tekst - uttrykket - Innvendige gjenger.

Bildet under viser de forskjellige måle områdene som brukes i forhold til gjenger- her i mm. (Metrisk).  Under bildet finner du Gjengebortabellene.

 

Gjengestigning oversikt

 

Tabell 1 av 2
Metriske ISO - grovgjenger. Gjengebortabeller
       
ISO
M
Stigning  Største
kjernehull-
diameter
Ø
Gjengebor
       
       
1,0 0,25 0,785 0,75
1,1 0,25 0,885 0,85
1,2 0,25 0,985 0,95
1,4 0,30 1,142 1,10
       
1,6 0,35 1,321 1,25
1,7 0,35 1,346 1,30
1,8 0,35 1,521 1,45
2,0 0,40 1,679 1,60
       
2,2 0,45 1,838 1,75
2,3 0,40 1,920 1,90
2,5 0,45 2,138 2,05
2,6 0,45 2,176 2,10
       
3,0 0,50 2,599 2,50
3,5 0,60 3,010 2,90
4,0 0,70 3,422 3,30
4,5 0,75 3,878 3,80
       
5,0 0,80 4,334 4,20
6,0 1,00 5,153 5,00
7,0 1,00 6,153 6,00
8,0 1,25 6,912 6,80
       
9,0 1,25 7,912 7,80
10,0 1,50 8,676 8,50
11,0 1,50 9,676 9,50
12,0 1,75 10,441 10,20
       

 

 

Tabell 2 av 2
Metriske ISO - grovgjenger. Gjengebortabeller
       
ISO
M
Stigning  Største
kjernehull-
diameter
Ø
Gjengebor
       
       
14,0 2,0 12,210 12,0
16,0 2,0 14,210 14,0
18,0 2,5 15,744 15,5
20,0 2,5 17,744 17,5
       
22,0 2,5 19,744 19,5
24,0 3,0 21,252 21,0
27,0 3,0 24,252 24,0
30,0 3,5 26,771 26,5
       
33,0 3,5 29,771 29,5
36,0 4,0 32,270 32,0
39,0 4,0 35,270 35,0
       
42,0 4,5 37,799 37,5
45,0 4,5 40,799 40,5
48,0 5,0 43,297 43,0
       
52,0 5,0 47,297 47,0
56,0 5,5 50,796 50,5
60,0 5,5 54,796 54,5
       
64,0 6,0 58,305 58,0
68,0 6,0 62,305 62,0
       
       

 


Forbehold:

Alt ovenfor er gitt med basis av alminnelig kjent og allmenn informasjon og etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil.  Skulle du oppdage feil og lignende, så ville vi være takknemlig å motta slik informasjon - Informasjonen kan sendes via skjemaet som er merket "E-mail" i toppmenyen helt øverst på nettsiden. 

Whilst every effort has been made to ensure the accuracy of the metric and charts given on this site, we cannot make a guarantee or be held responsible for any errors that have been made. If you spot an error on this site, we would be grateful if you could report it to us by using the contact link at the top of this page and we will endeavour to correct it as soon as possible.


Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.