Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktUnified - UNF - innvendige gjenger - Tabellene viser til grov og middels toleranseklasse.

Gjengene inndeles i grove gjenger = UNC, og fine gjenger = UNF

UNC- og UNF-gjengene inndeles igjen i tre toleranseklasser:

Klasse 1 = grov toleranse, til vanlig handelskvalitet
Klasse 2 = middels toleranse, til formål hvor det stilles større krav til presisjon
Klasse 3 = fin toleranse, til spesielle formål hvor ekstra trang pasning er påkrevet

Videre har: Skruegjenger toleransebetegnelsen A og Muttergjenger toleransebetegnelsen B

Du finner litt mer om dette nederst i denne artikkel/tabell siden - Link: UNF/UNC/BSF/BSW

Bildet under viser de forskjellige måle områdene som brukes i forhold til gjenger- her i mm. (Metrisk).  Under bildet finner du tabellene for Innvendige grove UNC-gjenger.

 

Gjengestigning oversikt

 

Tabell 1 av 2
Grove UNF innvendige muttergjenger - Toleranseklasse 1B
             
 Gjenge- og
toleranse
betegnelser
 Antall
gjenger
på 1"
 Stig-
ning
Stordiameter Midtdiameter Lillediameter Gjengebor
Ø
min. maks. min. maks. min.
                   
1/4" UNF-1B 28 0,907 6,350 5,926 5,761 5,588 5,359 5,50
5/16" UNF-1B 24 1,058 7,938 7,430 7,249 7,036 6,782 6,90
3/8" UNF-1B 24 1,058 9,525 9,025 8,837 8,636 8,382 8,50
7/16" UNF-1B 20 1,270 11,112 10,493 10,287 10,033 9,728 9,90
1/2" UNF-1B 20 1,270 12,700 12,088 11,874 11,608 11,328 11,50
9/16" UNF-1B 18 1,411 14,288 13,597 13,371 13,081 12,751 12,90
5/8" UNF-1B 18 1,411 15,875 15,189 14,958 14,681 14,351 14,50
3/4" UNF-1B 16 1,588 19,050 18,268 18,019 17,678 17,323 17,50
7/8" UNF-1B 14 1,814 22,225 21,316 21,046 20,676 20,269 20,25
1" UNF-1B 12 2,117 25,400 24,315 24,026 23,571 23,114 23,25
1 1/8" UNF-1B 12 2,117 28,575 27,498 27,201 26,746 26,289 26,50
1 1/4" UNF-1B 12 2,117 31,750 30,681 30,376 29,921 29,464 29,50
1 3/8 " UNF-1B 12 2,117 34,925 33,863 33,551 33,096 32,639 32,50
1 1/2" UNF-1B 12 2,117 38,100 37,043 36,726 36,271 36,814 36,00
                   
                   

 

Tabell 2 av 2
Middels UNF innvendige muttergjenger - Toleranseklasse 2B
             
 Gjenge- og
toleranse
betegnelser
 Antall
gjenger
på 1"
 Stig-
ning
Stordiameter Midtdiameter Lillediameter Gjengebor
Ø
min. maks. min. maks. min.
                   
1/4" UNF-2B 28 0,907 6,350 5,870 5,761 5,588 5,359 5,50
5/16" UNF-2B 24 1,058 7,938 7,371 7,249 7,036 6,782 6,90
3/8" UNF-2B 24 1,058 9,525 8,961 8,837 8,636 8,382 8,50
7/16" UNF-2B 20 1,270 11,112 10,424 10,287 10,033 9,728 9,90
1/2" UNF-2B 20 1,270 12,700 12,017 11,874 11,608 11,328 11,50
9/16" UNF-2B 18 1,411 14,288 13,520 13,371 13,081 12,751 12,90
5/8" UNF-2B 18 1,411 15,875 15,110 14,958 14,681 14,351 14,50
3/4" UNF-2B 16 1,588 19,050 18,184 18,019 17,678 17,323 17,50
7/8" UNF-2B 14 1,814 22,225 21,224 21,046 20,676 20,269 20,25
1" UNF-2B 12 2,117 25,400 24,219 24,026 23,571 23,114 23,25
1 1/8" UNF-2B 12 2,117 28,575 27,399 27,201 26,746 26,289 26,50
1 1/4" UNF-2B 12 2,117 31,750 30,579 30,376 29,921 29,464 29,50
1 3/8 " UNF-2B 12 2,117 34,925 33,759 33,551 33,096 32,639 32,50
1 1/2" UNF-2B 12 2,117 38,100 36,937 36,726 36,271 36,814 36,00
                   
                   

 

Litt forklaring på forskjell og likhet mellom BSF/BSW og UNF/UNC gjenger....

 • Begge disse gjengetypene bruker tommemål.
 • BSF og UNF er betegnelsen på fingjenger.
  • BSF = British Standard Fine er en gjengestandard som regnes som en fingjenget variant av BSW. BSF ble tidligere brukt på bolter og muttere på britiske maskiner før man gikk over til metriske gjenger.
 • BSW og UNC er standard grovgjenger.
  • BSW = British Standard Whitworth og er en eldre britisk gjengestandar. Whitworth-gjengene var verdens første nasjonale gjengestandard, og ble oppfunnet av Joseph Whitworth i år 1841.

UNF = Unified Fine Thread og UNC = Unified Coarse Thread. Felles betegnelse - Unified Thread Standard - er en amerikansk standard for maskinskruer, og har i likhet med metriske gjenger 60 graders flankevinkel og flat gjengetopp og -bunn.

Den grunnleggende forskjellen mellom BSF/BSW og UNF/UNC er to ting

Gjengevinkelen

 • BSF og BSW har en gjengevinkel på 55° (Eksempelbilde under her)

Gjengevinkel BSF GSW

 • UNF og UNC har en gjengevinkel på 60° (Eksempelbilde under her)

Gjengevinkel unf unc

Gjengeprofilen

 • BSF og BSW har en bølgelignende gjengeprofil (Eksempelbilde under her)

Gjengeprofil bsf bsw

 • UNF og UNC har teoretisk sett en flat spiss og bunn i gjengeprofilen, men for at det skal fungere i praksis er de litt avrundede innenfor en maksimal grense

(Eksempel bilder under her)

Gjengeprofil unf unc  Gjengprofil unf unc praktisk

Det er viktig å være klar over at selv om de ser like ut, bør de ikke brukes om hverandre...

 • UNF og BFS har helt forskjellige antall gjenger per tomme (stigning). Så de passer ikke.
 • UNC og BSW har samme antall gjenger per tomme (stigning), bortsett fra 1/2".

Teoretisk vil det være mulig å bruke dem om hverandre ettersom de har samme gjengestigning. Imdlertid vil det på grunn av forskjellen i gjengevinkel, ikke bli like solid som når du bruker riktige gjenger.

 


Forbehold:

Alt ovenfor er gitt med basis av alminnelig kjent og allmenn informasjon og etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil.  Skulle du oppdage feil og lignende, så ville vi være takknemlig å motta slik informasjon - Informasjonen kan sendes via skjemaet som er merket "E-mail" i toppmenyen helt øverst på nettsiden. 

Whilst every effort has been made to ensure the accuracy of the metric and charts given on this site, we cannot make a guarantee or be held responsible for any errors that have been made. If you spot an error on this site, we would be grateful if you could report it to us by using the contact link at the top of this page and we will endeavour to correct it as soon as possible.


Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.