Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktUnified - UNC - innvendige gjenger - Tabellene viser til grov og middels toleranseklasse.

Gjengene inndeles i grove gjenger = UNC, og fine gjenger = UNF

UNC- og UNF-gjengene inndeles igjen i tre toleranseklasser:

Klasse 1 = grov toleranse, til vanlig handelskvalitet
Klasse 2 = middels toleranse, til formål hvor det stilles større krav til presisjon
Klasse 3 = fin toleranse, til spesielle formål hvor ekstra trang pasning er påkrevet

Videre har: Skruegjenger toleransebetegnelsen A og Muttergjenger toleransebetegnelsen B

Du finner litt mer om dette nederst i denne artikkel/tabell siden - Link: UNF/UNC/BSF/BSW

Bildet under viser de forskjellige måle områdene som brukes i forhold til gjenger- her i mm. (Metrisk).  Under bildet finner du tabellene for Innvendige grove UNC-gjenger.

 

Gjengestigning oversikt

 

Tabell 1 av 2
Grove UNC innvendige muttergjenger - Toleranseklasse 1B
             
 Gjenge- og
toleranse
betegnelser
 Antall
gjenger
på 1"
 Stig-
ning
Stordiameter Midtdiameter Lillediameter Gjengebor
Ø
min. maks. min. maks. min.
                   
1/4" UNC-1B 20 1,270 6,350 5,710 5,524 5,258 4,978 5,20
5/16" UNC-1B 18 1,411 7,938 7,221 7,021 6,731 6,401 6,60
3/8" UNC-1B 16 1,588 9,525 8,710 8,494 8,153 7,798 8,00
7/16" UNC-1B 14 1,814 11,112 10,168 9,934 9,550 9,144 9,40
1/2" UNC-1B 13 1,954 12,700 11,676 11,430 11,024 10,592 10,80
9/16" UNC-1B 12 2,117 14,288 13,172 12,913 12,446 11,989 12,20
5/8" UNC-1B 11 2,309 15,875 14,648 14,376 13,868 13,386 13,50
3/4" UNC-1B 10 2,540 19,050 17,691 17,399 16,840 16,307 16,50
7/8" UNC-1B 9 2,822 22,225 20,704 20,391 19,761 19,177 19,50
1" UNC-1B 8 3,175 25,400 23,673 23,338 22,606 21,971 22,25
1 1/8" UNC-1B 7 3,629 28,575 26,576 26,218 25,349 24,638 25,00
1 1/4" UNC-1B 7 3,629 31,750 29,759 29,0393 28,524 27,813 28,00
1 3/8 " UNC-1B 6 4,233 34,925 32,568 32,174 31,115 30,353 30,50
1 1/2" UNC-1B 6 4,233 38,100 35,750 35,349 34,290 33,528 34,00
1 3/4" UNC-1B 5 5,080 44,450 41,592 41,151 39,827 38,964 39,50
2" UNC-1B 4,5 5,644 50,800 47,607 47,135 45,593 44,679 45,00
2 1/4" UNC-1B 4,5 5,644 57,150 53,967 53,485 51,943 51,029 51,50
2 1/2" UNC-1B 4 6,350 63,500 59,888 59,375 57,582 56,617 57,25
2 3/4" UNC-1B 4 6,350 69,850 66,248 65,725 63,932 62,967 63,50
3" UNC-1B 4 6,350 76,200 72,606 72,075 70,282 69,317 70,00
3 1/4" UNC-1B 4 6,350 82,550 78,964 78,425 76,632 75,667 76,20
3 1/2" UNC-1B 4 6,350 88,900 85,321 84,775 82,982 82,017 82,60
3 3/4" UNC-1B 4 6,350 95,250 91,679 91,125 89,332 88,367 88,90
4" UNC-1B 4 6,350 101,600 98,036 97,475 95,682 94,717 95,25
                   
                   

 

Tabell 2 av 2
Middels UNC innvendige muttergjenger - Toleranseklasse 2B
             
 Gjenge- og
toleranse
betegnelser
 Antall
gjenger
på 1"
 Stig-
ning
Stordiameter Midtdiameter Lillediameter Gjengebor
Ø
min. maks. min. maks. min.
                   
1/4" UNC-2B 20 1,270 6,350 5,646 5,524 5,258 4,978 5,20
5/16" UNC-2B 18 1,411 7,938 7,155 7,021 6,731 6,401 6,60
3/8" UNC-2B 16 1,588 9,525 8,639 8,494 8,153 7,798 8,00
7/16" UNC-2B 14 1,814 11,112 10,089 9,934 9,550 9,144 9,40
1/2" UNC-2B 13 1,954 12,700 11,595 11,430 11,024 10,592 10,80
9/16" UNC-2B 12 2,117 14,288 13,086 12,913 12,446 11,989 12,20
5/8" UNC-2B 11 2,309 15,875 14,559 14,376 13,868 13,386 13,50
3/4" UNC-2B 10 2,540 19,050 17,595 17,399 16,840 16,307 16,50
7/8" UNC-2B 9 2,822 22,225 20,599 20,391 19,761 19,177 19,50
1" UNC-2B 8 3,175 25,400 23,561 23,338 22,606 21,971 22,25
1 1/8" UNC-2B 7 3,629 28,575 26,457 26,218 25,349 24,638 25,00
1 1/4" UNC-2B 7 3,629 31,750 29,637 29,393 28,524 27,813 28,00
1 3/8 " UNC-2B 6 4,233 34,925 32,438 32,174 31,115 30,353 30,50
1 1/2" UNC-2B 6 4,233 38,100 35,616 35,349 34,290 33,528 34,00
1 3/4" UNC-2B 5 5,080 44,450 41,445 41,151 39,827 38,964 39,50
2" UNC-2B 4,5 5,644 50,800 47,450 47,135 45,593 44,679 45,00
2 1/4" UNC-2B 4,5 5,644 57,150 53,805 53,485 51,943 51,029 51,50
2 1/2" UNC-2B 4 6,350 63,500 59,718 59,375 57,582 56,617 57,25
2 3/4" UNC-2B 4 6,350 69,850 66,073 65,725 63,932 62,967 63,50
3" UNC-2B 4 6,350 76,200 72,428 72,075 70,282 69,317 70,00
3 1/4" UNC-2B 4 6,350 82,550 78,783 78,425 76,632 75,667 76,20
3 1/2" UNC-2B 4 6,350 88,900 85,138 84,775 82,982 82,017 82,60
3 3/4" UNC-2B 4 6,350 95,250 91,493 91,125 89,332 88,367 88,90
4" UNC-2B 4 6,350 101,600 97,848 97,475 95,682 94,717 95,25
                   
                   

 

Litt forklaring på forskjell og likhet mellom BSF/BSW og UNF/UNC gjenger....

 • Begge disse gjengetypene bruker tommemål.
 • BSF og UNF er betegnelsen på fingjenger.
  • BSF = British Standard Fine er en gjengestandard som regnes som en fingjenget variant av BSW. BSF ble tidligere brukt på bolter og muttere på britiske maskiner før man gikk over til metriske gjenger.
 • BSW og UNC er standard grovgjenger.
  • BSW = British Standard Whitworth og er en eldre britisk gjengestandar. Whitworth-gjengene var verdens første nasjonale gjengestandard, og ble oppfunnet av Joseph Whitworth i år 1841.

UNF = Unified Fine Thread og UNC = Unified Coarse Thread. Felles betegnelse - Unified Thread Standard - er en amerikansk standard for maskinskruer, og har i likhet med metriske gjenger 60 graders flankevinkel og flat gjengetopp og -bunn.

Den grunnleggende forskjellen mellom BSF/BSW og UNF/UNC er to ting

Gjengevinkelen

 • BSF og BSW har en gjengevinkel på 55° (Eksempelbilde under her)

Gjengevinkel BSF GSW

 • UNF og UNC har en gjengevinkel på 60° (Eksempelbilde under her)

Gjengevinkel unf unc

Gjengeprofilen

 • BSF og BSW har en bølgelignende gjengeprofil (Eksempelbilde under her)

Gjengeprofil bsf bsw

 • UNF og UNC har teoretisk sett en flat spiss og bunn i gjengeprofilen, men for at det skal fungere i praksis er de litt avrundede innenfor en maksimal grense

(Eksempel bilder under her)

Gjengeprofil unf unc  Gjengprofil unf unc praktisk

Det er viktig å være klar over at selv om de ser like ut, bør de ikke brukes om hverandre...

 • UNF og BFS har helt forskjellige antall gjenger per tomme (stigning). Så de passer ikke.
 • UNC og BSW har samme antall gjenger per tomme (stigning), bortsett fra 1/2".

Teoretisk vil det være mulig å bruke dem om hverandre ettersom de har samme gjengestigning. Imdlertid vil det på grunn av forskjellen i gjengevinkel, ikke bli like solid som når du bruker riktige gjenger.

 


Forbehold:

Alt ovenfor er gitt med basis av alminnelig kjent og allmenn informasjon og etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil.  Skulle du oppdage feil og lignende, så ville vi være takknemlig å motta slik informasjon - Informasjonen kan sendes via skjemaet som er merket "E-mail" i toppmenyen helt øverst på nettsiden. 

Whilst every effort has been made to ensure the accuracy of the metric and charts given on this site, we cannot make a guarantee or be held responsible for any errors that have been made. If you spot an error on this site, we would be grateful if you could report it to us by using the contact link at the top of this page and we will endeavour to correct it as soon as possible.


Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.