Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktUnified - UNF - utvendige gjenger - Tabellene viser til grov og middels toleranseklasse.

Gjengene inndeles i grove gjenger = UNC, og fine gjenger = UNF

UNC- og UNF-gjengene inndeles igjen i tre toleranseklasser:

Klasse 1 = grov toleranse, til vanlig handelskvalitet
Klasse 2 = middels toleranse, til formål hvor det stilles større krav til presisjon
Klasse 3 = fin toleranse, til spesielle formål hvor ekstra trang pasning er påkrevet

Videre har: Skruegjenger toleransebetegnelsen A og Muttergjenger toleransebetegnelsen B

Du finner litt mer om dette nederst i denne artikkel/tabell siden - Link: UNF/UNC/BSF/BSW

Bildet under viser de forskjellige måle områdene som brukes i forhold til gjenger- her i mm. (Metrisk).  Under bildet finner du tabellene for Utvendige grove UNC-gjenger.

 

Gjengestigning oversikt

 

Tabell 1 av 2
Grove UNF utvendige skruegjenger - Toleranseklasse 1A
           
 Gjenge- og
toleranse
betegnelser
 Antall
gjenger
på 1"
 Stig-
ning
Stordiameter Midtdiameter Lillediameter
Uten belegg eller
før belegning
Etter
belegning
Uten belegg eller
før belegning
Etter
belegning
Uten belegg eller
før belegning
Etter
belegning
maks. min. maks. maks. min. maks. maks. min. maks.
                         
1/4" UNF-1A 28 0,907 6,325 6,076 6,350 5,735 5,608 5,761 5,212 5,019 5,237
5/16" UNF-1A 24 1,058 7,910 7,635 7,938 7,221 7,082 7,249 6,612 6,396 6,640
3/8" UNF-1A 24 1,058 9,497 9,223 9,525 8,809 8,664 8,837 8,199 7,978 8,227
7/16" UNF-1A 20 1,270 11,079 10,770 11,112 10,254 10,096 10,287 9,522 9,274 9,555
1/2" UNF-1A 20 1,270 12,667 12,357 12,700 11,841 11,679 11,874 11,110 10,856 11,143
9/16" UNF-1A 18 1,411 14,252 13,919 14,288 13,335 13,162 13,371 12,520 12,245 12,555
5/8" UNF-1A 18 1,411 15,839 15,507 15,875 14,922 14,745 14,958 14,107 13,828 14,143
3/4" UNF-1A 16 1,588 19,012 18,651 19,050 17,981 17,790 18,019 17,064 16,759 17,102
7/8" UNF-1A 14 1,814 22,184 21,791 22,225 21,006 20,800 21,046 19,959 19,624 20,000
1" UNF-1A 12 2,117 25,354 24,917 25,400 23,980 23,757 24,026 22,758 22,382 22,804
1 1/8" UNF-1A 12 2,117 28,529 28,092 28,575 27,155 26,927 27,201 25,933 25,552 25,979
1 1/4" UNF-1A 12 2,117 31,704 31,267 31,750 30,330 30,096 30,376 29,108 28,722 29,154
1 3/8 " UNF-1A 12 2,117 34,877 34,440 34,925 33,503 33,264 33,551 32,281 31,890 32,329
1 1/2" UNF-1A 12 2,117 38,052 37,615 38,100 36,678 36,434 36,726 35,456 35,060 35,504
                         
                         

 

Tabell 2 av 2
Middels UNF utvendige skruegjenger - Toleranseklasse 2A
           
 Gjenge- og
toleranse
betegnelser
 Antall
gjenger
på 1"
 Stig-
ning
Stordiameter Midtdiameter Lillediameter
Uten belegg eller
før belegning
Etter
belegning
Uten belegg eller
før belegning
Etter
belegning
Uten belegg eller
før belegning
Etter
belegning
maks. min. maks. maks. min. maks. maks. min. maks.
                         
1/4" UNF-2A 28 0,907 6,325 6,160 6,350 5,735 5,652 5,761 5,212 5,062 5,237
5/16" UNF-2A 24 1,058 7,910 7,727 7,938 7,221 7,127 7,249 6,612 6,441 6,640
3/8" UNF-2A 24 1,058 9,497 9,314 9,525 8,809 8,712 8,837 8,199 8,026 8,227
7/16" UNF-2A 20 1,270 11,079 10,874 11,112 10,254 10,147 10,287 9,522 9,324 9,555
1/2" UNF-2A 20 1,270 12,667 12,461 12,700 11,841 11,732 11,874 11,110 10,909 11,143
9/16" UNF-2A 18 1,411 14,252 14,031 14,288 13,335 13,221 13,371 12,520 12,304 12,555
5/8" UNF-2A 18 1,411 15,839 15,618 15,875 14,922 14,803 14,958 14,107 13,886 14,143
3/4" UNF-2A 16 1,588 19,012 18,773 19,050 17,981 17,854 18,019 17,064 16,822 17,102
7/8" UNF-2A 14 1,814 22,184 21,923 22,225 21,006 20,869 21,046 19,959 19,693 20,000
1" UNF-2A 12 2,117 25,354 25,065 25,400 23,980 23,830 24,026 22,758 22,456 22,804
1 1/8" UNF-2A 12 2,117 28,529 28,240 28,575 27,155 27,003 27,201 25,933 25,629 25,979
1 1/4" UNF-2A 12 2,117 31,704 31,415 31,750 30,330 30,173 30,376 29,108 28,799 29,154
1 3/8 " UNF-2A 12 2,117 34,877 34,587 34,925 33,503 33,343 33,551 32,281 31,968 32,329
1 1/2" UNF-2A 12 2,117 38,052 37,762 38,100 36,678 36,515 36,726 35,456 35,141 35,504
                         
                         

 

Litt forklaring på forskjell og likhet mellom BSF/BSW og UNF/UNC gjenger....

 • Begge disse gjengetypene bruker tommemål.
 • BSF og UNF er betegnelsen på fingjenger.
  • BSF = British Standard Fine er en gjengestandard som regnes som en fingjenget variant av BSW. BSF ble tidligere brukt på bolter og muttere på britiske maskiner før man gikk over til metriske gjenger.
 • BSW og UNC er standard grovgjenger.
  • BSW = British Standard Whitworth og er en eldre britisk gjengestandar. Whitworth-gjengene var verdens første nasjonale gjengestandard, og ble oppfunnet av Joseph Whitworth i år 1841.

UNF = Unified Fine Thread og UNC = Unified Coarse Thread. Felles betegnelse - Unified Thread Standard - er en amerikansk standard for maskinskruer, og har i likhet med metriske gjenger 60 graders flankevinkel og flat gjengetopp og -bunn.

Den grunnleggende forskjellen mellom BSF/BSW og UNF/UNC er to ting

Gjengevinkelen

 • BSF og BSW har en gjengevinkel på 55° (Eksempelbilde under her)

Gjengevinkel BSF GSW

 • UNF og UNC har en gjengevinkel på 60° (Eksempelbilde under her)

Gjengevinkel unf unc

Gjengeprofilen

 • BSF og BSW har en bølgelignende gjengeprofil (Eksempelbilde under her)

Gjengeprofil bsf bsw

 • UNF og UNC har teoretisk sett en flat spiss og bunn i gjengeprofilen, men for at det skal fungere i praksis er de litt avrundede innenfor en maksimal grense

(Eksempel bilder under her)

Gjengeprofil unf unc  Gjengprofil unf unc praktisk

Det er viktig å være klar over at selv om de ser like ut, bør de ikke brukes om hverandre...

 • UNF og BFS har helt forskjellige antall gjenger per tomme (stigning). Så de passer ikke.
 • UNC og BSW har samme antall gjenger per tomme (stigning), bortsett fra 1/2".

Teoretisk vil det være mulig å bruke dem om hverandre ettersom de har samme gjengestigning. Imdlertid vil det på grunn av forskjellen i gjengevinkel, ikke bli like solid som når du bruker riktige gjenger.

 


Forbehold:

Alt ovenfor er gitt med basis av alminnelig kjent og allmenn informasjon og etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil.  Skulle du oppdage feil og lignende, så ville vi være takknemlig å motta slik informasjon - Informasjonen kan sendes via skjemaet som er merket "E-mail" i toppmenyen helt øverst på nettsiden. 

Whilst every effort has been made to ensure the accuracy of the metric and charts given on this site, we cannot make a guarantee or be held responsible for any errors that have been made. If you spot an error on this site, we would be grateful if you could report it to us by using the contact link at the top of this page and we will endeavour to correct it as soon as possible.


Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.