Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktTrapesgjenger - NS 5703 - ISO 2904

Under denne teksten finner du en skisse som viser de forskjellige måltagnings områdene. Tabeller finner du lenger nede på siden...

trapezoidal thread

Listet under her finner du de formlene som er bestemmende i forhold til basismål som fremkommer i tabellen(e) lenger nede...

H= 0,5 P = høyde av grunnprofil
H= H+ ac = 0,5P + ac       = høyde av innvendig gjenge
h3 = H+ ac = 0,5P + ac       = høyde av utvendig gjenge
z = 0,25P = H1, /2                = halv høyde av grunnprofil
D1 = d - 2 H1 = d - P            = lillediameter innvendig gjenge
D4 = d + 2 ac                            = stordiameter innvendig gjenge
d3 = d - 2 h3                              = lillediameter utvendig gjenge
d2 = D2 = d - 2 z = d _ 0,5P = midtdiameter utvendig gjenge
D2 = midtdiameter innvendig gjenge
d = stordiameter utvendig gjenge (nominell diameter)
P = deling (pitch)
ac = klaring på gjengetopp
r1 maks = 0,5 ac
r2 maks = ac

 

Basismål for gjengeprofilen. Mål i mm.
           
P ac H4 = h3 H1 R1 maks R2 maks
           
1,5 0,15 0,90 0,75 0,08 0,15
2,0 0,25 1,25 1,00 0,13 0,25
3,0 0,25 1,75 1,50 0,13 0,25
           
4,0 0,25 2,25 2,00 0,13 0,25
5,0 0,25 2,75 2,50 0,13 0,25
6,0 0,50 3,50 3,50 0,25 0,50
           
7,0 0,50 4,00 3,50 0,25 0,50
8,0 0,50 4,50 4,00 0,25 0,50
9,0 0,50 5,00 4,50 0,25 0,50
           
10,0 0,50 5,50 5,00 0,25 0,50
12,0 0,50 6,50 6,00 0,25 0,50
14,0 1,00 8,00 7,00 0,50 1,00
           
16,0 1,00 9,00 8,00 0,50 1,00
18,0 1,00 10,00 9,00 0,50 1,00
20,0 1,00 11,00 10,00 0,50 1,00
           
22,0 1,00 12,00 11,00 0,50 1,00
24,0 1,00 13,00 12,00 0,50 1,00
28,0 1,00 15,00 14,00 0,50 1,00
           
32,0 1,00 17,00 16,00 0,50 1,00
36,0 1,00 19,00 18,00 0,50 1,00
40,0 1,00 21,00 20,00 0,50 1,00
44,0 1,00 23,00 22,00 0,50 1,00
           
           

 

Tabell side 1 av 2
Basismål - Trapesgjenger - Målene i mm.
           
Nominell diameter Deling Midtdiameter Stordiameter Lillediameter D1  

kolonne 1
d
kolonne 2
P d2 = D2 D4 d3 D1 Gjengebor*
Ø
               
8   1,5 7,250 8,300 6,200 6,500 6,60
  9 1,5 8,250 9,300 7,200 7,500 7,60
2,0 8,000 9,500 6,500 7,000 7,20
10   1,5 9,250 10,300 8,200 8,500 8,60
2,0 9,000 10,500 7,500 8,000 8,20
  11 2,0 10,000 11,500 8,500 9,000 9,20
3,0 9,500 11,500 7,500 8,000 8,50
12   2,0 11,000 12,500 9,500 10,000 10,50
3,0 10,500 12,500 8,500 9,000 9,50
  14 2,0 13,000 14,500 11,500 12,000 12,50
3,0 12,500 14,500 10,500 11,000 11,50
16   2,0 15,000 16,500 13,500 14,000 14,50
4,0 14,000 16,500 11,500 12,000 12,50
  18 2,0 17,000 18,500 15,500 16,000 16,50
4,0 16,000 18,500 13,500 14,000 14,50
20   2,0 19,000 20,500 17,500 18,000 18,50
4,0 18,000 20,500 15,500 16,000 16,50
  22 3,0 20,500 22,500 18,500 19,000 19,50
5,0 19,500 22,500 16,500 17,000 18,00
8,0 18,000 23,000 13,000 14,000 15,00
24   3,0 22,500 24,500 20,500 21,000 21,50
5,0 21,500 24,500 18,500 19,000 20,00
8,0 20,000 25,000 15,000 16,000 17,00
  26 3,0 24,500 26,500 22,500 23,000 23,50
5,0 23,500 26,500 20,500 21,000 22,00
8,0 22,000 27,000 17,000 18,000 19,00
28   3,0 26,500 28,500 24,500 25,000 25,50
5,0 25,500 28,500 22,500 23,000 24,00
8,0 24,000 29,000 19,000 20,000 21,00
  30 3,0 28,500 30,500 26,500 27,000 27,50
6,0 27,000 31,000 23,000 24,000 25,00
10,0 25,000 31,000 19,000 20,000 21,00
32   3,0 30,500 32,500 28,500 29,000 29,50
6,0 29,000 33,000 25,000 26,000 27,00
10,0 27,000 33,000 21,000 22,000 23,00
  34 3,0 32,500 34,500 30,500 31,000 31,50
6,0 31,000 35,000 27,000 28,000 29,00
10,0 29,000 35,000 23,000 24,000 20,00
36   3,0 34,500 36,500 32,500 33,000 33,50
6,0 33,000 37,000 29,000 30,000 31,00
10,0 31,000 37,000 25,000 26,000 27,00
  38 3,0 36,500 38,500 34,500 35,000 35,50
7,0 34,500 39,000 30,000 31,000 33,00
10,0 33,000 39,000 27,000 28,000 29,00
               
               
  • *Nærmeste standard bor er valgt.
Tabell side 2 av 2
Basismål - Trapesgjenger - Målene i mm.
           
Nominell diameter Deling Midtdiameter Stordiameter Lillediameter D1  

kolonne 1
d
kolonne 2
P d2 = D2 D4 d3 D1 Gjengebor*
Ø
               
40   3,0 38,500 40,500 36,500 37,000 37,50
7,0 36,500 41,000 32,000 33,000 34,00
10,0 35,000 41,000 29,000 30,000 31,00
  42 3,0 40,500 42,500 38,500 39,000 39,50
7,0 38,500 43,000 34,000 35,000 36,00
10,0 37,000 43,000 31,000 32,000 31,00
44   3,0 42,500 44,500 40,500 41,000 41,50
7,0 40,500 45,000 36,000 37,000 38,00
12,0 38,000 45,000 31,000 32,000 33,00
  46 3,0 44,500 46,500 42,500 43,000 43,50
8,0 42,000 47,000 37,000 38,000 40,00
12,0 40,000 47,000 33,000 34,000 35,00
48   3,0 46,500 48,500 44,500 45,000 45,50
8,0 44,000 49,000 39,000 40,000 41,00
12,0 42,000 49,000 35,000 36,000 37,00
  50 3,0 48,500 50,500 46,500 47,000 47,50
8,0 46,000 51,000 41,000 42,000 43,00
12,0 44,000 51,000 37,000 38,000 39,00
52   3,0 50,500 52,500 48,500 49,000 49,50
8,0 48,000 53,000 43,000 44,000 45,00
12,0 46,000 53,000 39,000 40,000 41,00
  55 3,0 53,500 55,500 51,500 52,000 52,50
9,0 50,500 56,000 45,000 46,000 47,00
14,0 48,000 57,000 39,000 41,000 43,00
60   3,0 58,500 60,500 56,500 57,000 57,50
9,0 55,500 61,000 50,000 51,000 52,00
14,0 53,000 62,000 44,000 46,000 48,00
  65 4,0 63,000 65,500 60,500 61,000 61,50
10,0 60,000 66,000 54,000 55,000 56,00
16,0 57,000 67,000 47,000 49,000 51,00
70   4,0 68,000 70,500 65,500 66,000 66,50
10,0 65,000 71,000 59,000 60,000 61,00
16,00 62,000 72,000 52,000 54,000 56,00
  75 4,0 73,000 75,500 70,500 71,000 71,50
10,0 70,000 76,000 64,000 65,000 66,00
16,0 67,000 77,000 57,000 59,000 61,00
80   4,0 78,000 80,500 75,500 76,000 76,50
10,0 75,000 81,000 69,000 70,000 71,00
16,0 72,000 82,000 62,000 64,000 66,00
  85 4,0 83,000 85,500 80,500 81,000 81,50
12,0 79,000 86,000 72,000 73,000 76,00
18,0 76,000 87,000 65,000 67,000 69,00
90   4,0 88,000 90,500 85,500 86,000 86,50
12,0 84,000 91,000 77,000 78,000 81,00
18,0 81,000 92,000 70,000 72,000 74,00
  95 4,0 93,000 95,500 90,500 91,000 91,50
12,0 89,000 96,000 82,000 83,000 86,00
18,0 86,000 97,000 75,000 77,000 80,00
               
               
  • *Nærmeste standard bor er valgt.

Forbehold:

Alt ovenfor er gitt med basis av alminnelig kjent og allmenn informasjon og etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil.  Skulle du oppdage feil og lignende, så ville vi være takknemlig å motta slik informasjon - Informasjonen kan sendes via skjemaet som er merket "E-mail" i toppmenyen helt øverst på nettsiden. 

Whilst every effort has been made to ensure the accuracy of the metric and charts given on this site, we cannot make a guarantee or be held responsible for any errors that have been made. If you spot an error on this site, we would be grateful if you could report it to us by using the contact link at the top of this page and we will endeavour to correct it as soon as possible.


Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.