Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktRåd til foreldre med mattesvake barn

Det er mye foresatte kan gjøre for å legge grunnlag for god tallforståelse.

De fleste barn med mattevansker sliter med grunnleggende tallforståelse og de fire regneartene. Forskerfabrikken har laget et kurs for barn på 5. og 6. trinn hvor de jobber med å tette slike kunnskapshull og gi barna et "growth mindset".

Jobb tidlig med telling, la barna bruke fingrene. Spesielt barn som sliter med matte må ikke bli nektet det, med forklaringer om at det hindrer avansert regnestrategier. Over hele verden tyr mennesker til fingrene når de skal regne.

Vi er fysiske når det gjelder matematikk. Lek med tall-linjer, spill stigespill, mål ting med målebånd. Kortspill er også bra.

Forskerfabrikken har laget egne gangearmbånd. De visualiserer hele gangetabellen med et armbånd for hvert tall i gangetabellen fra 2 til 9. Har man f.eks. problemer med 7x6 og 7x7, kan det hjelpe å se at på syvganger armbåndet står det 35, 42, 49 osv.

Vær tålmodig med barnet. La det forstå at det er bra å tørre å gjøre feil og at øving er alfa og omega. Er en oppgave for vanskelig, må den deles opp i mindre biter slik at arbeidsminnet ikke blir overbelastet.

Ta oppgjør med egne holdninger om at "vi har matteutfordringer, vi hater matte" eller at "matte er kjedelig". Det smitter over på barna.

Det er helt naturlig å ikke skjønne noe i matte. I så fall må dere tilbake noen skritt, hva var det før dette som barnet ikke kunne. Matte er som en mur, har du hull nederst, rakner alt oppå.


 Referanser:

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert i Stavanger Aftenblad - Lørdag 7. januar 2017 i Magasinet.

Link til Forskerfabrikken: www.forskerfabrikken.no


Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.