Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktHva bør du tenke på som leietaker?

Du har rett til å bli boende selv om eieren selger huset.

Hva er de tre viktigste tingene før du leier?

Sjekk nøye at det ikke er mugg og fuktrelaterte problemer eller andre åpenbare skader og mangler som du ikke har lyst til å leve med. Sørg for at du får en standard leieavtale; Leieboerforeningen, Forbrukerrådet og Huseiernes landsforbund har slike. Ta en siste ekstra runde med deg selv om det er her du egentlig har lyst til å bo.

  • Link til Leieboerforeningen, Forbrukerrådet, Huseiernes landsforbund, samt Lovdata (Søk på lovdata etter "husleieloven") finner du nederst i denne sjekklisten.

Hva med leiekontrakten?

Tidsbestemte avtaler er det mest vanlige. For disse er hovedregelen at minste leietid er tre år, ett år om leieboligen ligger i samme hus som utleieren bor i selv. Som leieboer må du lese nøye i leieavtalen om du har adgang til å si opp i leieperioden. Har du ikke rett til å si opp, binder du deg til å leie boligen i den perioden som er avtalt i kontrakten. Det kan være både krevende og dyrt om du må flytte før leieavtalen utløper.

Hvilke forhandlings muligheter har du?

I perioder med mange ledige utleieboliger er det mulig å forhandle om husleiens størrelse. Noen velger også å kreve enkelte utbedringer før de flytter inn, for eksempel nytt gulvbelegg, flere skap også videre. Se også nøye på bestemmelsene som går på vedlikehold. Noen leieavtaler er utformet slik at du som leieboer har en utvidet vedlikeholdsplikt. Da kan du fort måtte bruke mye tid og penger på utbedring før du flytter ut.

Hva slags ansvar følger med?

I utgangspunktet har man ingen forpliktelser utover å betale husleien og eventuelt vedlikehold av boligen. Er det en bolig med uteområder, følger det naturlig at du også har et visst ansvar for arealet ute. Om du frivillig velger å inngå avtaler om å måke snø, passe barn, pusse opp også videre, bør du få kompensert dette med redusert husleie. Pass på å inngå en skriftlig avtale om hvor mange timer i måneden du skal jobbe.

Hva skjer hvis du må flytte ut på kort varsel?

Oppsigelsen løper normalt fra den 1. i påfølgende måned. Har du ikke oppsigelsestid, bør du snakke med utleier for å se om dere kan finne frem til en fornuftig løsning. Om du finner en annen som vil overta leieforholdet, kan utleier kreve å godkjenne ny leieboer, men det skal mye til å nekte. Utleier har også et selvstendig ansvar for å forsøke å finne en ny leieboer om du måtte flytte før avtalt. Enkelte utleieselskaper krever at du må betale en sum for å flytte ut før avtalt tid. Dette begrunner de med kostnader til annonsering, visning og annet som følger av å skaffe ny leieboer. Om utleieboligen plutselig skal selges, har egentlig ikke noe å si. Leieforholdet og leieavtalen løper videre uendret uavhengig av eierskiftet, med mindre noe annet er avtalt. Ønsker utleier likevel at du skal flytte før salget, kan du gå i forhandliger med utleier for å få redusert kostnadene du har ved å måtte flytte tidligere. Men du kan også si at du ønsker å bo ut leieperioden. Da må utleier alternativt gå til oppsigelse av leieforholdet som kan være en krevende prosess.

Linker til aktuelle nettsteder:


Referanser:

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert i Stavanger Aftenblad - Fredag 25. august 2017 

Ekspertråd fra: Lars Aasen. Utdannelse: Cand.mag. i kriminologi. Jobber som daglig leder i Leieboerforeningen.


Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.