Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktPeriodesystemet - Tabell / The Periodic Table

 

Periode 1 - 7 Tall - grått felt - loddrett til venstre viser til perioder - 
Perioder er de vannrette radene i periodesystemet. Grunnstoffene i samme periode har elektroner i like mange skall.
Gruppe 1 - 18 Grupper er de loddrette kolonnene i periodesystemet.
Grunnstoff i samme gruppe har ofte egenskaper som ligner hverandre.

 

Metall : Alkalimetall Jordalkalimetall
Lantanoid Aktinoid
Innskuddsmetall Overgangsmetaller / Post-transition metals
Halvmetall : Halvmetaller  
Ikke metall : Ikke metaller Edelgass

 

C Bokstav med denne sorte fargen - Normaltilstand er fast stoff.
HG Bokstav med denne blå fargen - Normaltilstand er væske form.
H Bokstav med denne røde fargen - Normaltilstand er gass form.
RF Bokstav med denne grå / sølv fargen - Normaltilstand er pr. dato ukjent.

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 1
1,008
H
                                2
4,003
He
2 3
6,941
Li
4
9,012
Be
                    5
10,81
B
6
12,01
C
7
14,01
N
8
16,00
O
9
19,00
F
10
20,18
Ne
3 11
22,99
Na
12
24,30
Mg
                    13
26,98
Al
14
28,09
Si
15
30,97
P
16
32,07
S
17
35,45
Cl
18
39,95
Ar
4 19
39,10
K
20
40,08
Ca
21
44,956
Sc
22
47,88
Ti
23
50,94
V
24
52,00
Cr
25
54,94
Mn
26
55,85
Fe
27
58,93
Co
28
58,69
Ni
29
63,55
Cu
30
65,39
Zn
31
69,72
Ga
32
72,61
Ge
33
74,92
As
34
78,96
Se
35
79,90
Br
36
83,80
Kr
5 37
85,47
Rb
38
87,62
Sr
39
88,91
Y
40
91,22
Zr
41
92,91
Nb
42
95,94
Mo
43
(98)
Tc
44
101,1
Ru
45
102,9
Rh
46
106,4
Pd
47
107,9
Ag
48
112,4
Cd
49
114,8
In
50
118,7
Sn
51
121,8
Sb
52
127,6
Te
53
126,9
I
54
131,3
Xe
6 55
132,9
Cs
56
137,3
Ba
57-71 72
178,5
Hf
73
180,9
Ta
74
183,8
W
75
186,2
Re
76
190,2
Os
77
192,2
Ir
78
195,1
Pt
79
197,0
Au
80
200,6
Hg
81
204,4
Tl
82
207,2
Pb
83
209,0
Bo
84
(209)
Po
85
(210)
At
86
(222)
Rn
7 87
(223)
Fr
88
(226)
Ra
89-103 104
(267)
Rf
105
(268)
Db
106
(271)
Sg
107
(272)
Bh
108
(277)
Hs
109
(278)
Mt
110
(281)
Ds
111
(272)
Rg
112
(285)
Cn
113
(284)
Nh
114
(289)
Fl
115
(288)
Mc
116
(293)
Lv
117
(294)
Ts
118
(294)
Og
        For grunnstoffer uten stabile isotoper er massetallet for isotopen med lengst halveringstid oppgitt i parentes.
      6 57
138,9
La
58
140,1
Ce
59
140,9
Pr
60
144,2
Nd
61
(145)
Pm
62
150,4
Sm
63
152,0
Eu
64
157,2
Gd
65
158,9
Tb
66
162,5
Dy
67
164,9
Ho
68
167,3
Er
69
168,9
Tm
70
173,0
Yb
71
175,0
Lu
                                     
      7 89
(227)
Ac
90
232,0
Th
91
231,0
Pa
92
238,0
U
93
(237)
Np
94
(244)
Pu
95
(243)
Am
96
(247)
Cm
97
(247)
Bk
98
(251)
Cf
99
(252)
Es
100
(257)
Fm
101
(258)
Md
102
(259)
No
103
(262)
Lr

 

Standard atommasse listet på atomnummer (Z) / Standard Atomic weights listet nummeric (Z)
Tabell 1 av 4
           
Z
Atomnummer
Kjemisk
symbol
Navn
Element
u
Atommasse
Elektron
fordeling
Mer info
           
           
1 H Hydrogen 1,008 1 Link til Hydrogen i ordliste
2 He Helium 4,003 2 Link til Helium i ordliste
3 Li Litium 6,941 2-1 Link til Litium i ordliste
4 Be Beryllium 9,012 2-2 Link til Beryllium i ordliste
5 B Bor 10,811 2-3  
6 C Karbon 12,011 2-4  
7 N Nitrogen 14,007 2-5  
8 O Oksygen 15,999 2-6  
9 F Fluor 18,998 2-7  
10 Ne Neon 20,180 2-8  
11 Na Natrium 22,989 2-8-1  
12 Mg Magnesium 24,304 2-8-2  
13 Al Aluminium 26,981 2-8-3  
14 Si Silisium 28,086 2-8-4  
15 P Fosfor 30,973 2-8-5  
16 S Svovel 32,059 2-8-6  
17 Cl Klor 35,446 2-8-7  
18 Ar Argon 39,948 2-8-8  
19 K Kalium 39,098 2-8-8-1  
20 Ca Kalsium 40,078 2-8-8-2  
21 Sc Scandium 44,956 2-8-9-2  
22 Ti Titan 47,867 2-8-10-2  
23 V Vanadium 50,942 2-8-11-2  
24 Cr Krom 51,996 2-8-13-1  
25 Mn Mangan 54,938 2-8-13-2  
26 Fe Jern 55,845 2-8-14-2  
           

 

Standard atommasse listet på atomnummer (Z) / Standard Atomic weights listet nummeric (Z)
Tabell 2 av 4
         
Z
Atomnummer
Kjemisk
symbol
Navn
Element
u
Atommasse
Elektron
fordeling
         
         
27 Co Kobolt 58,933 2-8-15-2
28 Ni Nikkel 58,693 2-8-16-2
29 Cu Kobber 63,546 2-8-18-1
30 Zn Sink 65,38 2-8-18-2
31 Ga Gallium 69,723 2-8-18-3
32 Ge Germanium 72,630 2-8-18-4
33 As Arsen 74,921 2-8-18-5
34 Se Selen 78,971 2-8-18-6
35 Br Brom 79,901 2-8-18-7
36 Kr Krypton 83,798 2-8-18-8
37 Rb Rubidium 85,467 2-8-18-8-1
38 Sr Strontium 87,62 2-8-18-8-2
39 Y Yttrium 88,905 2-8-18-9-2
40 Zr Zirkonium 91,224 2-8-18-10-2
41 Nb Niob 92,906 2-8-18-12-1
42 Mo Molybden 95,95 2-8-18-13-1
43 Tc Technetium (98) 2-8-18-14-1
44 Ru Rutheniuim 101,07 2-8-18-15-1
45 Rh Rhodium 102,905 2-8-18-16-1
46 Pd Palladium 106,42 2-8-18-18-0
47 Ag Sølv 107,868 2-8-18-18-1
48 Cd Kadmium 112,414 2-8-18-18-2
49 In Indium 114,818 2-8-18-18-3
50 Sn Tinn 118,710 2-8-18-18-4
51 Sb Antimon 121,760 2-8-18-18-5
52 Te Tellur 127,60 2-8-18-18-6
         

 

Standard atommasse listet på atomnummer (Z) / Standard Atomic weights listet nummeric (Z)
Tabell 3 av 4
         
Z
Atomnummer
Kjemisk
symbol
Navn
Element
u
Atommasse
Elektron
fordeling
         
         
53 I Jod 126,904 2-8-18-18-7
54 Xe Xenon 131,293 2-8-18-18-8
55 Cs Cesium 132,905 2-8-18-18-8-1
56 Ba Barium 137,327 2-8-18-18-8-2
57 La Lantan 138,905 2-8-18-18-9-2
58 Ce Cerium 140,116 2-8-18-20-8-2
59 Pr Praseodym 140,907 2-8-18-21-8-2
60 Nd Neodym 144,242 2-8-18-22-8-2
61 Pm Promethium (145) 2-8-18-23-8-2
62 Sm Samarium 150,36 2-8-18-24-8-2
63 Eu Europium 151,964 2-8-18-25-8-2
64 Gd Gadolinium 157,25 2-8-18-25-9-2
65 Tb Terbium 158,925 2-8-18-27-8-2
66 Dy Dysprosium 162,500 2-8-18-28-8-2
67 Ho Holmium 164,930 2-8-18-29-8-2
68 Er Erbium 167,259 2-8-18-30-8-2
69 Tm Thulium 168,934 2-8-18-31-8-2
70 Yb Ytterbium 173,045 2-8-18-32-8-2
71 Lu Lutetium 174,966 2-8-18-32-9-2
72 Hf Hafnium 178,486 2-8-18-32-10-2
73 Ta Tantal 180,947 2-8-18-32-11-2
74 W Wolfram 183,84 2-8-18-32-12-2
75 Re Rhenium 186,207 2-8-18-32-13-2
76 Os Osmium 190,23 2-8-18-32-14-2
77 Ir Iridium 192,217 2-8-18-32-15-2
78 Pt Platina 195,084 2-8-18-32-17-1
79 Au Gull 196,966 2-8-18-32-18-1
80 Hg Kvikksølv 200,592 2-8-18-32-18-2
81 Tl Thallium 204.382 2-8-18-32-18-3
82 Pb Bly 207,2 2-8-18-32-18-4
83 Bi Vismut 208,980 2-8-18-32-18-5
84 Po Polonium (209) 2-8-18-32-18-6
         

 

Standard atommasse listet på atomnummer (Z) / Standard Atomic weights listet nummeric (Z)
Tabell 4 av 4
         
Z
Atomnummer
Kjemisk
symbol
Navn
Element
u
Atommasse
Elektron
fordeling
         
         
85 At Astat (210) 2-8-18-32-18-7
86 Rn Radon (222) 2-8-18-32-18-8
87 Fr Francium (223) 2-8-18-32-18-8-1
88 Ra Radium (226) 2-8-18-32-18-8-2
89 Ac Actinium (227) 2-8-18-32-18-9-2
90 Th Thorium 232,038 2-8-18-32-18-10-2
91 Pa Protactinium 231,035 2-8-18-32-20-9-2
92 U Uran 238,028 2-8-18-32-21-9-2
93 Np Neptunium (237) 2-8-18-32-22-9-2
94 Pu Plutonium (244) 2-8-18-32-24-8-2
95 Am Americium (243) 2-8-18-32-25-8-2
96 Cm Curium (247) 2-8-18-32-25-9-2
97 Bk Berkelium (247) 2-8-18-32-26-9-2
98 Cf Californium (251) 2-8-18-32-28-8-2
99 Es Einsteinium (252) 2-8-18-32-29-8-2
100 Fm Fermium (257) 2-8-18-32-30-8-2
101 Md Mendelevium (258) 2-8-18-32-31-8-2
102 No Nobelium (259) 2-8-18-32-32-8-2
103 Lr Lawrencium (262) 2-8-18-32-32-9-2
104 Rf Rutherfordium (267) 2-8-18-32-32-10-2
105 Db Dubnium (268) 2-8-18-32-32-11-2
106 Sg Seaborgium (271) 2-8-18-32-32-12-2
107 Bh Bohrium (272) 2-8-18-32-32-13-2
108 Hs Hassium (277) 2-8-18-32-32-14-2
109 Mt Meitnerium (278) 2-8-18-32-32-15-2
110 Ds Darmstadtium (281) 2-8-18-32-32-17-1
111 Rg Røntgenium (282) 2-8-18-32-32-18-1
112 Cn Copernicium (285) 2-8-18-32-32-18-2
113 Nh Nihonium (284) 2-8-18-32-32-18-3
114 Fl Flerovium (289) 2-8-18-32-32-18-4
115 Mc Moscovium (288) 2-8-18-32-32-18-5
116 Lv Livermorium (293) 2-8-18-32-32-18-6
117 Ts Tenness (294) 2-8-18-32-32-18-7
118 Og Oganesson (294) 2-8-18-32-32-18-8
         

 


Referanse:

www.ciaaw.org, https://iupac.qmul.ac.ukhttps://ptable.com/ 

https://www.livescience.com/

https://www.periodesystemet.no/ i tillegg en hel del lærebøker på norsk og engelsk.


Forbehold:

Alt ovenfor er gitt med basis av alminnelig kjent og allmenn informasjon og etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil.  Skulle du oppdage feil og lignende, så ville vi være takknemlig å motta slik informasjon - Informasjonen kan sendes via skjemaet som er merket "E-mail" i toppmenyen helt øverst på nettsiden. 

Whilst every effort has been made to ensure the accuracy of the metric and charts given on this site, we cannot make a guarantee or be held responsible for any errors that have been made. If you spot an error on this site, we would be grateful if you could report it to us by using the contact link at the top of this page and we will endeavour to correct it as soon as possible.


Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.