Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktNøkkeltallsbegreper 4 av 4 

Linker til andre nøkkeltallsider finner lenger nede på siden,  rett før figuren - Logistikkens nøkkelpyramide

Leveringsservice, Fysisk distribusjon og Transport - Nøkkeltall.

Nøkkeltall leveringsservice, fysisk distribusjon:

 • Servicegrad. Måles normalt per måned, men kan også måles per dag dersom relevant. Kan også måles per ordre eller artikkelnummer. Se formel for utregning under her:

Servicegrad

 • Leveringspålitelighet. Se formel for utregning under her:

Leveringspaalitelighet

 • Leveringssikkerhet. Med feil menes eksempelvis transportskader, riktig produkt, riktig leveringsadresse. Se formel for utregning under her:

Leveringssikkerhet

 • Ordreinformasjon. Evne til å overbringe leveranserelatert informasjon til kunden. Måles som kundetilfredshet på en skala fra f.eks. 1-5
 • Leveringstid. Tiden fra ordremottak til leveranse. Gjelder som regel den generelle ordreprosessen. Leveransepunktet er enten hos kunden eller på et punkt der produktet er tilgjengelig for kunden

 • Fleksibilitet. Evnen til å tilpasse leveransen etter endrede forutsetninger. Måles som kundetilfredshet på en skal f.eks. 1-5

 


Nøkkeltall - transport:

 • Transportkostnad per leveranse.Kan også regnes ut som kostnad per time, per km eller per tonn avhengig av relevans. Se formelutrening under her:

Transp kost leveranse

 • Utnyttelsesgrad. Benytt snittverdier fordelt på sammenlignbare transportgrupper. Se formelutregning under her:

Materialavvik

 • Tonn per leveranse. Benytt den mengdeangivelse som er relevant for virksomheten. Se formelutregning under her:

Prognoseavvik

 • Avstand per time. Se formel under her:

Utnyttelsesgr lager

Nøkkeltallsbegreper generelt...

Et nøkkeltall skal beskrive kvantitativt nåsituasjonen innenfor det valgte målområde. Verdien av nøkkeltallet øker når en ser utviklingen over tid, og i tillegg har mulighet for å kunne sammenligne prestasjonen mot andre virksomheter (benchmarking). Et nøkkeltall har liten verdi i seg selv, og er kun nyttig dersom prestasjonen settes opp mot et mål/budsjett, samt eventuelle avvik bearbeides gjennom tiltak.

Det finnes nøkkeltall som direkte eller indirekte sier noe om logistikkens produktivitet og kvalitet. I tillegg finnes det overordnede nøkkeltall som beskriver en virksomhets rentabilitet eller lønnsomhet. Logistikkens produktivitet og kvalitet påvirker virksomhetens lønnsomhet.

Alle nøkkeltallene er ikke like relevante for alle virksomheter. Hver virksomhet må finne de målområdene som er spesielt aktuelle, og deretter bruke nøkkeltall som på en god måte reflekterer behovet.

Nøkketallene er inndelt på følgende måte:(Punkt 3 og 4 hører til Vareflytrelaterte nøkkeltall i figuren.)

 1. Overordnede nøkkeltall (Åpner ny side)
 2. Logistikkens finansielle nøkkeltall (Åpner ny side)
 3. Innkjøp, Materialstyring, Ordrehåndtering (Åpner ny side)
 4. Vareflytrelaterte nøkkelttall (Til toppen av denne siden)

Logistikkens nøkkelpyramide


Merknader:

Informasjonen er hentet og bygget sammen etter beste evne fra div. bøker, nettsider og erfaring jeg har fra logistikk, innkjøp og salg. Uten ansvar for mulige feil.


Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.