Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktNøkkeltallsbegreper 3 av 4 

Linker til andre nøkkeltallsider finner lenger nede på siden,  rett før figuren - Logistikkens nøkkelpyramide

Innkjøp, Materialstyring og Ordrehåndtering - Nøkkeltall

Nøkkeltall innkjøp:

 • Leveringsservice leverandører; Se nøkkeltall (tema) levereringsservice, fysisk distribusjon. Leverandørens prestasjoner kan måles på samme måte som under fysisk distribusjon.

 • Innkjøpsandel prefererte leverandører. Prefererte leverandører kan f.eks. være sertifiserte leverandører, partnere eller definerte nøkkelleverandører. Se formel:

 Innkjøpsandel pref levpng

 • Prisindeksutvikling. Prisutviklingen for eget kjøp sammenlignes med utviklingen i konsumprisindeks elle bransjens generelle prisutvikling.

 • Budsjettavvik. Se formel for utregning under her:

Varelagerets omlopshastighet

 • Innkjøpskostnads utvikling. Kan regnes ut for nøkkelprodukter og produktgrupper. Se formel for utregning under her:

Logistikkostnadsandel


Nøkkeltall materialstyring og ordrehåndtering:

 • Ledetid.Tiden fra et behov oppstår til det er tilfredsstilt. Gjelder for alle prosesser der det oppstår behov som skal tilfredsstilles.

 • Materialavvik. Nøkkeltallet indikerer sikkerheten i produksjonsprogrammene og eventuelt overforbruk. Se formelutregning under her:

Materialavvik

 • Prognoseavvik. Kan utregnes på nøkkelprodukter og produktgrupper. Se formelutregning under her:

Prognoseavvik

 • Planleggingstid. Tid fra planlegging starter til planleggingsarbeidet er avsluttet. Kan utregnes ved behov / stikkprøver.

 • Antall enheter per manntime*¹ i lager-funksjon. Ordre eller ordrelinje kan benyttes. Tilsvarende nøkkeltall kan også vises for ordrekontor. Se formel under her:

Antall enh manntime

 • Utnyttelsesgrad lagerlokale. Kan utregnes for alle typer lager. Se formel under her:

Utnyttelsesgr lager

 • Backlog*² , ordrehåndtering (antall dager). Kan utregnes på eksempelvis antall ordre eller antall enheter. Se formel under her:

Backlog ordrehåndtering

 • Kostnad per ordre. Kan utregnes totalt eller splittes på eksempelvis ordrekontor eller lagerekspedisjon. Kan også utregnes som en tid per ordre. Se formel under her:

Kostnad pr ordre

Nøkkeltallsbegreper generelt...

Et nøkkeltall skal beskrive kvantitativt nåsituasjonen innenfor det valgte målområde. Verdien av nøkkeltallet øker når en ser utviklingen over tid, og i tillegg har mulighet for å kunne sammenligne prestasjonen mot andre virksomheter (benchmarking). Et nøkkeltall har liten verdi i seg selv, og er kun nyttig dersom prestasjonen settes opp mot et mål/budsjett, samt eventuelle avvik bearbeides gjennom tiltak.

Det finnes nøkkeltall som direkte eller indirekte sier noe om logistikkens produktivitet og kvalitet. I tillegg finnes det overordnede nøkkeltall som beskriver en virksomhets rentabilitet eller lønnsomhet. Logistikkens produktivitet og kvalitet påvirker virksomhetens lønnsomhet.

Alle nøkkeltallene er ikke like relevante for alle virksomheter. Hver virksomhet må finne de målområdene som er spesielt aktuelle, og deretter bruke nøkkeltall som på en god måte reflekterer behovet.

Nøkketallene er inndelt på følgende måte:(Punkt 3 og 4 hører til Vareflytrelaterte nøkkeltall i figuren.)

 1. Overordnede nøkkeltall (Åpner ny side)
 2. Logistikkens finansielle nøkkeltall (Åpner ny side)
 3. Innkjøp, Materialstyring, Ordrehåndtering (Til toppen av denne siden)
 4. Vareflytrelaterte nøkkelttall (Åpner ny side)

Logistikkens nøkkelpyramide


Merknader:

Informasjonen er hentet og bygget sammen etter beste evne fra div. bøker, nettsider og erfaring jeg har fra logistikk, innkjøp og salg. Uten ansvar for mulige feil.

manntime*¹ - Med manntime menes antall personer multiplisert med antall timer arbeidet.  Backlog*² - Viser antall dager, f.eks. lagerpersonalet ligger etter mht. ekspeditering.


Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.