Viktige telefon nummer:

110

112

113

Legevaktthumb gap analyse

GAP - analyse

Kartlegging og vurdering av dagens situasjon opp mot en ideell situasjon.


GAP-analyse

En GAP-analyse går ut på å finne avstanden mellom nåværende situasjon og ønsket situasjon. Dette kan være nyttig å gjøre for å bli bevisst hvilke endringer du må gjøre for å nå dine mål.

En slik analyse krever at du ser på nåværende situasjon, om du eller bedriften er rede til å gjøre de endringene som kreves av deg eller bedriften for komme til den ønskede situasjonen.


En GAP analyse er et godt utgangspunkt for videre arbeid og kan, kombinert med en risikoanalyse, peke ut de utfordringene som kan være relatert til ulike deler av virksomheten: produktutvalg og strategier, organisering, kapitalforhold, risikopolicyer, kompetanseutvikling, IT-løsninger og prosesser og rutiner. I tillegg kan gjennomføring og dokumentasjon av relevante prosesser for egne risikovurderinger by på utfordringer for organisasjon, ledelse, nøkkepersoner og styret.

Metode for gjennomføring av gapanalysen:

Nå situasjonen - Bevisstgjøring av hvordan situasjonen er akkurat nå.

Kvaliteten i en GAP analyse sikres gjennom involvering av ansatte fra alle deler av virksomheten. Det gjennomføres intervjuer med personell i alle deler av virksomheten der intervjuet tilpasses den enkeltes ansvars- og kunnskapsområde. Intervjuene brukes som grunnlag for utarbeidelse av analyseresultater.


gap analyse2

Ønsket situasjon - Bevisstgjøring av ønsket situasjon.

Den ønskede situasjonen er det endelige målet, og det er målet vi skal fokusere på, ikke prosessen. Det er viktig at vi får definert oppnåelige mål, men samtidig være bevisst på at det endelige målet kanskje vil ligge så langt frem at det er nødvendig å sette seg delmål.  Det anbefales at resultater fra gap-analysen struktureres, prioriteres og organiseres i anbefalte aktiviteter som må gjennomføres for å lukke de påpekte gapene. Det er i forhold til delmålene en kan evaluere fremdriften.

Tiltak for å komme til ønsket situasjon.

Kartleggingen av utfordringene skal gi deg innblikk i hvordan du kan nå ønsket situasjon. Tiltakene må være konkrete og gjennomførbare. I kartleggingen kan det være viktig å se årsakene til nåsituasjonen og de utfordringer som en står overfor, slik at de rette tiltakene kan finnes.

gap analyse3


GAP  Templates og eksempler:


Informasjonen i denne artikkelen er hentet fra flere.... greteroede.nokpmg.nodnv.no


Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.