Viktige telefon nummer:

110

112

113

Legevaktfaktura merkostnad 300 kroner

Forsinkelse på innbetaling - 

Hjemlet i forsinkelses forskriften.


Fra 1.juli 2013 gjelder nye regler som gir kreditor rett til å kreve NOK 300,- i inndrivelseskompensasjon dersom regningen ikke betales ved forfall. Retten til å kreve NOK 300,- i inndrivelseskompensasjon utløses når skyldig beløp ikke er betalt ved forfallsdag og denne er fastsatt i forveien og ellers fra 30 dager etter at fordringshaveren har sendt skyldneren skriftlig påkrav med oppfordring om å betale. Påkrav kan både sendes skriftlig, eller ved bruk av elektronisk kommunikasjon, dersom skyldneren uttrykkelig har godtatt dette.

Inndrivelseskompensasjonen er uavhengig av fakturaens pålydende og kommer i tillegg til eventuelle forsinkelsesrenter. Kompensasjonsretten gjelder kun overfor næringsdrivende og ikke i forbrukerforhold.


Det er norsk lovs harmonisering med EU-regler som er årsaken til at nye regler om inndrivelseskompensasjon nå er innført. De nye reglene er hjemlet i forsinkelsesrenteforskriften § 3a.


Skal bidra til at små og mellomstore bedrifter får innfridd sine krav

Formålet med de nye reglene er å hjelpe små og mellomstore bedrifter som har problemer med å få innfridd forfalte krav.

De nye reglene kan også bety økte kostnader for bedrifter som ikke har gode betalingsrutiner eller som på grunn av dårlig likviditet sliter med å betale forpliktelser i tide. I henhold til forskriften kan kreditor kreve inndrivelses-kompensasjon fra samme tidspunkt som virksomheten kan kreve forsinkelsesrente. I praksis vil det si fra første dag etter forfall. Det er ingen krav om at kreditor først må sende ut purring eller betalingsoppfordring før det kreves inndrivelseskompensasjon.

Størrelsen på kompensasjonen er uavhengig fakturaens pålydende

Det er frivillig for kreditor om han vil benytte seg av retten til å ilegge inndrivelseskompensasjon. Her vil kunderelasjoner og andre forhold spille inn. I praksis kan imidlertid en leverandør som sender en faktura på NOK 50,- kreve det seksdobbelte i inndrivelseskompensasjon hvis fakturaen ikke betales ved forfall. I tillegg til denne kompensasjonen kan leverandøren kreve forsinkelsesrenter.

Hvis fakturaen forblir ubetalt kan det påløpe ytterligere kostnader i forma av inkassogebyrer og salærer.

Dersom inndrivelseskompensasjon er krevet, skal imidlertid kompensasjonsgebyret komme til fradrag i skyldnerens erstatningsplikt for fordringshaverens utenrettslige inndrivingskostnader. Kreditor kan imidlertid ikke kreve inndrivelseskompensasjon etter både forsinkelsesloven og inkassoloven for den samme utgiften.

Går saken videre til inkassovarsel / Inkasso, skal kompensasjonsgebyret komme til fradrag i skyldnerens erstatningsplikt for fordringshaverens utenrettslige inndrivingskostnader.


Artikkelen er funnet i bladet "Regnskap & Økonomi, nr. 3 - september 2013" Utgitt av NARF (Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening) (Heter nå Regnskap Norge).

Forbehold om lovendringer mm.

Pr. dato kan foreningen nås via nettsiden: www.regnskapnorge.no eller e-mail: 


Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.