Viktige telefon nummer:

110

112

113

LegevaktTemperatur konverterings tabeller.  Celsius, Fahrenheit, Kelvin.

Temperature conversion tables. Celsius, Fahrenheit, Kelvin.

Dekker konverterings området fra 552 °Celsius og opp, mot tilsvarende verdi for °Fahrenheit og Kelvin.
Covers the conversion area - is to be equivalent to 552 °Celsius and upwards, equivalent with the value for °Fahrenheit and Kelvin.

Viser 6 tabeller... Showing 6 tables.

Konvertering mellom Celsius, Fahrenheit og Kelvin
Conversion table - Celsius, Fahrenheit and Kelvin
Tabell 1
             
Celsius Fahrenheit Kelvin   Celsius Fahrenheit Kelvin
             
             
552,00°C 1025,60°F 825,15K   575,00°C 1067,00°F 848,15K
553,00°C 1027,40°F 826,15K   576,00°C 1068,80°F 849,15K
554,00°C 1029,20°F 827,15K   577,00°C 1070,60°F 850,15K
555,00°C 1031,00°F 828,15K   578,00°C 1072,40°F 851,15K
556,00°C 1032,80°F 829,15K   579,00°C 1074,20°F 852,15K
557,00°C 1034,60°F 830,15K   580,00°C 1076,00°F 853,15K
558,00°C 1036,40°F 831,15K   581,00°C 1077,80°F 854,15K
559,00°C 1038,20°F 832,15K   582,00°C 1079,60°F 855,15K
560,00°C 1040,00°F 833,15K   583,00°C 1081,40°F 856,15K
561,00°C 1041,80°F 834,15K   584,00°C 1083,20°F 857,15K
562,00°C 1043,60°F 835,15K   585,00°C 1085,00°F 858,15K
563,00°C 1045,40°F 836,15K   586,00°C 1086,80°F 859,15K
564,00°C 1047,20°F 837,15K   587,00°C 1088,60°F 860,15K
565,00°C 1049,00°F 838,15K   588,00°C 1090,40°F 861,15K
566,00°C 1050,80°F 839,15K   589,00°C 1092,20°F 862,15K
567,00°C 1052,60°F 840,15K   590,00°C 1094,00°F 863,15K
568,00°C 1054,40°F 841,15K   591,00°C 1095,80°F 864,15K
569,00°C 1056,20°F 842,15K   592,00°C 1097,60°F 865,15K
570,00°C 1058,00°F 843,15K   593,00°C 1099,40°F 866,15K
571,00°C 1059,80°F 844,15K   594,00°C 1101,20°F 867,15K
572,00°C 1061,60°F 845,15K   595,00°C 1103,00°F 868,15K
573,00°C 1063,40°F 846,15K   596,00°C 1104,80°F 869,15K
574,00°C 1065,20°F 847,15K   597,00°C 1106,60°F 870,15K

 

Konvertering mellom Celsius, Fahrenheit og Kelvin
Conversion table - Celsius, Fahrenheit and Kelvin
Tabell 2
             
Celsius Fahrenheit Kelvin   Celsius Fahrenheit Kelvin
             
             
598,00°C 1108,40°F 871,15K   621,00°C 1149,80°F 894,15K
599,00°C 1110,20°F 872,15K   622,00°C 1151,60°F 895,15K
600,00°C 1112,00°F 873,15K   623,00°C 1153,40°F 896,15K
601,00°C 1113,80°F 874,15K   624,00°C 1155,20°F 897,15K
602,00°C 1115,60°F 875,15K   625,00°C 1157,00°F 898,15K
603,00°C 1117,40°F 876,15K   626,00°C 1158,80°F 899,15K
604,00°C 1119,20°F 877,15K   627,00°C 1160,60°F 900,15K
605,00°C 1121,00°F 878,15K   628,00°C 1162,40°F 901,15K
606,00°C 1122,80°F 879,15K   629,00°C 1164,20°F 902,15K
607,00°C 1124,60°F 880,15K   630,00°C 1166,00°F 903,15K
608,00°C 1126,40°F 881,15K   631,00°C 1167,80°F 904,15K
609,00°C 1128,20°F 882,15K   632,00°C 1169,60°F 905,15K
610,00°C 1130,00°F 883,15K   633,00°C 1171,40°F 906,15K
611,00°C 1131,80°F 884,15K   634,00°C 1173,20°F 907,15K
612,00°C 1133,60°F 885,15K   635,00°C 1175,00°F 908,15K
613,00°C 1135,40°F 886,15K   636,00°C 1176,80°F 909,15K
614,00°C 1137,20°F 887,15K   637,00°C 1178,60°F 910,15K
615,00°C 1139,00°F 888,15K   638,00°C 1180,40°F 911,15K
616,00°C 1140,80°F 889,15K   639,00°C 1182,20°F 912,15K
617,00°C 1142,60°F 890,15K   640,00°C 1184,00°F 913,15K
618,00°C 1144,40°F 891,15K   641,00°C 1185,80°F 914,15K
619,00°C 1146,20°F 892,15K   642,00°C 1187,60°F 915,15K
620,00°C 1148,00°F 893,15K   643,00°C 1189,40°F 916,15K

 

Konvertering mellom Celsius, Fahrenheit og Kelvin
Conversion table - Celsius, Fahrenheit and Kelvin
Tabell 3
             
Celsius Fahrenheit Kelvin   Celsius Fahrenheit Kelvin
             
             
644,00°C 1191,20°F 917,15K   667,00°C 1232,60°F 940,15K
645,00°C 1193,00°F 918,15K   668,00°C 1234,40°F 941,15K
646,00°C 1194,80°F 919,15K   669,00°C 1236,20°F 942,15K
647,00°C 1196,60°F 920,15K   670,00°C 1238,00°F 943,15K
648,00°C 1198,40°F 921,15K   671,00°C 1239,80°F 944,15K
649,00°C 1200,20°F 922,15K   672,00°C 1241,60°F 945,15K
650,00°C 1202,00°F 923,15K   673,00°C 1243,40°F 946,15K
651,00°C 1203,80°F 924,15K   674,00°C 1245,20°F 947,15K
652,00°C 1205,60°F 925,15K   675,00°C 1247,00°F 948,15K
653,00°C 1207,40°F 926,15K   676,00°C 1248,80°F 949,15K
654,00°C 1209,20°F 927,15K   677,00°C 1250,60°F 950,15K
655,00°C 1211,00°F 928,15K   678,00°C 1252,40°F 951,15K
656,00°C 1212,80°F 929,15K   679,00°C 1254,20°F 952,15K
657,00°C 1214,60°F 930,15K   680,00°C 1256,00°F 953,15K
658,00°C 1216,40°F 931,15K   681,00°C 1257,80°F 954,15K
659,00°C 1218,20°F 932,15K   682,00°C 1259,60°F 955,15K
660,00°C 1220,00°F 933,15K   683,00°C 1261,40°F 956,15K
661,00°C 1221,80°F 934,15K   684,00°C 1263,20°F 957,15K
662,00°C 1223,60°F 935,15K   685,00°C 1265,00°F 958,15K
663,00°C 1225,40°F 936,15K   686,00°C 1266,80°F 959,15K
664,00°C 1227,20°F 937,15K   687,00°C 1268,60°F 960,15K
665,00°C 1229,00°F 938,15K   688,00°C 1270,40°F 961,15K
666,00°C 1230,80°F 939,15K   689,00°C 1272,20°F 962,15K

 

Konvertering mellom Celsius, Fahrenheit og Kelvin
Conversion table - Celsius, Fahrenheit and Kelvin
Tabell 4
             
Celsius Fahrenheit Kelvin   Celsius Fahrenheit Kelvin
             
             
690,00°C 1274,00°F 963,15K   713,00°C 1315,40°F 986,15K
691,00°C 1275,80°F 964,15K   714,00°C 1317,20°F 987,15K
692,00°C 1277,60°F 965,15K   715,00°C 1319,00°F 988,15K
693,00°C 1279,40°F 966,15K   716,00°C 1320,80°F 989,15K
694,00°C 1281,20°F 967,15K   717,00°C 1322,60°F 990,15K
695,00°C 1283,00°F 968,15K   718,00°C 1324,40°F 991,15K
696,00°C 1284,80°F 969,15K   719,00°C 1326,20°F 992,15K
697,00°C 1286,60°F 970,15K   720,00°C 1328,00°F 993,15K
698,00°C 1288,40°F 971,15K   721,00°C 1329,80°F 994,15K
699,00°C 1290,20°F 972,15K   722,00°C 1331,60°F 995,15K
700,00°C 1292,00°F 973,15K   723,00°C 1333,40°F 996,15K
701,00°C 1293,80°F 974,15K   724,00°C 1335,20°F 997,15K
702,00°C 1295,60°F 975,15K   725,00°C 1337,00°F 998,15K
703,00°C 1297,40°F 976,15K   726,00°C 1338,80°F 999,15K
704,00°C 1299,20°F 977,15K   727,00°C 1340,60°F 1000,1K
705,00°C 1301,00°F 978,15K   728,00°C 1342,40°F 1001,1K
706,00°C 1302,80°F 979,15K   729,00°C 1344,20°F 1002,1K
707,00°C 1304,60°F 980,15K   730,00°C 1346,00°F 1003,1K
708,00°C 1306,40°F 981,15K   731,00°C 1347,80°F 1004,1K
709,00°C 1308,20°F 982,15K   732,00°C 1349,60°F 1005,1K
710,00°C 1310,00°F 983,15K   733,00°C 1351,40°F 1006,1K
711,00°C 1311,80°F 984,15K   734,00°C 1353,20°F 1007,1K
712,00°C 1313,60°F 985,15K   735,00°C 1355,00°F 1008,1K

 

Konvertering mellom Celsius, Fahrenheit og Kelvin
Conversion table - Celsius, Fahrenheit and Kelvin
Tabell 5
             
Celsius Fahrenheit Kelvin   Celsius Fahrenheit Kelvin
             
             
736,00°C 1356,80°F 1009,1K   759,00°C 1398,20°F 1032,2K
737,00°C 1358,60°F 1010,1K   760,00°C 1400,00°F 1033,2K
738,00°C 1360,40°F 1011,1K   761,00°C 1401,80°F 1034,2K
739,00°C 1362,20°F 1012,1K   762,00°C 1403,60°F 1035,2K
740,00°C 1364,00°F 1013,1K   763,00°C 1405,40°F 1036,2K
741,00°C 1365,80°F 1014,1K   764,00°C 1407,20°F 1037,2K
742,00°C 1367,60°F 1015,1K   765,00°C 1409,00°F 1038,2K
743,00°C 1369,40°F 1016,1K   766,00°C 1410,80°F 1039,2K
744,00°C 1371,20°F 1017,1K   767,00°C 1412,60°F 1040,2K
745,00°C 1373,00°F 1018,1K   768,00°C 1414,40°F 1041,2K
746,00°C 1374,80°F 1019,1K   769,00°C 1416,20°F 1042,2K
747,00°C 1376,60°F 1020,1K   770,00°C 1418,00°F 1043,2K
748,00°C 1378,40°F 1021,1K   771,00°C 1419,80°F 1044,2K
749,00°C 1380,20°F 1022,1K   772,00°C 1421,60°F 1045,2K
750,00°C 1382,00°F 1023,1K   773,00°C 1423,40°F 1046,2K
751,00°C 1383,80°F 1024,2K   774,00°C 1425,20°F 1047,2K
752,00°C 1385,60°F 1025,2K   775,00°C 1427,00°F 1048,2K
753,00°C 1387,40°F 1026,2K   776,00°C 1428,80°F 1049,2K
754,00°C 1389,20°F 1027,2K   777,00°C 1430,60°F 1050,2K
755,00°C 1391,00°F 1028,2K   778,00°C 1432,40°F 1051,2K
756,00°C 1392,80°F 1029,2K   779,00°C 1434,20°F 1052,2K
757,00°C 1394,60°F 1030,2K   780,00°C 1436,00°F 1053,2K
758,00°C 1396,40°F 1031,2K   781,00°C 1437,80°F 1054,2K

 

Konvertering mellom Celsius, Fahrenheit og Kelvin
Conversion table - Celsius, Fahrenheit and Kelvin
Tabell 6
             
Celsius Fahrenheit Kelvin   Celsius Fahrenheit Kelvin
             
             
782,00°C 1439,60°F 1055,2K   805,00°C 1481,00°F 1078,2K
783,00°C 1441,40°F 1056,2K   806,00°C 1482,80°F 1079,2K
784,00°C 1443,20°F 1057,2K   807,00°C 1484,60°F 1080,2K
785,00°C 1445,00°F 1058,2K   808,00°C 1486,40°F 1081,2K
786,00°C 1446,80°F 1059,2K   809,00°C 1488,20°F 1082,2K
787,00°C 1448,60°F 1060,2K   810,00°C 1490,00°F 1083,2K
788,00°C 1450,40°F 1061,2K   811,00°C 1491,80°F 1084,2K
789,00°C 1452,20°F 1062,2K   812,00°C 1493,60°F 1085,2K
790,00°C 1454,00°F 1063,2K   813,00°C 1495,40°F 1086,2K
791,00°C 1455,80°F 1064,2K   814,00°C 1497,20°F 1087,2K
792,00°C 1457,60°F 1065,2K   815,00°C 1499,00°F 1088,2K
793,00°C 1459,40°F 1066,2K   816,00°C 1500,80°F 1089,2K
794,00°C 1461,20°F 1067,2K   817,00°C 1502,60°F 1090,2K
795,00°C 1463,00°F 1068,2K   818,00°C 1504,40°F 1091,2K
796,00°C 1464,80°F 1069,2K   819,00°C 1506,20°F 1092,2K
797,00°C 1466,60°F 1070,2K   820,00°C 1508,00°F 1093,2K
798,00°C 1468,40°F 1071,2K   821,00°C 1509,80°F 1094,2K
799,00°C 1470,20°F 1072,2K   822,00°C 1511,60°F 1095,2K
800,00°C 1472,00°F 1073,2K   823,00°C 1513,40°F 1096,2K
801,00°C 1473,80°F 1074,2K   824,00°C 1515,20°F 1097,2K
802,00°C 1475,60°F 1075,2K   825,00°C 1517,00°F 1098,2K
803,00°C 1477,40°F 1076,2K   826,00°C 1518,80°F 1099,2K
804,00°C 1479,20°F 1077,2K   827,00°C 1520,60°F 1100,2K

 


Forbehold:

Alt ovenfor er gitt med basis av alminnelig kjent og allmenn informasjon og etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil.  Skulle du oppdage feil og lignende, så ville vi være takknemlig å motta slik informasjon - Informasjonen kan sendes via skjemaet som er merket "E-mail" i toppmenyen helt øverst på nettsiden. 

Whilst every effort has been made to ensure the accuracy of the metric and charts given on this site, we cannot make a guarantee or be held responsible for any errors that have been made. If you spot an error on this site, we would be grateful if you could report it to us by using the contact link at the top of this page and we will endeavour to correct it as soon as possible.


Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.