Viktige telefon nummer:

110

112

113

Legevakt 

 

VARIGON®He50 - Beskyttelsesgass

Anvendelse

Argon/heliumblandinger kan benyttes for TIG- og MIG-sveising av alle materialer, men anbefales først og til aluminium og aluminiumslegeringer i tillegg til kobber og kobberlegeringer. Spesielt egnet for MIG-sveising av aluminium i tykkelsen 4 og 8mm. Gir en noe bedre sidepenetrasjon enn argon ved bruk i MIG og TIG-sveising. Sveishastigheten kan økes ved å bruke VARIGON He50 sammenlignet med vanlig argon.
EN ISO 14175-Z-ArHe-50. Motsvarer - Gruppe:I3
MISON®8 inngår i produktfamilien MISON® Beskyttelsesgasser som er utviklet for å redusere skadelig ozondannelse ved sveising.

Egenskaper:

  • Sammensetning: 50% argon, 50% helium.
  • Flaskene leveres i størrelser på 50 liter og i pakker #12
  • Innholdet utgjør 10 og 120 nm³.
  • Trykk 200 Bar ved 15°C.
  • Ventiltilslutningen er W 24.32 x 1/14"H utv.
  • Flasken er svart med lys grønn skulder.
  • 001 green black
 
MISON® er AGA ABs registrerte varemerke. Denne informasjonen er hentet fra AGA sine nettsider.

Forbehold: Alt ovenfor av standarder, retningslinjer mm. er gitt med basis av alminnelig kjente tekniske håndbøker, allmenn informasjon, og etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil.


Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.