VARIGON®H5 - Beskyttelsesgass

Anvendelse

Kan brukes til både TIG og plasmasveising og som rotbeskyttelsesgass ved sveising av austenittisk, rustfritt stål. Gassen brukes først og fremst til plasmasveising og rotbeskyttelse. Gir bedre penetrasjon, høyere sveisehastighet og renere sveisesøm enn argon når den brukes som inertgass. TIG-sveising med VARIGON H5 gjøres helst mekanisk.
EN ISO 14175-Z-ArC+NO-8/0,03. Motsvarer - Gruppe:M20
MISON®8 inngår i produktfamilien MISON® Beskyttelsesgasser som er utviklet for å redusere skadelig ozondannelse ved sveising.

Egenskaper:

  • Sammensetning: Ar+5% hydrogen.
  • Standardblandingen inneholder 5% hydrogen og er brennbar.
  • Spesifisert renhet er Ar 4,0 og H2 3,0
  • Flaskene leveres i størrelser på 50 liter.
  • Innholdet utgjør 10 nm3.
  • Trykk 200 Bar ved 15°C.
  • Ventiltilslutningen er W 21.8 x 1/14"H utv.
  • Flasken er svart med rød skulder
  • 017 red black
 
MISON® er AGA ABs registrerte varemerke. Denne informasjonen er hentet fra AGA sine nettsider.

Forbehold: Alt ovenfor av standarder, retningslinjer mm. er gitt med basis av alminnelig kjente tekniske håndbøker, allmenn informasjon, og etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil.