Viktige telefon nummer:

110

112

113

Legevakt 

 

CORGON®8 - Beskyttelsesgass

Anvendelse

Brukes til MAG-sveising av ikke-legerte og lavlegert stål med faste og kjernetrådelektroder. Først og fremst beregnet på spraybue eller pulssveising. Gir høy sveisehastighet med lite sprut og overflateslagg.
EN ISO 14175-ArC-8. Motsvarer Gruppe M20
 

Egenskaper:

  • Sammensetning: Ar + 8 karbondioksid.
  • Påvirker ikke ozonlaget negativt.
  • Trykk 200 Bar ved 15°C.
  • Ventiltilslutningen er W 24.32 x 1/14"H utvendig
  • Flasken er svart med lys grønn skulder.
  • 001 green black
 
MISON® er AGA ABs registrerte varemerke. Denne informasjonen er hentet fra AGA sine nettsider.

Forbehold: Alt ovenfor av standarder, retningslinjer mm. er gitt med basis av alminnelig kjente tekniske håndbøker, allmenn informasjon, og etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil.


Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.