Viktige telefon nummer:

110

112

113

Legevakt 

 

CORGON®25 - Beskyttelsesgass

Anvendelse

Brukes til MAG-sveising av ikke legerte og lavlegert stål med faste og flukskjerneelektroder. Spesielt egnet til kortbuesveising. Tåler urenheter i sveisoverflaten bedre enn andre blandingsgasser ved bruk i spraybuesveising. Gir lite sprut, en mykere søm og en høyere sveisehastighet sammenlignet med bruk av karbondioksyd.Den mest oksiderende av alle blandingsgasser, gir mest slagg av alle. Anbefales spesielt til kortbuesveising. Påvirker ikke ozonlaget negativt.
EN ISO 14175-ArC-18. Motsvarer Gruppe M21
 

Egenskaper:

  • Sammensetning: 75% Ar, 25% CO².
  • Spesifisert renhet: Ar 4,0 og CO² 3,0
  • Flaskene leveres i størrelser på 20, 50 liter og i pakker 12x50 liter.
  • Innholdet utgjør 4,8  12 og 144 nm³.
  • Trykk 200 Bar ved 15°C.
  • Ventiltilslutningen er W 24.32 x 1/14"H utvendig.
  • Flasken er svart med lys grønn skulder.
  • 001 green black
 
MISON® er AGA ABs registrerte varemerke. Denne informasjonen er hentet fra AGA sine nettsider.

Forbehold: Alt ovenfor av standarder, retningslinjer mm. er gitt med basis av alminnelig kjente tekniske håndbøker, allmenn informasjon, og etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil.


Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.