Viktige telefon nummer:

110

112

113

Legevakt 

 

MISON®2He - Beskyttelsesgass

Anvendelse

Allround beskyttelsesgass for MAG-sveising av alle typer rustfrie stål. Tilsetning av helium bedrer innsmeltingen og flyten i smeltebadet. Er velegnet til mekanisert og manuell sveising i kortbue, spraybue, såvel som pulsbue. Høyere sveisehastighet kan oppnås. MISON®2He reduserer ozon dannelsen og forbedrer sveisemiljøet.
EN ISO 14175-ArHeC+NO-30/2/0,03. Motsvarer - Gruppe:M12
MISON®2He inngår i produktfamilien MISON® Beskyttelsesgasser som er utviklet for å redusere skadelig ozondannelse ved sveising.

Egenskaper:

  • Sammensetning: 68% argon, 30% helium, 2% karbonoksid, tilsatt <0,03% nitrogenmonoksid.
  • MISON®2He er en ikke helseskadelig gassblanding, men den kan fortrenge luft slik at det i lukkede eller dårlig ventilerte rom kan oppstå kvelningsfare.
  • Flaskene leveres i størrelse på 20 og 50 liter.
  • Innholdet utgjør 4 og 10 nm³.
  • Trykk 200 Bar ved 15°C.
  • Ventiltilslutningen er W 24.32 x 1/14" H utv.
  • Flasken er svart med lys grønn skulder.
  • 001 green black
 
MISON® er AGA ABs registrerte varemerke. Denne informasjonen er hentet fra AGA sine nettsider.

Forbehold: Alt ovenfor av standarder, retningslinjer mm. er gitt med basis av alminnelig kjente tekniske håndbøker, allmenn informasjon, og etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil.


Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.