Viktige telefon nummer:

110

112

113

Legevakt 

 

MISON®8 - Beskyttelsesgass

Anvendelse

MAG sveising av lavlegert stål. Den egner seg spesielt til spraybue og ved rapid arc metoden, (forsert kortbue). MISON®8 gir redusert ozondannelse og røykdannelse, og gir bedre sveisemiljøet.
EN ISO 14175-Z-ArC+NO-8/0,03. Motsvarer - Gruppe:M20
MISON®8 inngår i produktfamilien MISON® Beskyttelsesgasser som er utviklet for å redusere skadelig ozondannelse ved sveising.

Egenskaper:

  • Sammensetning: 92% argon, 8% CO², <0,03% nitrogenmonoksid.
  • MISON®8 er en ikke helseskadelig gassblanding, men den kan fortrenge luft slik at det i lukkede eller dårlig ventilerte rom kan oppstå kvelningsfare.
  • Spesifisert renhet er AR 4,6 og CO² 3,0.
  • Flaskene leveres i størrelse på 20 og 50 liter, og pakker på #12.
  • Innholdet utgjør 4,2 10,5 og 126 nm³.
  • Trykk 200 Bar ved 15°C.
  • Ventiltilslutningen er W 24.32 x 1/14"H utv.
  • Flasken er svart med lys grønn skulder.
  • 001 green black

 

MISON® er AGA ABs registrerte varemerke. Denne informasjonen er hentet fra AGA sine nettsider.

 


Forbehold: Alt ovenfor av standarder, retningslinjer mm. er gitt med basis av alminnelig kjente tekniske håndbøker, allmenn informasjon, og etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil.

 


Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.