Viktige telefon nummer:

110

112

113

Legevakt 

MISON®18 - Beskyttelsesgass

Anvendelse

MAG- og rørtrådsveising (FCAW) av lavlegert stål. Egnet for kortbue, spraybue og pulsbue. I tillegg det beste valget for rørtrådsveising av rustfrie stål. MISON®18 gir redusert ozondannelse og røykdannelse, og forbedrer sveisemiljøet.
EN ISO 14175-Z-ArC+NO-18/0,03. Motsvarer - Gruppe:M21
MISON®18 inngår i produktfamilien MISON® Beskyttelsesgasser som er utviklet for å redusere skadelig ozondannelse ved sveising.

Egenskaper:

  • Sammensetning: 82% argon, 18% CO², <0,03% nitrogenmonoksid.
  • MISON® er en ikke helseskadelig gassblanding, men den kan fortrenge luft slik at det i lukkede eller dårlig ventilerte rom kan oppstå kvelningsfare.
  • Spesifisert renhet er AR 4,6 og CO² 3,0.
  • Flaskene leveres i størrelse på 5, 20, 50 og pakker på #12x50 liter.
  • Innholdet utgjør 4, 11,5 og 138 nm³.
  • Trykk 200 Bar ved 15°C.
  • Ventiltilslutningen er W 24.32 x 1/14"H utv.
  • Flasken er svart med lys grønn skulder.
  • 001 green black
 
MISON® er AGA ABs registrerte varemerke. Denne informasjonen er hentet fra AGA sine nettsider.

Forbehold: Alt ovenfor av standarder, retningslinjer mm. er gitt med basis av alminnelig kjente tekniske håndbøker, allmenn informasjon, og etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil.


Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.