Viktige telefon nummer:

110

112

113

Legevakt 

 

MISON®25 - Beskyttelsesgass

Anvendelse

MISON®25 brukes til MAG-sveising av lavlegert stål. Den egner seg for massivsveising og rørtrådsveising. MISON®25 reduserer ozondannelsen og røykdannelsen, og bedrer sveisemiljøet.
EN ISO 14175-Z-ArC+NO-25/0,03 - Gruppe:M21
MISON®25 inngår i produktfamilien MISON® Beskyttelsesgasser som er utviklet for å redusere skadelig ozondannelse ved sveising.

Egenskaper:

  • Sammensetning: 75% argon, 25% CO², <0,03% nitrogenmonoksid.
  • MISON® er en ikke helseskadelig gassblanding, men den kan fortrenge luft slik at det i lukkede eller dårlig ventilerte rom kan oppstå kvelningsfare. NO-komponenten reagerer med ozon som produseres under sveising og danner oksygen og NO²
  • Spesifisert renhet er AR 4,6 og CO² 3,0.
  • Flaskene leveres i størrelse på 20, 50 og 12x50 liter.
  • Innholdet utgjør 4,8  12, 144 nm³.
  • Trykk 200 Bar ved 15°C.
  • Ventiltilslutningen er W 24.32 x 1/14"H utv.
  • Flasken er svart med lys grønn skulder.
  • 001 green black
 
MISON® er AGA ABs registrerte varemerke. Denne informasjonen er hentet fra AGA sine nettsider.

Forbehold: Alt ovenfor av standarder, retningslinjer mm. er gitt med basis av alminnelig kjente tekniske håndbøker, allmenn informasjon, og etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil.

 


Infoklikk.no

Hjelper deg med å finne ressurser.

Dagens dato:

Infoklikk.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til Infoklikk.no sine sider. / Infoklikk.no - can not be held responsible for any content on any external website linked on or to the Infoklikk.no website.