MISON®H2 - Beskyttelsesgass

Anvendelse

TIG-sveising av austenittiske rustfrie stål og nikkellegering. Tilsetning av hydrogen gir høyere sveisehastighet og / eller innsmelting, samt blanke oksidfrie sveiser, som igjen betyr liten grad av etterarbeid. Velegnet for orbitalsveising der et settes høye krav til sikker og uniform gjennomsvei. MISON®H2 reduserer ozondannelsen og forbedrer sveisemiljøet.
EN ISO 14175-Z-ArH+NO-2,0/0,03. Motsvarer - Gruppe:R1
MISON®H2 inngår i produktfamilien MISON® Beskyttelsesgasser som er utviklet for å redusere skadelig ozondannelse ved sveising.

Egenskaper:

  • Sammensetning: 98% argon, 2% hydrogen, tilsatt <0,03% nitrogenmonoksid.
  • Det er en ikke helseskadelig gassblanding, men den kan fortrenge luft slik at det i
    lukkede eller dårlig ventilerte rom kan oppstå kvelningsfare.
  • Flaskene leveres i størrelser på 20 og 50 liter.
  • Innholdet utgjør 4 og 10 nm³.
  • Trykk 200 Bar ved 15°C.
  • Ventiltilslutningen er W 24.32 x 1/14"H utv.
  • Flasken er svart med lys grønn skulder.
  • 001 green black
 
MISON® er AGA ABs registrerte varemerke. Denne informasjonen er hentet fra AGA sine nettsider.

Forbehold: Alt ovenfor av standarder, retningslinjer mm. er gitt med basis av alminnelig kjente tekniske håndbøker, allmenn informasjon, og etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil.